Rekuperatory.pl

Przegląd przewodów wentylacyjnych - wymagania

artykuł promocyjny

Wentylacja jest to jedna z instalacji w naszym domu i podlega - zgodnie z przepisami prawa okresowej kontroli. Przegląd powinien być przeprowadzony raz do roku przez osoby z odpowiednimi do tego uprawnieniami. Wszystkie założenia określają przepisy i normy budowlane. Brak regularnego czyszczenia komina zaburza pracę wentylacji w domu.

 

 

Przegląd kominiarski

 

Corocznym przeglądom powinno się poddawać wszystkie przewody w budynku - spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Profesjonalnie wykonana usługa musi być potwierdzona dokumentem o przeprowadzonej kontroli. Jest to protokół podpisany przez właściciela domu oraz osobę wykonująca przegląd. Takie potwierdzenie może wydać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z prawem kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych może przeprowadzać:

  • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.


W trakcie kontroli sprawdza się drożność i bieg kanałów oraz ich szczelność, a następnie fachowiec powinien przeczyścić i udrożnić przewody. Do tego celu używany jest specjalny sprzęt.

Wöhler Snap&SweepWöhler Snap&SweepWöhler Snap&Sweep

fot.: Pascal - system Snap and Sweep firmy Wöhler do czyszczenia kominów, przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Kwestie okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynków i budowli oraz instalacji normuje art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Wskazany przepis określa elementy budynków oraz rodzaje instalacji podlegające obowiązkowi kontroli, jej częstotliwość oraz rodzaj uprawnień, jakimi powinna legitymować się osoba dokonująca kontroli.
 

 

Przeczytaj: Jak uniknąć zatrucia czadem


Przegląd wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

 

Zgodnie z powyższymi przepisami okresowej kontroli podlega wentylacja grawitacyjna. Przepisy nie normują zalecań w zakresie wentylacji mechanicznej. Jednak należy pamiętać, że producenci elementów mechanicznych w specyfikacji produktu podają zalecane kontrole oraz serwis, których należy przestrzegać.

Podczas okresowej kontroli wentylacji powinno się sprawdzać jej wydatek i ilość wymian powietrza. Sprawdza się ciąg we wszystkich kanałach. Należy również je wyczyścić.

Sprawdź także: Badanie szczelności i sprawności wentylacji

 

Przegląd wentylacji - jak często i za ile

 

Przepisy prawa mówią o konieczności przeprowadzenia przeglądu raz do roku. Określenie przynajmniej obliguje nas do corocznej wizyty kominiarza, jednak jeśli coś nas niepokoi przegląd może być wykonywany częściej.  Ze względu praktycznych zazwyczaj odbywa się to wczesną jesienią, zanim rozpocznie się sezon grzewczy. Kontrolę wentylacji dokonuje się łącznie z pozostałymi przewodami w domu (kominiarz przychodzi do domu i wówczas warto sprawdzić drożność wszystkich przewodów).

W kwestii kosztów takiego przeglądu musimy się liczyć ze zróżnicowaniem w skali kraju. Ceny zaczynają się już od około 50 złotych. Jeśli okaże się, że kanały wymagają udrożnienia koszt wzrośnie ponad dwukrotnie. Drożej zapłacimy również w przypadku dodatkowego badania szczelności instalacji gazowej. W takiej sytuacji ceny zaczynają się od 130 złotych wzwyż. 

 

Inni przeczytali także:

Dom bez wentylacji - porady
Przewody wentylacyjne - rodzaje, przegląd
Wentylacja grawitacyjna w łazience w domu jednorodzinnym - wymagania
Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Pascal,
Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent