Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

data aktualizacji: 20-12-2019, 07:28 – artykuł promocyjny

Trafiając do placówek ochrony zdrowia oczekujemy najwyższych standardów i kontroli pod kątem odpowiednich warunków sanitarnych i bytowych, w tym również jakości powietrza, które jak wiadomo jest doskonałym nośnikiem. Na szczególną uwagę zasługują tu sale operacyjne, gabinety zabiegowe oraz miejsca i oddziały związane z materiałami zakaźnymi. Wciąż brak jest jednolitych i precyzyjnych przepisów w tym zakresie, dlatego przy projektowaniu i modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach korzysta się z różnych źródeł prawnych.

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

fot.: Centrowent - stropy laminarne i nawiewniki sufitowe z wypływem laminarnym NSL przeznaczone do sal operacyjnych i pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości

 

Wentylacja w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - wymagania i przepisy prawne

 

Projektanci oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie placówkami służby zdrowia muszą wywiązywać się z założeń i przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego. Należą do nich:

 • krajowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) oraz często nadal wykorzystywane wytyczne projektowania szpitali ogólnych z 1984 r.
 • niemiecka norma DIN 1946 oraz jej kolejne wersje
 • pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach z sierpnia 2009 r.

Aermec - ekspert w rozwiązaniach dla placówek medycznych

fot.: Rozwiązania Aermec dla szpitali i placówek medycznych >> zobacz szczegóły

Zawarte w nich zalecenia to wymogi minimalne, które dotyczą projektowania, budowy, klasyfikacji oraz działania systemów wentylacji i klimatyzacji w wszelkich instytucjach i placówka odpowiedzialnych za szeroką pojętą służbę i opiekę zdrowotną (obok przychodni i szpitali są to też domy opieki, sanatoria, gabinety lekarskie itp). Wszystkie działania mają na celu zapewnienie wymaganej dla szpitali higieny powietrza wewnętrznego. Ma to na celu redukcję stężenia różnego rodzaju cząstek, w tym głównie drobnoustrojów w powietrzu, co zapewnia lepsze warunki w czasie choroby i rekonwalescencji. Oprócz względów czystości powietrza konieczne jest zapewnienie komfortu cieplno-wilgotnościowego oraz niwelacji niekorzystnego wpływu warunków zewnętrznych i wewnętrznych w tym obniżenie zawartości szkodliwych gazów i uciążliwych zapachów.

Stropy do sal operacyjnych z nawiewnikami laminarnymi

fot.: Klimor - stropy laminarne NSL z nawiewniki o wypływie laminarnym do klimatyzacji sal operacyjnych

 

 

Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym - najwyższe standardy dla szpitali: przegląd oferty rynkowej

 

Pomieszczenia o surowych wymaganiach dotyczących czystości, sale operacyjne, sale intensywnej terapii itp. miejsca wymagają zastosowania urządzeń w wykonaniu specjalnym, zapewniających wysokie standardy w zakresie utrzymania w czystości samej obudowy oraz wyposażonych w odpowiednie systemy odpowiedzialne za utrzymanie mikrobiologicznej czystości powietrza. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania w warunkach podwyższonych standardów higienicznych, jak na przykład certyfikat higieniczny VDI 6022.

 

KLIMOR: Centrala klimatyzacyjna i wentylacyjna w wykonaniu higienicznym - MCKH

 • spełniają w najwyższym stopniu postawione wymagania oraz są zaprojektowane zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w rozporządzeniach i w wytycznych dotyczących szpitali i pomieszczeń czystych
 • zapewniają odpowiednie warunki cieplne dla personelu medycznego i pacjentów
 • utrzymują na odpowiednim poziomie parametry fizyczne powietrza i czystość mikrobiologiczną, zapobiegając przy tym również zakażeniom

 • Zobacz więcej >> Klimor

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia


Szafa klimatyzacji higienicznej - MCK-SKH od Klimor

 • przeznaczone do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeń czystych
 • wykonane według wymagań sformułowanych w rozporządzeniach i wytycznych projektowych dotyczących szpitali i pomieszczeń czystych oraz standardów DIN 1946-4; VDI 6022.
 • to urządzenia w pełni niezawodne, energooszczędne i spełniające oczekiwania wymagającego klienta.

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

 

Modułowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym Rosenberg

 • Specjalne wykonanie urządzeń, jak na przykład malowane proszkowo panele, wykonanie ze stali nierdzewnej lub aluminium, uszczelnienie odporne na działanie środków dezynfekujących, czy całkowicie gładka powierzchnia.
 • W centralach w wykonaniu higienicznym preferowane jest stosowanie wentylatorów ze swobodnym wlotem z napędem bezpośrednim.
   
 • Zobacz więcej >> Rosenberg

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

 

Centrala wentylacyjna KOMFOVENT VERSO-RHP


 • centrala typu nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym (efektywność odzysku ciepła do 84%) wraz z zabudowaną pompą ciepła
 • konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrzne bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje się wymiennik ciepła wraz ze zintegrowaną pompą ciepła
 • wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5
   
 • Zobacz więcej >> Ventia

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

 

Frapol - System Framedic

 

 • zintegrowany system klimatyzacji do pomieszczeń czystych
 • dedykowany do pomieszczeń o najwyższych wymaganiach higienicznych - sale operacyjne, laboratoria farmaceutyczne lub elektroniczne
 • system składa się z nowoczesnych komponentów, takich jak: szafa klimatyzacji precyzyjnej, strop laminarny z filtrem HEPA, moduł recyrkulacyjny, tłumiki hałasu, regulacje przepływu i kratki w wykonaniu higienicznym. Uzupełnieniem oferty jest automatyka pozwalająca zarządzać systemem w celu zachowaniem największych oszczędności

 • Zobacz więcej >> Frapol dla szpitali

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

 

Systemy wentylacyjne do szpitali Klimaoprema

 

 • do systemów wentylacyjnych w zastosowaniu specjalnym dedykowane są rozwiązania wyciszające, jak na przykład regulator VAV wyciszony RVK
 • zabudowany w prostokątnej obudowie wytłumionej typ RVK
 • obudowany w skrzynkę z izolacją akustyczną
 • do zastosowania w pomieszczeniach wymagających rozwiązań akustycznych

Systemy wentylacyjne do szpitali Klimaoprema

 

Zobacz także >> Klimatyzacja do zastosowań komercyjnych - przegląd rozwiązań

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Klimor, Aermec, Rosenberg, Centrowent, Frapol, Ventia, Klimaoprema
Partnerzy i patroni

    Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst      Free Polska     Uniwersal     Metalplast        Rosenberg Klima        Klima-Therm         Klimor         Global-Tech        Iglotech        Refsystem       Neovent     Armacell         Schiedel          Intersoft        Provent         Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm           Systema