Rekuperatory.pl

Kontrola instalacji wentylacyjnej - przepisy

artykuł promocyjny

Konieczność kontroli instalacji wentylacyjnej w domu nakłada na użytkowników i zarządców budynków ustawa z dnia 16 sierpnia 1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra każdy budynek podlega konieczności okresowych przeglądów (najlepiej w okresie wiosennym). O użytkowaniu instalacji i urządzeń wentylacyjnych mówi rozdział 6 powyższego dokumentu.

Zgodnie z nim instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie oraz w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania. W tym celu należy zapewnić:

  • pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
  • utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
  • realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
  • realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
  • w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.


Podobne obostrzenia dotyczą użytkowania kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych, o których mowa w rozdziale 7 tegoż rozporządzenia.

 

REDAKCJA POLECA RÓWNIEŻ

Przegląd przewodów wentylacyjnych - wymagania   Pomiar wilgotności powietrza - przegląd przyrządów   Kompleksowa regulacja wentylacji - przegląd mierników
Przegląd przewodów wentylacyjnych - wymagania   Pomiar wilgotności powietrza - przegląd przyrządów   Kompleksowa regulacja wentylacji - przegląd miernikówOpracowanie: Redakcja
Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent