Rekuperatory.pl

Rekuperatory VENA - taniej z programem Czyste Powietrze

artykuł promocyjny

Od 2018 roku możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, w tym na zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Inwestorzy planujący budowę nowego domu lub planujący przeprowadzenie termomodernizacji istniejącego już budynku mogą ubiegać się o dofinansowanie na rekuperację w wysokości 15-90% kosztów kwalifikowanych, a wysokość dofinansowania zależna jest od dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. W związku z powyższym koszt inwestycji w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może być niższy nawet o 10 000 zł, gdyż taki jest maksymalny koszt dofinansowania na ten cel.

Uruchomienie rządowego programu dofinansowań jest świetnym rozwiązaniem dla Inwestorów, którzy planowali zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej w swoim domu, jednak ze względu na dość wysoki koszt instalacji całego systemu, decyzję odkładali w czasie.

Wszystkie produkowane przez naszą firmę rekuperatory VENA spełniają wymagania określone programem „Czyste Powietrze”, co oznacza, że ich zakup może być dofinansowany!

Rekuperatory VENA - taniej z programem Czyste Powietrze
 

Zalety rekuperatorów VENA

VENA Standard / VENA Silver

VENA Optima

Najwyższa klasa energetyczna A+ Niewielki gabaryt
Spiralny wymiennik ciepła o największej powierzchni odzysku ciepła na rynku Łatwy montaż
Niski koszt eksploatacji ze względu na brak konieczności stosowania nagrzewnicy wstępnej Kompaktowa, dobrze zaizolowana i wygłuszona obudowa
Niezawodna praca w skrajnie niskich temperaturach Niezawodna praca w skrajanie niskich temperaturach
Wersja kanałowa pozwalająca na montaż rozproszony, co jest ogromną zaletą w przypadku usytuowania rekuperatora w trudnodostępnym miejscu np. na niskim poddaszu nieużytkowym lub w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym Inteligentny system o niskiej energochłonności zabezpieczający przed zamarzaniem
Możliwość demontażu pojedynczych części zestawu na czas prac serwisowych Panel inspekcyjny pozwalający na sprawne wykonanie czynności serwisowych
Możliwość rozbudowy układu wentylacji w elementy dodatkowe takie jak chłodnica, nagrzewnica itp. w późniejszym etapie inwestycji Wkrótce dostępna w nowej wersji wykonania
Możliwość zamontowania w pozycji stojącej, leżącej oraz podwieszanej Możliwość zamontowania w pozycji stojącej, powieszenia na ścianie lub podwieszenia pod sufitem
Wydajność: 385 - 1375 m3/h Wydajność: 360 - 1375 m3/h

 

 

Rekuperatory VENA a wymagania programu Czyste Powietrze

 

Wymagania programu Czyste Powietrze dla urządzeń stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na przykładzie dwóch rekuperatorów: VENA Standard 3 z wymiennikiem spiralnym oraz VENA Optima 3 z wymiennikiem przeciwprądowym:


Warunki programu Czyste Powietrze

Parametry rekuperatora
VENA Standard 3 VENA Optima
graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe” graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła centrali wentylacyjnej = 92,4% graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła centrali wentylacyjnej = 94,3%

Parametr określa odzysk ciepła rekuperatora uzyskiwany w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą. W zależności od stosunku ilości powietrza nawiewanego do wyciąganego z pomieszczeń wartość ta będzie się wahać (nawet od 70% do 95%). W związku z powyższym parametr ten nie powinien być brany pod uwagę przy porównywaniu sprawności odzysku ciepła rekuperatora, gdyż podanie jednej wartości (najczęściej będzie to wartość najwyższa) nie świadczy o rzeczywistym odzysku ciepła rekuperatora w warunkach naturalnych, lecz o jego chwilowej sprawności badanej w warunkach laboratoryjnych.
 
maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3 maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej = 0,18 Wh/m3 maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej = 0,18 Wh/m3

Parametr określa zużycie energii elektrycznej przez urządzenie. Założenia programu nie określają konkretnych warunków, w których powinien być przeprowadzony pomiar. W związku z powyższym mogą pojawić się spore różnice między wartością powyższego współczynnika w urządzeniach różnych producentów. Przykładowo: w przypadku urządzeń produkcji Firmy Bartosz pomiary zostały wykonane przy zastosowaniu filtrów powietrza klasy F7 (nawiew) i G4 (wyciąg) oraz został uwzględniony pobór energii elektrycznej przez automatykę sterującą. Wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej dla tych samych urządzeń, ale z innymi filtrami powietrza (np. G4 na nawiewie i G4 wyciągu) będzie niższa.
 
wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb centrala w standardzie wyposażona w układ automatyki sterującej STW umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb oraz szereg dodatkowych funkcji sterowania centrala w standardzie wyposażona w układ automatyki sterującej STW umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb oraz szereg dodatkowych funkcji sterowania

Wszystkie rekuperatory dostępne obecnie na rynku wyposażone są w system umożliwiający sterowanie ich pracą. Warto sprawdzić jakie dodatkowe funkcje sterowania posiada automatyka, w którą zostało wyposażone urządzenie. Dostosowanie wydajności wentylacji do indywidualnych potrzeb mieszkańców jest funkcją podstawową, bez której system wentylacji mechanicznej nie spełniałby swojego zadania.
 

 

Podsumowując: Aby rzetelnie porównać parametry techniczne osiągane przez rekuperatory różnych producentów najlepiej jest posłużyć się danymi technicznymi zawartymi w kartach katalogowych. Obowiązujące obecnie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2014 określa warunki w jakich należy przeprowadzać badania rekuperatorów wprowadzanych do sprzedaży. Producenci, którym zależy na podawaniu rzetelnych danych powinni zawrzeć w swoich materiałach technicznych informację w jakich warunkach zostały przeprowadzone pomiary sprawności danego urządzenia i/lub według jakiej normy/rozporządzenia. Tylko wtedy użytkownicy będą mieć pewność, że wartości jakie prezentowane są przez producentów są wartościami prawdziwymi i nie zostały zmanipulowane na potrzeby marketingowe.

Parametry techniczne rekuperatora VENA Standard 3

fot.: Parametry techniczne rekuperatora VENA Standard 3

Parametry techniczne rekuperatora VENA Optima 3

fot.: Parametry techniczne rekuperatora VENA Optima 3


Przegląd dostępnych rekuperatorów oraz szczegóły techniczne: www.bartoszwentylacja.com.plKontakt w sprawie produktów:

Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7
15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12
www: www.bartosz.com.pl
mail: wyślij wiadomośćmarketing@bartosz.com.pl   www.bartoszwentylacja.com.pl

centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła » spiralno-przeciwprądowe wymienniki ciepła » rekuperatory » zestawy wentylacyjne » system wentylacji mieszkań VENA Lux » szafy zasilające » sterujące systemy automatyki » uzdatnianie wody » pionowe zbiorniki ciśnieniowe » tradycyjne zbiorniki filtracyjne ze stali węglowej i kwasoodpornej » stalowe zbiorniki retencyjne » zbiorniki reakcji » zestawy pompowe do wody socjalno-bytowej technologicznej pożarowej do sieci tryskaczowych » pompownie ścieków

Facebook Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech     Youtube Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent