Wentylatory oddymiające - przegląd oferty rynkowej

artykuł promocyjny

Wentylator oddymiający, jak sama nazwa wskazuje, jest urządzeniem służącym do oczyszczania pomieszczeń z dymu i zanieczyszczeń gazowych. Wyróżniamy klasyczne wentylatory na stojącej ramie, wysokowydajne wentylatory z oświetleniem miejsca akcji i możliwością zastosowania adapterów do wytwarzania mgły wodnej,  wentylatory wyciągowo-nadmuchowych z silnikami elektrycznymi lub spalinowymi i inne. Tak duża różnorodność pozwala na idealne dopasowanie wentylatora do potrzeb użytkownika.

 

Wentylatory oddymiające firmy Smay

 

ORZEŁ to wentylatory oddymiające dachowe z wirnikiem promieniowym przeznaczone są do odprowadzenia dymu, spalin i ciepła z budynku w tracie pożaru. Urządzenia ułatwiają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz wpływają na poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia we wszystkich rodzajach obiektów. Zapobiegają także rozprzestrzenianiu się dymu i ognia do stref nieobjętych pożarem. Wentylatory ORZEŁ mogą być również stosowane jako wentylatory wyciągowe w systemach wentylacji ogólnej/ bytowej i mieszanej.

Orzeł

 

 

Wentylatory oddymiające firmy Venture Industries


Wentylatory oddymiające CVST (fot. 1) służą do wentylacji dużych obiektów, w tym równiez przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc.

Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CVST są wyposażone w jednostronnie ssące wentylatory z napędem pasowym. Silnik i napęd pasowy umieszczone są po lewej stronie patrząc od strony wlotu.  Wylot może być skierowany poziomo lub pionowo (kierunek wylotu należy określić przy zamówieniu. Standardowo wentylator jest montowany z wylotem poziomym). Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu. Wewnętrzny wentylator posadowiony jest na wibroizolatorach oraz połączony z obudową złączami elastycznymi. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej wyłożonej izolacją termiczno-akustyczną na bazie melaminy.

Venture Industries - Wentylator oddymiający CVST           Venture Industries - wentylator z serii CTHB/CTHT
fot.: 1                                                         fot.: 2


Seria wentylatorów CTHB/CTHT (fot. 2) znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wywiewnych wentylacji mechanicznej, na przykład w kuchni, hal przemysłowych, budynków użyteczności publicznej lub systemach wentylacji przeciwpożarowej - odporność na temperaturę 400°C/2h (atesty LGAI i CTICM 22019280, 02A426 i 02A438).

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach.

 • Modele 140, 180, 200 i 225 - praca ciągła do 200°C (dedykowane do odciągów np. z kominków)
 • pozostałe -40° ÷ +120°


Wirnik z blachy galwanizowanej (140-400) lub z blachy stalowej malowanej (450-630) wyważany dynamicznie. Obudowa z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej.


Seria wentylatorów CTVB/CTVT
(fot. 3) znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wywiewnych wentylacji mechanicznej, na przykład w kuchni, hal przemysłowych, budynków użyteczności publicznej lub systemach wentylacji przeciwpożarowej - odporność na temperaturę 400°C/2h (atesty LGAI i CTICM 22019280, 02A426 i 02A438).

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach.

 • Modele 140, 180, 200 i 225 - praca ciągła do 200°C (dedykowane do odciągów np. z kominków)
 • pozostałe -40° ÷ +120°C


Wirnik z blachy galwanizowanej (140-400) lub z blachy stalowej malowanej (450-630) wyważany dynamicznie. Obudowa z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej.
 

Venture Industries - wentylator z serii CTVB/CTVT     Venture Industries - wentylator z serii CHAT
fot.: 3                                                        fot.: 4


Seria wentylatorów CHAT (fot. 4) może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru. Wentylatory spełniają wymagania normy EN 12101-3 i posiadają odporność na temperaturę 400°C/2h. Mogą być również stosowane do pracy ciągłej w systemach wentylacyjnych o temperaturze do +70°C. Doskonale sprawdzają sie w wentylacji kuchni przemysłowych, parkingów czy budynków użyteczności publicznej.

Wentylatory promieniowe przeznaczone do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Obudowa galwanizowana, izolowana akustycznie. Panel z króćcem wylotowym można przekładać w celu dostosowania wentylatora do istniejącej wentylacji. Wirnik aluminiowy z łopatkami pochylonymi do tyłu, dynamicznie wyważany.


Wentylatory oddymiające Centrowent
 

wentylator oddymiający SOKÓŁ

SOKÓŁ

 

W ofercie hurtowni Centrowent  znjadziemy wentylatory oddymiające z wirnikiem osiowym SOKÓŁ (SEF). Przeznaczone one są do odprowadzenia dymu, spalin i ciepła z budynku w tracie pożaru. Urządzenia ułatwiają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz wpływają na poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia we wszystkich rodzajach obiektów. Zapobiegają także rozprzestrzenianiu się dymu i ognia do stref nieobjętych pożarem. Wentylatory SOKÓŁ mogą być również stosowane jako wentylatory wyciągowe i nawiewne w systemach wentylacji bytowej. Urządzenia są odpowiednie również dla wentylacji oddymiającej w strefie zagrożonej wybuchem.

 

Wentylator DRAGON-450


Przenośny wentylator nawiewny DRAGON-450 firmy Uniwersal, służy do przewietrzania pomieszczeń, w których okresowo występuje niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego koncentracja substancji toksycznych, takich jak CO, CO2 oraz innych par i mieszanin o charakterze niewybuchowym. Wentylator wytwarza ukierunkowany ruch powietrza. Kierunek ten, może być przez użytkownika zmieniany w płaszczyźnie pionowej w zakresie 0 - 20 stopni. Maksymalna ilość przetłaczanego powietrza 8.000 m3/h.

Przenośny wentylator nawiewny DRAGON-450


Wentylatory oddymiające Rosenberg


Wentylatory oddymiające Rosenberg stosowane są w instalacjach wyciągowych mieszkań, sklepów, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, kuchni, toalet, garaży parkingowych, budynków gospodarczych itp.
Przystosowane są do montażu zarówno na dachach płaskich, jak i pochyłych.
Poprzez zastosowanie wysokotemperaturowego silnika umieszczonego poza strumieniem przepływającego medium, wentylatory odporne są do temperatury 400°C przez 120 min (klasa F400).

Wentylatory DVWB są przeznaczone do transportu dymu i gorących gazów pożarowych.

 • wielkości wirnika: 355-710 mm;
 • maks. V= 28 100 m³/h;
 • maks. Δ pt= 1 660 Pa;
 • wykonanie zgodnie z normą PN-EN 12101-3;
 • specjalny kształt aluminiowej obudowy umożliwia szybkie chłodzenie medium;
 • stalowy wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu;
 • napęd certyfikowanym silnikiem wysokotemperaturowym;
 • klasyfikacja F400 (400°C/120 min.);
 • obciążenie śniegiem SL 0;
 • obudowa z aluminium odpornego na korozję;
 • montowany fabrycznie wyłącznik serwisowy testowany w warunkach pożarowych.


Zastosowanie

instalacje przeciwpożarowe budynków biurowych, przemysłowych, supermarketów, garaży.

 

Wentylatory oddymiające Klimawent

 

Wentylatory oddymiające Klimawent mają za zadanie usuwanie ciepła, spalin i dymu powstających w wyniku pożaru. Wentylatory mogą pracować w układzie wentylacji ogólnej, pożarowej albo mieszanej. Urządzenia te są montowane na dachach.

Wentylator dachowy INTENSIVE - do usuwania ciepła, spalin i dymu powstającego podczas pożaru. Obudowę wentylatora wykonano z blachy aluminiowej. Wewnątrz, na konstrukcji wsporczej, posadowiony jest silnik elektryczny, na czopie którego osadzony jest wirnik promieniowy. Wirnik wyważony jest  statycznie  i  dynamicznie zgodnie z normą PN-93/N-01359 uzyskując klasę G 6,3. Odpowiedni dobór kąta łopatkowego umożliwia uzyskanie wysokich ciśnień, wydajności a jednocześnie niskiego poziomu ciśnienia akustycznego. Wirnik dwustronnego działania umożliwia intensywny przepływ  powietrza  przez  izolowaną  komorę  silnika. Silnik  znajduje się poza strumieniem przepływającego powietrza. Chłodzony jest powietrzem zewnętrznym doprowadzonym izolowanym kanałem chłodzącym.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Systemy oddymiania budynków - elementy, budowa, wymaganiaOpracowanie: Redakcja
Żródło: Redakcja
Zdjęcia: Klimawent, Venture Industries, Smay, Centrowent, Systemair, Rosenberg, Uniwersal

...
Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent