Frapol - wentylacja i klimatyzacja od A do Z

artykuł promocyjny

Firma Frapol jest jednym z największych polskich producentów w branży wentylacyjno - klimatyzacyjnej. Oferta obejmuje szeroki zakres elementów i urządzeń - zaczynając od kanałów i kształtek prostokątnych, poprzez bardziej zaawansowane klapy p. poż. i regulatory VAV, a kończąc na nowoczesnych centralach wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Siedziba firmy mieści się w Krakowie, jednak obszar aktywności obejmuje cały kraj oraz rynki zagraniczne - w szczególności austriacki, niemiecki i rosyjski.

Oprócz samej działalności produkcyjnej firma zajmuje się także kompleksowym wykonawstwem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obejmującym dostawy i montaż własnych produktów, kompletację urządzeń branż pokrewnych.

W zakres usług świadczonych przez FRAPOL wchodzi również projektowanie oraz obsługa eksploatacyjna. Dzięki tak szerokiej gamie działalności jest jedną z nielicznych firm, która jest w stanie zaoferować wszystko co jest związane z wentylacją i klimatyzacją w zakresie od A do Z. Od 20 lat ciągle doskonali technologie i struktury organizacyjne dążąc do jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań obecnych i przyszłych klientów.

 


Produkty firmy:

 

CENTRALE WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE AF


Centrale sekcyjne typu AF są przeznaczone do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W skład typoszeregu wchodzi 18 różnych wielkości urządzeń o wydatku powietrza od 1 000 do 152 000 m3/h.

Centrale AF mogą być wyposażone we wszystkie podstawowe podzespoły umożliwiające wszechstronną obróbkę powietrza poczynając od wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, filtracji, nawilżania i osuszania a na rekuperacji i regeneracji ciepła kończąc.
Budowa central AF oparta jest na konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych oraz paneli typu "sandwich" wypełnionych niepalną wełna mineralną zapewniającą odpowiednią izolacyjność termiczną oraz tłumienie akustyczne.
 

Fot: Frapol, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AF

Fot: Frapol, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AF


Urządzenia mogą być wykonane w wersji do montażu wewnątrz pomieszczeń, w wersji do montażu na zewnątrz (zewnętrznej) oraz w wersji higienicznej.
Duży wybór wielkości pozwala na dobór centrali o gabarytach optymalnych dla wymaganego wydatku powietrza, natomiast różnorodność sekcji funkcyjnych daje możliwości realizacji nawet bardzo złożonych procesów obróbki powietrza dzięki czemu centrale produkcji firmy FRAPOL można z łatwością dostosować do konkretnych wymagań danego obiektu.

Centrale firmy FRAPOL posiadają Certyfikat Zgodności CE Nr 1/2008 wydany przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, Rekomendację Techniczną nr RT/2005-02-0001- wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Atest Higieniczny nr HK/P/0062/02/99 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Fot. Frapol, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AF, wykonanie specjalne

Fot: Frapol, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AF, wykonanie specjalne

 


Centrale AF w skrócie:


 •   18 wielkości o wydatku od 1 000 do 152 000 m3/h. 
 •   Wykonanie wewnętrzne, zewnętrzne lub higieniczne. 
 •   Możliwość umieszczania kilku sekcji we wspólnej obudowie - niższe koszty i krótszy czas montażu. 
 •   Koło pasowe przy silniku z możliwością regulacji średnicy - bezproblemowa zmiana wydajmości wentylatora na miejscy montażu. 
 •   Lakierowanie z zewnątrz w kolorze białym w standardzie. 
 • Wyłącznik serwisowy w standardzie. 
 •   Podzespoły renomowanych poddostawców europejskich.
 •   Prosty i szybki montaż. 
 •  Łatwy dostęp do podzespołów przez drzwi inspekcyjne i klapy rewizyjne

 


CENTRALE PODWIESZANE AF MINI


Centrale podwieszane typu AF MINI służą do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą być stosowane zarówno w obiektach użyteczności publicznej (sklep, biura, restauracje itp.) jak również w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, warsztaty, magazyny itp.).
Dzięki małej wysokości wynoszącej 370 mm nadają się one w szczególności do montażu nad sufitem podwieszanym, mogą być również montowane w innych miejscach.
Centrale AF MINI są produkowane w dwóch wielkościach: 01 o maksymalnym wydatku 3 000 m3/h oraz 02 o maksymalnym wydatku do 4 500 m3/h.

Konstrukcja central AF MINI oparta jest na ramie z profili aluminiowych, do których przymocowane są panele wykonane z dwóch warstw blachy stalowej ocynkowanej i izolacji z niepalnej wełny mineralnej pomiędzy nimi. Zewnętrzna warstwa blachy jest lakierowana w kolorze białym (RAL 9010). W celu zapewnienia dostępu do podzespołów wewnętrznych sekcje posiadają od dołu drzwi inspekcyjne lub zdejmowane panele. Drzwi wyposażone są w zamek na klucz. Centrale podwiesza się na uchwytach dostarczanych fabrycznie.

Fot. Frapol, płaska podwieszana centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AF MINI

Fot: Frapol, płaska podwieszana centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AF MINI


Centrale AF MINI posiadaj Certyfikat Zgodności CE Nr 2/2008 wydany przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie oraz Atest Higieniczny nr HK/P/0062/01/99 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
 

 

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE


Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenieniem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez ściany ogniowe. Klapy p.poż z napędem elektrycznym mogą być wykonane i zastosowane do funkcji oddymiania.

Fot. Frapol, klapy przeciwpożarowe
 

Fot: Frapol, klapy przeciwpożarowe

 


APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE


Fot. Frapol, aparaty grzewczo-wentylacyjne
Aparaty grzewczo-wentylacyjne FAGW firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne i wystawowe, warsztaty, sale sportowe, magazyny oraz innych obiektów o dużej kubaturze. Typoszereg aparatów FAGW obejmuje dwie wielkości: FAGW-1 oraz FAGW-2 odpowiednio o wydatku 3500 m3/h i 6000 m3/h oraz mocy grzewczej 41 kW i 65 kW.
Aparaty FAGW mogą pracować na powietrzu obiegowym lub zewnętrznym. W przypadku pracy na powietrzu zewnętrznym konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy W zależności od przeznaczenia i miejsca montażu aparaty mogą być wyposażone w nawiewniki lub dysze. Wraz z aparatami oferowane są elementy wyposażenia dodatkowego takie jak: czerpnie ścienne i dachowe, komora mieszania oraz konsola montażowa i kołnierz elastyczny.
 

 

TŁUMIKI AKUSTYCZNE


Frapol - wentylacja i klimatyzacja od A do Z
Produkowane przez FRAPOL tłumiki akustyczne o przekroju prostokątnym i okrągłym są przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą one być stosowane zarówno w sieci kanałów blaszanych, jak i również murowanych lub betonowych.
Tłumiki o przekroju prostokątnym występują w dwóch typach: TKF-MB oraz TKF-MBR. Tłumiki typu TKR-MB wyposażone są w kulisy typu absorpcyjnego, natomiast tłumik typu TKF-MBR
w kulisy typu absorpcyjno-rezonatorowego.

Tłumiki typu TKF-MB znajdują zastosowanie szczególnie przy tłumieniu hałasu w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Tłumiki typu TKF-MBR należy natomiast stosować, gdy najbardziej istotne jest tłumienie hałasu w niskich
i średnich częstotliwościach.

Tłumiki o przekroju prostokątnym składają sie z obudowy z blachy ocynkowanej, w której zamocowane są na stałe kulisy. Szerokość produkowanych tłumików o przekroju prostokątnym mieści się w zakresie od 150 do 3 000 mm. Wysokość w zakresie od 300 do 3 000 mm. Długość tłumików (w zależności od pozostałych wymiarów) może wynosić od 500 do 3 000 mm.

Tłumiki o przekroju okrągłym typu RS składają się z wkładu dźwiękochłonnego typu absorpcyjnego oraz obudowy z blachy ocynkowanej. Wkład dźwiękochłonny stanowi wełna mineralna o grubości 50 mm, osłonięta od strony przepływu powietrza ocynkowaną blachą perforowaną. Tłumiki typu RS produkowane są w średnicach od 100 do 500 mm i w standardowych długościach (w zależności od średnicy) 975, 1 475 i 1 975 mm.

Tłumiki akustyczne typu TKF oraz RS posiadają Rekomendację Techniczną Nr RT/2005-02-0002 wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" oraz Atest higieniczny HK/P/0448/01/99 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

 


REGULATORY VAV


Produkowane przez firmę FRAPOL regulatory VAV (ang. Variable Air Volume) przeznaczone są głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w których strumień powietrza jest zmienny. Umożliwiają one płynną regulację ilości powietrza (np. nawiewnego do pomieszczenia lub strefy) w zakresie pomiędzy ustawioną dolną i górną wartością, w zależności od chwilowego poziomu sygnału sterującego. Ten z kolei może być zależny przykładowo od aktualnej temperatury lub stężenia CO w pomieszczeniu.

Regulatory VAV firmy FRAPOL mogą być również wykorzystywane do utrzymania stałego przepływu powietrza. Wówczas służą one do kompensacji występujących w instalacji zmian oporów przepływu. Przykładem zastosowania w tym trybie pracy może być utrzymanie stałej ilości powietrza dostarczonego do sali operacyjnej wyposażonej w nawiewnik z filtrem wysokiej klasy, niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra.

Produkowane są dwa typy regulatorów:o przekroju okrągłym: VSR-R oraz o przekroju prostokątnym: VSR-E

 
Climapor - płyta XPSClimapor - montaż płyty - dociskanie

Fot: Frapol, regulator zmiennego przepływu strumienia objętościowego powietrza Vav o przekroju okrągłym typ VSR-R


Oba typy regulatorów mogą być dodatkowo wyposażone w zewnętrzną warstwę izolacji akustycznej o grubości 50 mm i / lub tłumik akustyczny.
Regulatory o przekroju okrągłym VSR-R produkowane są w następujących średnicach: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 i 500.

Regulatory o przekroju prostokątnym VSR-E produkowane są w standardowych wysokościach H = 120, 230, 345, 460, i 575 mm, szerokości B w zakresie od 200 do 1 000 mm i standardowej długości L = 540 mm.
 

 


KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE


Frapol - wentylacja i klimatyzacja od A do Z
Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko-
i średniociśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Wykonane są one z blachy ocynkowanej w oparciu o normę PN-EN 1507  oraz normy w niej przywołane. Na życzenie istnieje możliwość wykonania w oparciu o inne normy oraz z innych materiałów np. blacha aluminiowa lub blacha nierdzewna.

 


KANAŁY I KSZTAŁTKI KOŁOWEKanały i kształtki o przekroju okrągły przeznaczone są do stosowania w nisko- i średnio- ciśnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonane są one z blachy ocynkowanej w oparciu o normę PN-EN 12237 oraz normy w niej przywołane. Na życzenie istnieje możliwość wykonania w oparciu o inne normy oraz z innych materiałów np. blacha aluminiowa lub blacha nierdzewna. Kanały i kształtki produkowane są w średnicach nominalnych od 80 do 1 250 mm. Kanały SPIRO produkowane są w długościach nominalnych 3 i 6 m. Maksymalna długość kanałów z felcem wzdłużnym wynosi 2 m dla średnic powyżej 125 mm oraz 1 m dla średnic do 125 mm włącznie.

 


KRATKI WENTYLACYJNE I NAWIEWNIKI


Frapol - wentylacja i klimatyzacja od A do Z
Oferta firmy obejmuje szeroki wybór kratek wentylacyjnych oraz okrągłych, prostokątnych i kwadra- towych nawiewników stropowych.
Kratki i nawiewniki mogą być wykonane ze blachy stalowej lub z aluminium. Oprócz typowych kratek do nawiewu i wyciągu powietrza produkujemy również kratki przepływowe do montażu w drzwiach, podłogowe kratki rusztowe (przechodnie i nieprzechodnie) oraz łapacze tłuszczu (kratki z wkładem filtracyjnym z siatki aluminiowej oraz kratki labiryntowe). Do kratek i nawiewników oferowane są elementy wyposażenia dodatkowego obejmujące m.in. przepustnice i nasadki regulacyjne oraz skrzynki przyłączeniowe.

 


ELEMENTY ZAKAŃCZAJĄCEW swojej ofercie FRAPOL posiada następujące elementy uzbrojenia sieci występujące
w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres produkcji:

 •   Podstawy dachowe;
 • Przepustnice jedno- oraz wielopłaszczyznowe;
 •   Czerpnie ścienne;
 •   Wyrzutnie ścienne;
 •   Wyrzutnie dachowe;
 • Wywietrzaki dachowe;
 • Króćce elastyczne;
 •   Drzwi powietrznoszczelne;
 •   Okapy.


Climapor - płyta XPSClimapor - montaż płyty - dociskanie

Fot: Frapol, czerpnie ścienne okrągłe i prostokatne


Wszystkie elementy wykonane są z blachy ocynkowanej w oparciu o polskie normy branżowe oraz rozwiązania austriackie. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania urządzenia o nietypowych wielkościach oraz z innych materiałów (np. blacha nierdzewna, blacha aluminiowa).

 

 

KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ONYXFirma FRAPOL wprowadziła na rynek kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Onyx polecane do domów pasywnych, energooszczędnych oraz wszelkich obiektów, których istotną cechą jest poszanowanie energii. Centrale Onyx są oferowane jako kompletne gotowe do instalacji urządzenia wraz z systemem sterowania. Wyposażone są w rekuperator przeciwprądowy co gwarantuje wysoką sprawność odzysku ciepła (ponad 90% przy przepływie nominalnym). Wszystkie centrale wentylacyjne Onyx są standardowo zaopatrzone w filtry klasy EU 4. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wentylatorów EC cechuje je  również niskie zużycie energii elektrycznej oraz bardzo cicha praca, co zostało potwierdzone w niezależnych instytutach badawczych. Wszystkie centrale Onyx są standardowo wyposażone w by-pass letni, który działa w trybie automatycznym. Trwałość urządzenia zapewniają wysokiej klasy podzespoły użyte do ich produkcji.
 

 

Frapol - kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Onyx


Standardowo wyposażone są w sterowniki z panelem dotykowym, które zawierają szereg funkcji takich jak:

 • sterowanie prędkością obrotową wentylatorów w trybie ręcznym 3 biegi lub automatycznym (praca według nastaw użytkownika w zakresie 0-100%);
 • tygodniowy program nastaw prędkości obrotowej wentylatorów; i temperatury powietrza nawiewanego (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia);
 • sterowanie temperatura powietrza nawiewanego;
 • funkcja szybkiego przewietrzenia;
 • alarm informujący o zabrudzeniu filtrów;
 • zegar, kalendarz, termometr pokojowy
 • pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania
 • systemem antyzamrożeniowy;
 • automatyczny by-pass;

Typoszereg central  Onyx został podzielony na trzy linie produktowe: Onyx Classic, Onyx Sky i Onyx Dream.

 

 

SYSTEM STALOWYCH PRZEWODÓW ODDYMIAJĄCYCH TYPU PDSystem stalowych przewodów oddymiających typu PD jest najnowszym produktem przeciwpożarowym w ofercie firmy FRAPOL. Jest to pierwszy produkt tego typu w Polsce który przeszedł badania w ITB w Warszawie. Jego odporność ogniowa została określona jako E600 120 (ho) S1500 single.

Przewody typu PD produkowane przez FRAPOL spełniają wprost wymagania Dz.U.02.75.690 w zakresie przewodów jednostrefowych bez stosowania żadnej dodatkowej izolacji. Jako pierwsze w Polsce posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania (aprobatę techniczną, certyfikat zgodności).

System przewodów typu PD tworzą elementy o przekroju prostokątnym zgodne z PN-EN 1505. Użyte materiały oraz specjalne wykonanie gwarantują zachowanie wymaganych parametrów w warunkach pożaru.

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o charakter budynku w którym można zastosować przewody typu PD. Maksymalna odporność ogniowa stropu pod którą można montować produkt firmy FRAPOL to REI120. Systemy te mogą być systemami mieszanymi – oddymianie połączone z usuwaniem LPG lub instalacją bytową. Mogą to być instalacje nawiewne lub wywiewne.

System przewodów typu PD jest systemem jednostrefowym – może być stosowany wyłącznie w tej strefie pożarowej którą obsługuje. Może to być instalacja samodzielna, lub część instalacji wielostrefowej. Najczęściej system stalowych przewodów oddymiających firmy FRAPOL można stosować na odcinkach od zakończeń instalacji do przegród ogniowych.

Przewody typu PD mogą tworzyć instalacje o orientacji poziomej. Ciśnieniowy zakres ich stosowania to -1500 Pa do +500 Pa. 

System stalowych przewodów typu PD oferuje wymierne korzyści zarówno dla projektanta instalacji jak i dla wykonawcy. Najważniejsze z nich to redukcja kosztów oraz łatwość montażu instalacji oddymiającej. Istotna jest również prostota z jaką projektuje się system stalowych przewodów typu PD.Kontakt w sprawie produktów:

FRAPOL Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
tel. (012) 653 27 66
www: www.frapol.com.pl
mail: wyślij wiadomośćcentrale wentylacyjno-klimatyzacyjne » rekuperatory »  zintegrowany system klimatyzacji pomieszczeń czystych » systemy oddymiania i ppoż » regulacja przepływu powietrza »  tłumiki  » kanały i kształtki » kratki, nawiewniki » czerpnie, wyrzutnie » układy sterowania w zakresie central i systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Facebook FRAPOL Sp. z o.o.     Youtube FRAPOL Sp. z o.o.     Linkedin FRAPOL Sp. z o.o.

Partnerzy i patroni

  Wienkra   AUX   Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji  Uniwersal    ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          logo bartosz         Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm      Global-Tech          logo armacell     Matervent

Temat miesiaca

EBM logo