Czyszczenie wentylacji - Climaver A2 Black

data aktualizacji: 07-09-2012, 06:42 – artykuł promocyjny

Otaczający nas hałas zakłóca spokój wypoczynku i skupienie w pracy czyli zaczynając od zwykłego pozbawienia ludzi komfortu, powoduje szkody fizyczne lub psychiczne. Europejska Dyrektywa dotycząca produktów budowlanych stanowi, że izolacja akustyczna w budownictwie jest jednym z podstawowych wymagań w procesie inwestycyjnym. Wymogi instalacji technicznych w budynkach określają, że już w trakcie projektu instalacji wentylacyjnych, powinno wybierać się systemy gwarantujące zmniejszenie hałasu.

 

W związku z powyższym komfort akustyczny jest wymogiem do rozważenia we wszystkich rodzajach instalacji powietrznych, a szczególnie nabiera wagi w obiektach o wysokich wymogach akustycznych, takich jak kina, teatry, biblioteki itp.

 


Przewody powietrzne i akustyka : Climaver A2 Black


W akustyce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych najważniejszą rolę pełnią przewody powietrzne.  Są one zdolne zmniejszyć hałas, który w sposób nieunikniony pojawia się w trakcie pracy urządzeń i innych elementów instalacji. Wybór przewodów wykonywanych z materiałów absorbujących dźwięk, jak na przykład włókno szklane, gwarantuje większą absorpcję akustyczną, a w związku z tym poprawienie właściwości akustycznych instalacji.

Wśród przewodów wentylacyjnych wykonanych z włókna szklanego najlepszą absorpcję akustyczną mają te, których wewnętrzna powierzchnia przepuszcza fale dźwiękowe. Dotyczy to przewodów pokrytych od wewnątrz tkaniną z włókna szklanego tzw. powłoką „Neto” zastosowaną w płytach Climaver A2 Black lub welonem z włókna szklanego zastosowanym w płytach Climaver B Black. Takie pokrycia powinny utrzymywać właściwości akustyczne przez cały czas eksploatacji instalacji. Cecha ta nie występuje przy pokryciach perforowanych, mogących wraz z upływem czasu gromadzić zanieczyszczenia utrudniające absorpcję akustyczną.

Płyty Climaver A2 Black spełniają równocześnie inne wymogi:

  • wysoką wytrzymałość mechaniczną (w celu uniknięcia rozdarć i rozklejeń),
  • łatwość czyszczenia (bez uszkodzeń przy stosowaniu szczotek czyszczących),
  • niepalność (w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru),
  • duża dokładność wymiarowa (dla umożliwienia wysokiej jakości montażu)


W tabeli poniżej pokazano uzyskane wartości tłumienia hałasu (dB/m) w przewodzie 40 cm x 50 cm, wykonanym z różnych materiałów; przy warunkach podanych w stopce tabeli. Można w niej zaobserwować charakterystykę absorpcji akustycznej materiałów dostępnych na rynku.


Tabela:
Całkowite tłumienie akustyczne (dB/m) w prostym przewodzie 40 x 50 cm dla różnych rozwiązań. (*)

Materiał                                                                             Wynik

Blacha bez izolacji                                                                  0,10
Climaver B Black   (pokryta welonem szklanym)                          4,00
Climaver A2 Black   (pokryta tkaniną szklaną)                             4,55
Przewody pokryte aluminium perforowanym                              3,00Płyta Climaver A2 Black zapewnia największą redukcję hałasu w każdym przewodzie wentylacyjnym.


(*) Tłumienie mierzone za wentylatorem o wydajności 20.000 m3/godz. i przy stracie ciśnienia 150Pa

 


Wymogi czystości w instalacji


Podczas projektowania instalacji wentylacyjnych coraz większy nacisk kładzie się na gwarancję dobrej jakości przesyłanego powietrza. Dlatego też, przewody instalacji powinny być poddawane okresowym przeglądom w celu sprawdzania ich stanu czystości. Jeśli nie są w dobrym stanie, należy przeczyścić przewody.Climaver - Bh-Res


Robot sprawdza wewnętrzną czystość sieci przewodów przed uruchomieniem a później w trakcie przeglądów technicznych. Wewnętrzna powłoka powinna być w pełni odporna na czyszczenie mechaniczne bez ryzyka uszkodzenia.

Biorąc pod uwagę wymogi czystości, konieczny jest wybór przewodów, które mogą być czyszczone regularnie bez uszkodzeń. Przepisy nakazują stosowanie przewodów o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Nie jest zalecane stosowanie przewodów o nieregularnych lub perforowanych powierzchniach wewnętrznych. Pokryciem wewnętrznym, w jakie zostały zaopatrzone płyty Climaver A2 Black, jest gładka powłoka „Neto”. Wykonana z mocnej tkaniny szklanej, strukturalnie połączonej z rdzeniem płyty w procesie produkcji.

Wyniki prób były we wszystkich przypadkach mocno zadowalające:

  • Wysoka wytrzymałość pokrycia, bez rozerwań i uszkodzeń podczas próby czyszczenia.
  • Powierzchnia gładka i ciągła umożliwiająca łatwe czyszczenie z łatwą identyfikacją zanieczyszczeń znajdujących się w przewodzie.


Climaver
Próba I.A.Q.

Climaver
Próba ServimilKontakt w sprawie produktów:

BH-Res
ul. Torowa 3
35-205 Rzeszów
tel. (17) 864-13-13
www.bh-res.pl
biuro@bh-res.plpłyty z włókna szklanego climaver izolacje akustyczne do wentylacji przewody wentylacyjne elastyczne przewody kominkowe kratki wentylacyjne anemostaty termostaty filtry powietrza projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnychPartnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       ebm Papst      VTS      Uniwersal     Metalplast        Rosenberg Klima        Klima-Therm         Klimor         Global-Tech        Iglotech        Refsystem       Neovent     Armacell         Schiedel          Intersoft        Provent         Daikin         Ventec         Wigmors              STERR       Flop System Sp. z o.o.        Kaisai            Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm          

Systema
       Wienkra