Przyrządy pomiarowe dla klimatyzacji i wentylacji

artykuł promocyjny

Firma Test-Therm Sp. z o.o. oferuje usługi oraz przyrządy pomiarowe w branży klimatyzacyjno - wentylacyjnej w tym nową dotyczącą testowania szczelności instalacji wentylacyjnych. Posiadane urządzenia testowe umożliwiają wykonanie pomiarów zgodnie z PN-B-76001. Możliwość badania instalacji niskociśnieniowych (<1000Pa) oraz wysokociśnieniowych do 3000Pa.

Badania przeprowadza się w oparciu o posiadaną aparaturę firmy AIRFLOW światowego lidera w dziedzinie urządzeń do pomiaru parametrów powietrza oraz innych producentów w zależności od metody pomiarowej. Każde z urządzeń posiada indywidualne świadectwo sprawdzenia.

 


ANEMOMETRY


Tanie anemometry z serii 360 - Przenośne anemometry z pomiarem temperatury i prędkości powietrza. Model 361 posiada turbinę umieszczoną na wysięgniku o długości 260 mm oraz spiralny kabel podłączeniowy zakończony wtykiem, co umożliwia pomiar w odległości 105 cm od miernika. Miernik wyposażony jest w dwa wyświetlacze LCD umożliwiające jednoczesne pokazanie wyników pomiaru prędkości i temperatury powietrza.


CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:
 • Przenośny, umożliwia wygodny pomiar w jednej ręce
 • Podświetlany podwójny wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry
 • DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Dwa tryby pracy:
  - APO - z automatycznym wyłączeniem zasilania po 10 min. bezczynności
  - bez automatycznego wyłączenia zasilania
 • Wybór jednostek pomiaru prędkości wiatru: m/s, ft/min, węzły, mph, km/h
 • Wybór skali pomiaru temperatury °C lub °F
 • Funkcja obliczania, zapamiętywania i wyświetlania średniej z serii pomiarów (max 8 pomiarów)
 • Wybór przedziału czasu do obliczenia wartości średniej pomiaru 2s, 16s
 • Wskaźnik wyczerpania baterii
Test-Therm - Przenośny anemometr 360 z pomiarem temperatury i prędkości powietrza - do wentylacji i klimatyzacji

 

 

Anemometry turbinkowe


Anemometr skrzydełkowy LCA301


Koniec problemów z pomiarem nawiewów i wyciągów, dzięki obrotowej głowicy o zakresie obrotu do 1800 użytkownik zawsze ma podgląd na wyświetlacz. Anemometr wyposażono w 3 przyciski: włączania/wyłączania, zmiany wyświetlanych parametrów oraz klawisz spustowy pomiarowy. Przenośny anemometr turbinkowy LCA301 zapewnia pomiar prędkości chwilowej oraz uśrednionej. Dodatkowym atutem jest podawanie wartości strumienia objętościowego powietrza na podstawie wcześniej wprogramowanego przekroju. Anemometr posiada także wbudowany czujnik temperatury powietrza. Opisywany model posiada standardowo możliwość przełączania jednostek miar z metrycznych na angielskie.

Model LCA301 obsługiwany jest za pomocą pojedynczego przycisku w rękojeści. Gdy przycisk zostanie naciśnięty i zwolniony następuje pomiar chwilowy. Naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go w takiej pozycji skutkuje dokonywaniem pomiaru ciągłego. Zmierzona prędkość powietrza jest wyświetlana cyfrowo na wyświetlaczu wraz z bieżącą temperaturą. Model LCA301 po wprowadzeniu pola powierzchni przekroju poprzecznego kanału lub kratki umożliwia bezpośredni pomiar natężenia przepływu w l/s, m3/h, m3/s, cfm (stopa sześcienna na minutę). Wartość pola powierzchni można w bardzo łatwy sposób modyfikować podczas wykonywania kolejnych pomiarów. Obudowa anemometru jest aerodynamicznie ukształtowana, wykonana z wysokoudarowego tworzywa ABS a sam przyrząd niezawodny, można się nim posługiwać za pomocą jednej ręki.
Protokół kalibracji anemometru LCA301 jest zgodny z międzynarodowymi standardami (szczególnie z certyfikatem DKD), dostarczany jest wraz z każdym zakupionym urządzeniem BEZ DODATKOWEJ OPŁATY.

Produkcja przyrządów jest zgodna z normą ISO9001.

Zakres pomiarowy prędkości:

 • 0.25...30m/s (50...6000fpm)
 • Zakres pomiarowy strumienia objętościowego:
  1...999999l/s
  1...9999990m3/h
  0.01...3000m3/h
 • Zakres pomiarowy temperatury:
  0...600C (32...1400F)
 • Dokładność pomiarowa:
  - dokładność pomiaru prędkości: ± (1% wartości mierzonej + 0.02m/s)
  - dokładność pomiaru temperatury ± 10
 • Specyfikacja anemometru:
  - pole przekroju do wprogramowania 0.00399...90m
  - rozdzielczość 0.01m/s;
  - rozdzielczość dla temperatury 0.10C
  - temperatura pracy miernika 0...600C
  - temperatura przechowywania: -10...600C
  - zasilanie: bateria 9V ~40h ciągłej pracy
  - wymiary 280 x 112 x 65 mm
  - waga: 275g

 


Termoanemometry


Termoanemometr TA410


"DOBRY" i tani termoanemometr z teleskopową sonda prędkości i temperatury, przeznaczony do pomiaru prędkości i temperatury powietrza wszędzie tam gdzie wymagany jest precyzyjny powtarzalny wynik. Potwierdzeniem parametrów pomiarowych jest bezpłatny certyfikat kalibracji producenta. Dodatkowym atutem jest miarka wykonana na sondzie pomiarowej, umożliwiająca pomiar prędkości w kanałach wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi metodami trawersowania.

Sprawdzona technologia, prezentuje precyzyjne pomiary na wysoce czytelnym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Lekki, przenośny przyrząd ergonomicznie skonstruowany dodatkowo specjalna konstrukcja rączki umożliwia wpięcie sondy pomiarowej w termoanemometr. Wbudowana automatyczna kompensacja temperatury zapewnia stabilne i dokładne pomiary, w zakresie temperatury powietrza między -10 a 60°C. Smukły czujnik teleskopowy jest idealny do wykonywania pomiarów w wysoko położonych miejscach i jest szybkim i łatwym rozwiązaniem dla wszelkich pomiarów wewnątrz kanału z dostępem poprzez otwory w jego ściankach. Wysoka odporność na błędy położenia czujnika względem kierunku przepływu charakterystyczna dla czujników anemometrycznych Airflow™ zapewnia również dokładne, powtarzalne odczyty, nawet przy odchyleniach sięgających 15° względem położenia idealnego.

Miernik kalibrowany jest zgodnie z międzynarodowymi wzorcami, dostarczany wraz z DARMOWYM PROTOKOŁEM KALIBRACJI FABRYCZNEJ.

Zakres pomiarowy:

 • prędkość: 0...20m/s, dokładność ±5% wartości mierzonej lub 0.025m/s
 • temperatura: -10...600°C, dokładność: ±0.30°C
 • Rozdzielczość pomiarowa:
  prędkość: 0.01m/
  temperatura: 0.10°C
 • Wymiary sondy teleskopowej:
  długość: 1016m
  średnica przy końcu: 7m
  średnica przy rączce: 13mm
 • Waga: 270g
 • Funkcje: m/s - ft/min - °C - °F
 • Zasilanie: 4 x 1,5V AA-baterie
 • W zestawie: walizka, instrukcja obsługi , termoanemometr z sondą , certyfikat kalibracji

 


Balometry/kratownice pomiarowe


Balometr PH 721- Balometr do pomiaru wydajności powietrza

Balometr jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, anemostatach umiejscowionych w ścianach, sufitach lub w podłogach. W przypadku modelu PH721 elementem pomiarowym jest precyzyjny manometr współpracujący z kratownicą pomiarową umieszczoną w podstawie balometru.
 

 Balometr nadaje się do wykonywania pomiarów dla obu kierunków przepływu. Natężenie przepływu jest mierzone bezpośrednio tzn. wystarczającym jest wykonanie jedynie jednego pomiaru, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek przeliczeń. Przyrząd należy przyłożyć do punktu pomiarowego, tak aby jego dzwon przykrywał całkowicie źródło powietrza. Wewnątrz przyrządu tworzy się wówczas kanał pomiarowy kierujący mierzony strumień na specjalny czujnik umieszczony w podstawie. Czujnik spiętrzający uśrednia wynik z 16 punktów pomiarowych, dając bardzo dobre rezultaty przy pomiarach na anemostatach ze względu na silne odkształcenie strumienia. Dzwony pomiarowe są wymienne i posiadają zróżnicowane wymiary umożliwiając ich dopasowanie do istniejących kratek i anemostatów.

Wyniki pomiaru mogą być na bieżąco śledzone na cyfrowym wyświetlaczu LCD w cfm, l/s lub m3/h. Zakres pomiarowy obejmuje 42...4250m3/h. Dodatkowe wymienne sondy umożliwiają wykorzystanie przyrządu do pomiaru innych parametrów powietrza takich jak: temperatura, prędkość i wilgotność względna.
 

Test-Therm


UWAGA:
balomer wyposażono w bardzo wygodną funkcję kompensowania oporu przepływu powstającego na balometrze. Miernik automatyczne uwzględnienia tą poprawkę przy pomiarze.

Zakres pomiarowy:

 • 42...4250m3/h, 25...2500cfm

Specyfikacja przelicznika (manometru):

 • pomiar różnicy cisnień ±3 735 Pa (±15 in.H2O), przeciążenie 150 in.H2O
 • ciśnienie absolutne 15...40 in.Hg (356...1016 Hg)
 • prędkość 25 to 8,000 ft/min (0.125...40 m/s) przy pomocy rurki Prandtla;
 • 25 to 5,000 ft/min (0.125 to 25 m/s) dla sondy anemometrycznej;
 • 25 to 2,500 ft/min (0.125 to 12.5 m/s) dla kratownicy;
 • strumień objetościowy dla balometru 25...2,500 ft3/min (42...4250m3/h)
 • pomiar wilgotności względnej: 0 to 95% RH za pomocą opcjonalnej sondy
 • pomiar temperatury -40 to 1210C za pomoca zewnętrznej sondy

 


Przyrządy wielofunkcyjne


Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO2003


DO2003 to przenośny wielofunkcyjny miernik z pamięcią, umożliwiający podłączenie różnorodnych sond pomiarowych. Kompaktowa obudowa i różnorodność sond pomiarowych sprawia, że miernik znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach pomiarów zarówno laboratoryjnych jak i przemysłowych. Szczególnie polecany jest dla pomiarów w systemach klimatyzacji i wentylacji, do pomiaru komfortu cieplnego.
Datalogger wbudowany w przyrząd posiada pamięć 12 000 pomiarów, które można wyświetlać lub przesłać do komputera poprzez złącze RS232C.
 


Dostępne są następujące sondy i moduły pomiarowe:

 • Sonda skrzydełkowa, termoanemometryczna i Pitota do pomiaru prędkości powietrza
 • Zintegrowana sonda pomiaru wilgotności i temperatury
 • Moduł pomiaru różnicy ciśnień do 2000 mbar oraz ciśnienia barometrycznego
 • Moduł pomiaru temperatury sondą znurzeniową, punktową lub stykową 

 

 • Wyświetlacz: 3 1/2 cyfry, podwójny LCD, wysokość cyfr 12,5 mm.
 • Liczba wyświetlanych wartości - 2:
  wejście A dla czujników prędkości i ciśnienia,
  wejście B tylko dla zintegrowanej sondy temperatura/wilgotność
 • Pojemność pamięci: 12.000 pomiarów.
 • Interwał czasowy zapisu i wydruku ustawialny w zakresie pomiędzy 1s...1godz..
 • Temperatura pracy: -5°C..50°C,
 • Wilgotność: 0-90% RH. bez kondensacji.
 • Temperatura przechowywania: -20°C..+60°C.
 • Zasilanie: 4x 1.5V baterie alkaliczne typ AA,
 • Czas pracy na bateriach alkalicznych ok. 100 godzin.
 • Wyjście RS232 - 9 pin SUB D męskie RS232C
 • Prędkość transmisji 300...38400 baud.
 • Wymiary i waga: 72x210x40 mm - 320g.

 


Inne przyrządy


Testery szczelności instalacji wentylacyjnych 

"SZYBKI SPOSÓB POMIARU SZCZELNOŚCI"

Te dwa przyrządy zapewniają wystarczający zakres oprzyrządowania potrzebnego do testowania i określania ilościowego szczelności. Prawie wszędzie, gdzie jest konieczne wykonanie niskociśnieniowych testów, testery szczelności AIRFLOW zapewniają szybkie i dokładne rozwiązanie problemu pomiarowego. Pomiar natężenia przepływu jest wykonywany metodą fundamentalną z wykorzystaniem stożkowych kryz zgodnych z normą BS848 Part 1.


Tester szczelności PANDA

tester szczelności PANDA Test-therm


PANDA to dwukierunkowy tester, który zapewnia oprzyrządowanie niezbędne do testowania kanałów wentylacyjnych. Badanie odbywa się pod kątem określania ilościowej straty powietrza wynikającej z nieszczelnego wykonania kanałów wentylacyjnych. Pomiar natężenia przepływu jest wykonywany specjalnymi elementami pomiarowymi a wynik pomiarowy prezentowany jest w Pa i l/s na miernikach cyfrowych. Elektroniczna regulacja prędkości wentylatora umożliwia ustawienie wydajności/ciśnienia dostarczanego przez tester. PANDA dzięki unikalnej konstrukcji mieści się w samochodzie kombi, co umożliwia wykonywanie pomiarów w oddalonych miejscach.
 

Więcej informacji o przyrządach pomiarowych dla klimatyzacji i wentylacji na stronie internetowej firmy:
http://www.test-therm.pl/katalog-produktow/pomiary-w-wentylacjiKontakt w sprawie produktów:

Test-Therm Sp. z o.o.
ul. Friedleina 4-6
30-009 Kraków
tel. (12) 6321301
www: www.test-therm.pl
mail: wyślij wiadomośćusługi pomiarowe » przyrządy do wentylacji i klimatyzacji » wentylatory » liczniki cząstek » przetworniki ciśnienia i poziomu » przetworniki i mierniki niskich cisnień » przetworniki i mierniki wilgotności » przyrządy meteorologiczne » przyrządy fizykochemiczne » czujniki i mierniki temperatury » mierniki mikroklimatu » rejestratory elektroniczne (dataloggery) » pirometry i kamery termowizyjne » przepływomierze rotametry » przetworniki A/C » tester respiratorów

Zobacz prezentację firmy

Partnerzy i patroni

  Wienkra   AUX   Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji  Uniwersal    ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          logo bartosz         Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm      Global-Tech          logo armacell     Matervent

Temat miesiaca

EBM logo