Usługi pomiarowe w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej

artykuł promocyjny

Firma Test-Therm oferuje usługi pomiarowe w branży klimatyzacyjno - wentylacyjnej w tym nową dotyczącą testowania szczelności instalacji wentylacyjnych. Posiadane urządzenia testowe umożliwiają wykonanie pomiarów zgodnie z PN-B-76001. Możliwość badania instalacji niskociśnieniowych (<1000Pa) oraz wysokociśnieniowych do 3000Pa.

Usługi pomiarowe w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej Test-Therm

Badania przeprowadza się w oparciu o posiadaną aparaturę firmy AIRFLOW światowego lidera w dziedzinie urządzeń do pomiaru parametrów powietrza oraz innych producentów w zależności od metody pomiarowej. Każde z urządzeń posiada indywidualne świadectwo sprawdzenia.
 

                                       Pomiar skuteczności wentylacji
                                  Pomiary w pomieszczeniach czystych:
                                 ilości cząstek, integralności filtrów HEPA,
                                             Badania termowizyjne

 


W chwili obecnej firma wykonuje następujace usługi:


 

SPRAWDZANIE INSTALACJI HVAC:


Badanie instalacji wentylacyjnych w zakresie pomiarów wydajności, krotności wymian, prędkości powietrza, różnicy ciśnień, pomiaru hałasu, temperatury i wilgotności.

 

Test-Therm
 

POMIARY ILOŚCI CZĄSTEK:


Badanie ilości czastek stałych w powietrzu w pomieszczeniach czystych (cleanrooms) dla klas A, B, C, D. Badanie na zgodność z wymaganiami ISO 14644-1 oraz FED-209E w stanie spoczynku oraz w stanie pracy dla cząstek 0.5 oraz 5µm oraz innych na życzenie.

 

Test-Therm - POMIARY ILOŚCI CZĄSTEK
 

BADANIE INTEGRALNOŚCI FILTRÓW HEPA:


Sprawdzanie integralności filtrów absolutnych HEPA w miejscu zainstalowania. Pomiar obejmuje: wprowadzenie zanieczyszczeń w postaci mgły olejowej, pomiar stopnia przenikalności przez filtr oraz sporządzenie odpowiednich protokołów. W efekcie klient otrzymuje sprawozdanie w którym określone są miejsa ewentualnego przecieku oraz potwierdzenie poprawności osadzenia filtra

Test-Therm - BADANIE INTEGRALNOŚCI FILTRÓW HEPA

 

TERMOWIZJA:

Badania termowizyjne w oparciu o kamerę termowizyjną IR FLEXCAM S zakres pomiarowy 0...350°C.
  • przewidywanie potencjalnych uszkodzeń rozdzielni elektrycznych
  • monitoring elementów w zakładach produkujących podzespoły elektryczne i elektroniczne
  • wykrywanie przyczyn strat energii
  • monitoring ogrzewania podłogowego 
  • termografia budynków pod kątem poprawności wykonania ocieplenia
  • wykrywanie zawilgocenia
  • wykrywanie miejsc wypływu powietrza
  • inspekcja termiczna dachów


 
Test-Therm - termowizja

SZCZELNOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH:


Sprawdzanie poprawności zainstalowania kanałów wentylacyjnych poprzez pomiar szczelności kanałów pod wymaganym w projekcie ciśnieniem. Pomiar przeprowadzany jest testerami LVDLT lub HVDLT wg. normy Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania PN-B-76001

Test-Therm - szczelność kanałów wentylacyjnych

Opis procedury:
zgodnie z postanowieniem normy przy odbiorze przewodów wentylacyjnych należy okreslić klasę szczelności przewodów wentylacyjnych. Klasa ta określona jest nieprzekroczeniem określonej wartości współczynnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między wnętrzem przewodów a otoczeniem. Wg PN przewody wentylacyjne pod względem szczelności dzieli się na dwie klasy:
A - o normalnej szczelności
B - o podwyższonej szczelności

Klasa szczelności przewodów powinna być określona w dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej. Badanie polega na zaślepieniu wybranego odcinka instalacji wynikającego z wydajności testera a następnie określeniu przy stałym ciśnieniu wielkości objętościowego strumienia powietrza odpowiadającego wielkości przecieków powietrza dla badanego odcinka.

Zazwyczaj sprawdzenia dokonuję się:
- dla klasy A przy różnicy ciśnień 400Pa
- dla klasy B przy różnicy ciśnień 1000Pa
 

 

POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA:


Firma realizuje zlecenia na pomiary zanieczyszczeń w powietrzu (również sprężonym), takich gazów jak: CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2O (para wodna), olej itp. Pomiary wykonuje rurkami wskaźnikowymi

 

Test-Therm -  POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
UWAGA:
Istnieje możliwość wypożyczenia testerów szczelności do indywidualnych pomiarów przez klienta. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem handlowym firmy.Kontakt w sprawie produktów:

Test-Therm Sp. z o.o.
ul. Friedleina 4-6
30-009 Kraków
tel. (12) 6321301
www: www.test-therm.pl
mail: wyślij wiadomośćusługi pomiarowe » przyrządy do wentylacji i klimatyzacji » wentylatory » liczniki cząstek » przetworniki ciśnienia i poziomu » przetworniki i mierniki niskich cisnień » przetworniki i mierniki wilgotności » przyrządy meteorologiczne » przyrządy fizykochemiczne » czujniki i mierniki temperatury » mierniki mikroklimatu » rejestratory elektroniczne (dataloggery) » pirometry i kamery termowizyjne » przepływomierze rotametry » przetworniki A/C » tester respiratorów

Zobacz prezentację firmy

Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent