Optymalna temperatura wewnątrz pomieszczenia

artykuł promocyjny

Jednym z warunków zapewnienia komfortu przebywania ludzi w domu jest zapewnienie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia w ciągu całego roku. W okresie niskich temperatur zewnętrznych, instalacja centralnego ogrzewania podnosi temperaturę wewnątrz domu do ustalonych przez domowników wartości. Gdy nadejdą upały wskutek przewodzenia cieplnego ścian, okien, dachów a przede wszystkim wskutek silnego nasłonecznienia pomieszczeń, przez przeszklone przegrody następuje szybkie wydzielenie się energii cieplnej wewnątrz.


ZOBACZ KONIECZNIE >> Prawidłowa wilgotność powietrza w domu i mieszkaniuWspółcześnie budowany dom zachowuje się trochę jak termos. Duża masa budynku ocieplona jest z zewnątrz "lekką" izolacją. Budynek jako całość posiada pewną pojemność cieplną. Pojemność cieplna w mieszkaniach spełnia jedną praktyczną funkcję. Powoduje tzw. bezwładność temperaturową zapobiegającą zbyt szybkim zmianom temperatur wewnątrz, zarówno latem jak i zima. Szczególnie domy wykonane w tzw. technologii "ciężkiej" z murami z cegły, ścianami wewnętrznymi z pełnej cegły, wylewanych stropów, grubych tynków mają dużą bezwładność i wysoką zdolność do "gromadzenia" ciepła lub chłodu. Z tych powodów w różny sposób następuje nagrzewanie się pomieszczeń latem dla różnych konstrukcji budynków. Gdy ograniczymy bezpośrednie nasłonecznienie pomieszczeń w porze nocnej intensywnie wietrzymy cały dom skutecznie bronimy się przed upałami.

Zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych jest takie ochłodzenie powietrza, aby wstrzymać żądane wartości temperatur w pomieszczeniach. W przypadku domków jednorodzinnych z niezależną instalacją grzewczą, klimatyzacja ma chłodzić pomieszczenia w okresie upałów.

 


Przykład:


Dla temperatury zewnętrznej tz=34°C w pomieszczeniu powinna wynosić około 27°C. Aby zapewnić temperaturę wewnętrzną o żądanej wartości niezbędne jest usunięcie nadmiaru ciepła z klimatyzowanych pomieszczeń należy dla każdego pomieszczenia z osobna wyliczyć tzw. sumę zysków ciepła i zrównoważyć odpowiednim współczynnikiem zależnym od konstrukcji domu tzw. mocą chłodniczą potrzebną do usunięcia nadmiaru ciepła. Całkowita moc chłodnicza będąca sumą mocy chłodniczych dla wszystkich pomieszczeń stanowi punkt wyjścia do doboru instalacji klimatyzacyjnej. Należy zaznaczyć, że dla typowego domku jednorodzinnego w okresie dużego nasłonecznienia oraz wysokich temperatur zewnętrznych zyski ciepła, a więc nagrzewanie się pomieszczeń bywa bardzo różna.

 


Odzysk ciepła to:

 

 • ciepło od przewodnictwa ścian, dachów, okien
 • ciepło od bezpośredniego naświetlenia słonecznego przez okna
 • ciepło od urządzeń wewnątrz pomieszczeń
 • ciepło przebywających ludzi


W dzisiejszych warunkach, gdy buduje się domy o "ciepłych" ścianach, stropach i oknach największy udział w bilansie cieplnym ma bezpośrednie nasłonecznienie pomieszczeń poprzez okno. Są po prostu pomieszczenia bardziej nagrzane od innych. Stąd potrzeba intensywnego chłodzenia pomieszczeń, a mniej lub wręcz wcale innych.

 

ODZYSK CIEPŁA - przeczytaj więcej:

     >> Czy warto zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
     >> Rekuperacja - schemat instalacji

 


Chłodzenie pomieszczeń odbywa się najczęściej poprzez:

 

 • chłodzenie powietrza w każdym pomieszczeniu osobno tzw. Multisplit
 • wprowadzenie do pomieszczenia powietrza ochłodzonego oraz usunięcie ogrzanego do temperatury wewnętrznej
 • zainstalowanie w wybranych pomieszczeniach klimatyzacji okiennych lub przenośnych


Sposób 1)
Wymaga stosowania w każdym pomieszczeniu osobnej jednostki chłodzącej zaopatrzonej w wentylator

Zalety:

 • niezależna regulacja mocy dla każdego pomieszczenia
 • brak mieszania się powietrza pochodzących z różnych pomieszczeń


Wady:

 • konieczność rozprowadzenia wielu przewodów gazowych
 • hałas emitowany przez jednostki chłodzące
 • wysoki koszt


Sposób 2)
Polega na rozprowadzeniu instalacji kanałów dostarczających powietrze do i z pomieszczeń. Przeważnie są to kanały o większych średnicach niż dla instalacji wentylacyjnej ze względu na duże ilości powietrza niezbędnego do usunięcia nadmiaru ciepła. Na przykład dla domu o powierzchni ok. 200 m2 chcąc usunąć ciepło o mocy około 5kW należy wprowadzić i usunąć z pomieszczenia łącznie 1000 1400 m3/h. Nie należy przy tym realizować tego w 100% powietrzem świeżym zewnętrznym, gdyż urządzenie chłodnicze powinno mieć moc 2 razy większą. Zastosowanie centrali rekuperacyjnej (służą do tego rekuperatory) pozwala wprawdzie ochłodzić częściowo powietrze zewnętrzne, ale wymaga stosowania centrali o dużej wydajności o wiele większej niż do celów wentylacyjnych. Układ optymalny to: centrala plus dobry rekuperator (rekuperatory), dobranym na "wydajność wentylacyjną" plus klimatyzator tzw. kanałowy z częściową recyrkulacją.
 
W przypadku, gdy ilość powietrza wentylacyjnego jest znacząco różna od powietrza klimatyzowanego powyższego układu nie da się wyregulować systemu dlatego polecam poniższy przykład.
 
Gdy jest zapewniony swobodny odpływ powietrza z pomieszczeń , można zastosować jedną większą kratkę wywiewną np. w holu . W pomieszczeniach, gdzie jest to nie zapewnione należy wykonać "wywiew do systemy klimatyzacji". Za pomocą systemu przepustnic "1" można ustalić ilość powietrza wentylacyjnego i klimatyzowanego do każdego pomieszczenia. Należy jednak wiedzieć, że oba powyższe rozwiązania w czasie, gdy działa klimatyzacja w procesie recyrkulacji następuje mieszania się powietrza z różnych pomieszczeń.

 

Zobacz także:

 Opracowanie: Redakcja
Żródło: ASK
Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent