Rekuperatory.pl

Wentylacja nawiewno-wywiewna

artykuł promocyjny

Instalacja nawiewna w przeciwieństwie do wywiewnej zasysa powietrze z zewnątrz i tłoczy je do wentylowanych pomieszczeń. Nadmiar powietrza odpływa przez drzwi, okna, inne otwory i nieszczelności do otaczających pomieszczeń względnie na zewnątrz. Instalacje te wytwarzają więc w pomieszczeniu nadciśnienie tak, że uniemożliwiony jest dopływ niepożądanego powietrza. Zimą wymagane jest ogrzewanie doprowadzanego powietrza do temperatury pokojowej za pomocą nagrzewnicy powietrza, którą podłącza się do źródeł energii, np. prądu elektrycznego, gazu, pary albo gorącej wody, ażeby zapobiec wychłodzeniu pomieszczeń.

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

 Stosowanie instalacji nawiewnej w praktyce ogranicza się do pomieszczeń typu: biura, warsztaty, sklepy, hale wystawowe, w których nie istnieje silne zanieczyszczenie powietrza, a wtłoczone powietrze może łatwo ujść przez okna i drzwi do otoczenia lub na zewnątrz.
Główne elementy składowe instalacji: wentylator powietrza nawiewanego, nagrzewnica powietrza, filtr pyłowy, przewody powietrzne i elementy nawiewne. Stosowanie filtru powietrza jest celowe, ażeby uniknąć zanieczyszczeń w pomieszczeniu i na nagrzewnicy.

 


Wentylacja wywiewna (wyciąganie, odsysanie)


Instalacje wywiewne zasysają powietrze za pośrednictwem wentylatora z pomieszczenia i wydmuchują je na zewnątrz, podczas gdy powietrze dopływa przez otwory z sąsiednich pomieszczeń lub z zewnątrz budynku. Ponieważ instalacje wyciągowe wytwarzają w pomieszczeniach podciśnienie, nadają się one w szczególności do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zużytego powietrza. Znajdują one zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zanieczyszczeniu powietrza gazem, parą, zapachami albo o wysokiej temperaturze, jak np. kuchnie, toalety, garderoby, laboratoria, transformatornie, akumulatornie, kabiny projekcyjne, ciemnie, stajnie itd. Jeżeli zadba się o to, aby powietrze mogło dopływać odpowiednimi drogami, bez wytwarzania ciągu, to te instalacje odsysając są najprostszym i najskuteczniejszym środkiem do polepszenia jakości powietrza. Ich zastosowanie ogranicza się do małych pomieszczeń.

 


Instalacje wentylacyjne wywiewno-nawiewne


Zwłaszcza przy dużych pomieszczeniach celowe jest stosowanie równocześnie instalacji nawiewnej i wywiewnej. Przez odpowiednie ustalenie ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń można wytworzyć stosownie do potrzeb ograniczone nad- lub podciśnienie. Jest to najbardziej odpowiedni sposób wentylacji dla prawie wszystkich, zwłaszcza większych pomieszczeń, jak np. wszelkiego rodzaju sale, teatry, kina, restauracje, hale fabryczne itd. W tych instalacjach możliwe jest odzyskiwanie ciepła. Różnorodne są możliwości rozmieszczania wentylatorów nawiewnych i wyciągowych, kanałów, oraz elementów dystrybucji powietrza. 

Najnowocześniejszym rozwiązaniem problemów wentylacji w domach mieszkalnych i budynkach użytkowych jest system wentylacji nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła.
 

W skład takiego systemu wchodzą:

1. wentylator nawiewny i wyciagowy
2. wymiennik ciepła
3. filtry
4. sieć kanałów nawiewnych i wyciągowych
5. kratki nawiewne i wyciągowe
6. grzałki
7. automatyka


Główny element centrali rekuperacyjnej stanowi wymiennik ciepła, który odzyskuje ciepło z ogrzanego powietrza usuwanego na zewnątrz dając efekt ogrzania świeżego powietrza doprowadzanego do pomieszczeń.Stosując system z odzyskiem ciepła uzyskujemy:

  • zwiększenie komfortu użytkowania domu,
  • oszczędność energii i źródeł energii,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • świeże powietrze oczyszczone na filtrach.Opracowanie: Redakcja
Żródło: klima.com.pl
Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent