Krajowa Ocena Techniczna - co to jest

data aktualizacji: 10-05-2022, 08:55 – artykuł promocyjny

Otrzymanie KOT-a, czyli Krajowej Oceny Technicznej, nie jest wcale takie proste. To ważny dokument, który potwierdza wysoką jakość i bezpieczeństwo korzystania z produktów budowlanych. Cała procedura jest długotrwała i skomplikowana. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest Krajowa Ocena Techniczna i w jaki sposób można ją uzyskać.

 

Co to jest Krajowa Ocena Techniczna?

 

KOT obowiązuje od 01.01.2017 roku i zastąpiła krajową aprobatę techniczną. Krajowa Ocena Techniczna to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem wpływają na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. KOT wydawana jest dla wyrobów budowlanych w ramach Krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych na czas max. 5 lat – z możliwością wydłużenia tego okresu na kolejne, nie dłuższe niż 5 lat.

Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego: który nie został objęty zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu; jeśli w odniesieniu do przynajmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest odpowiednia; jeśli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Krajowe oceny techniczne wydawane są na wniosek producenta tylko przez jednostki o właściwych akredytacjach, które na mocy ustawy są do tego upoważnione. Oprócz wniosku dostarczyć trzeba opis techniczny produktu, obliczenia, rysunki techniczne, a także wszystkie pozostałe informacje, liczące się przy ocenie właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

 

Ile trwa wykonanie KOT?

 

Czynność ta trwa zazwyczaj kilka miesięcy, ale może się przedłużyć nawet do roku w przypadku długiej listy wyrobów. Konieczne jest przeprowadzenie badań wytrzymałościowych, a każdy wyrób ma być dokładnie zwymiarowany i opisany. Produkowane wyroby muszą spełniać właściwości określone w deklaracji, więc badania powinny być przeprowadzane przy każdej partii produkcyjnej – nie wystarczy jednorazowe zbadanie produktu.

Kontrolerzy Niczuk badają wytrzymałość wyrobów w firmowym laboratorium

fot.: Niczuk - Kontrolerzy Niczuk badają wytrzymałość wyrobów w firmowym laboratoriumOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Niczuk


Partnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech

Temat miesiaca

Wigmors