Wienkra

Co powinieneś wiedzieć o serwisowaniu jednostki skraplającej

artykuł promocyjny

Rynek urządzeń klimatyzacyjnych pomimo nieznacznego spadku popytu w ubiegłym roku (2021 o ok. 10% wg GUS) w dalszym ciągu jest jednym z najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu. Szacuje się, że od lat 90-tych zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do zasilenia wszystkich urządzeń klimatyzacji domowej, biurowej i przemysłowej wzrosło ponad trzykrotnie, a zainstalowana sumaryczna moc chłodnicza oscyluje w granicy 1TW. Zgodnie z MEA (Międzynarodowa Agencja Energetyczna) utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych pochłonęło w 2016 roku ponad 2 PWh. Liczby te wskazują, że rynek urządzeń chłodniczych, mroźniczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych ma się dobrze i taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie [1].


 

Środki, płyny, preparaty do czyszczenia klimatyzacji

 

Jak zostało to rozpoznane w wielu publikacjach, zanieczyszczone lamele zewnętrznych wymienników ciepła mają wiele negatywnych skutków na energochłonność, jak i samą pracę urządzeń HVAC. Główne z nich jest to, że negatywnie wpływają na odbieranie ciepła od czynnika chłodniczego, a co za tym idzie, jego nieskroplona część wysyłana jest na zawór rozprężny, powodując znaczne straty efektywności energetycznej (zgodnie z badaniami spadek EER o ponad 20%) [2].

Zanieczyszczenia mają zróżnicowany charakter. Można je podzielić na te organiczne, nieorganiczne oraz mieszane (sadza czy osady tytoniowe). Pierwsze to przede wszystkim oleje pochodzenia gastronomicznego czy smary. Do zanieczyszczeń organicznych zaliczymy natomiast wszelkiego rodzaju kurz czy pył. Dlatego też istotny jest odpowiedni dobór preparatów chemicznych do czyszczenia jednostek skraplających. Firma Liquid Technologies wychodzi naprzeciw oczekiwaniom serwisantów, przygotowując kompletną ofertę do czyszczenia każdej powierzchni. Na rysunku 1 został przedstawiony uproszczony schemat doboru odpowiedniego preparatu pod względem rodzaju zanieczyszczenia:

tabela doboru produktów do czyszczenia jednostek zewnętrznych i HVAC Liquid Technologies

fot.: Rysunek 1 - tabela doboru produktów do czyszczenia jednostek zewnętrznych z linii produktowej HVAC


Celem tej publikacji jest przedstawienie obiektowej prezentacji działania najsilniejszego preparatu na rynku do czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych: HVAC External Strong. Produkt wykazuje charakter kwasowy, przez co jest przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia jednostek pokrytych zanieczyszczeniami o charakterze nieorganicznym lub mieszanym. Efektywność oczyszczania została sprawdzona w warunkach rzeczywistych na 3 wrocławskich obiektach: dwóch sklepach (pierwsza część testu) oraz pięciopiętrowym biurowcu (druga część testu – porównawcza).

 

Porównanie efektu czyszczącego w zmiennych warunkach zanieczyszczenia

 

HVAC External strong charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami, które umożliwiają czyszczenie urządzeń przy minimalnej fizycznej ingerencji pracownika serwisu (np. szorowanie) dzięki aktywnej pianie, która wypełnia przestrzenie międzylamelowe, dzięki czemu efekt penetrowania środka czyszczącego utrzymuje się przez dłuższy czas. Ogólny proces usuwania zabrudzeń z urządzeń HVAC został przedstawiony na rysunku 2.

schemat procesu czyszczenia preparatem HVAC External Strong Liquid technologies

fot.: Rysunek 2 - ogólny schemat procesu czyszczenia preparatem HVAC External Strong


W kontakcie z zabrudzoną powierzchnią płyn HVAC External Strong powoduje pojawienie się piany. Intensywność pienienia uzależniona jest od ilości i rodzaju zanieczyszczeń: w przypadku większej ilości zanieczyszczeń nieorganicznych piany jest dużo (rysunek 3a), a w obecności zanieczyszczeń organicznych i mniejszej ilości nieorganicznych może jej być mniej (rysunek 3b).

zjawisko pienienia się podczas czyszczenia zabrudzeń

fot.: Rysunek 3 - zjawisko pienienia się podczas czyszczenia zabrudzeń pochodzenia: a) w większości nieorganicznego; b) organiczno-nieorganicznego


Efekt czyszczący (rysunek 4 i 5), który został uzyskany, po wykorzystaniu produktu z rozcieńczeniem 1:3 dla obu przypadków przedstawiono poniżej. Obok dobrego stopnia wyczyszczenia samych lamelek można zaobserwować wyraźny efekt wybielający:

skraplacz w pierwszysm obiekcie testowym Liquid Technologies

fot.: Rysunek 4 - skraplacz w pierwszym obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b)

skraplacz w drugim obiekcie testowym Liquid Technologies

fot.: Rysunek 5 - skraplacz w drugim obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b)

 

Porównanie efektu czyszczącego preparat HVAC External Strong i wiodącego na polskim rynku produktu do skraplaczy o zbliżonym charakterze (w zależności od hurtowni 2-2,5 x droższy)

Testy porównawcze przeprowadzono na dachu pięciopiętrowego biurowca we Wrocławiu. Warunki: centrum miasta, mocne zapylenie (kominy domów mieszkalnych, ruch samochodowy) oraz występowanie drzew z rodzaju topoli (ich obecność warunkuje występowanie klejących zanieczyszczeń pochodzenia organicznego). Na potrzeby testu wierzchnia warstwa zanieczyszczeń nie była usuwana za pomocą szczotki.

Skraplacz dry-coolera podzielono na dwie równe części, gdzie jedna część została wyczyszczona produktem HVAC External Strong a druga produktem konkurencyjnym (w obu przypadkach rozcieńczenie to 1:3 zgodnie z instrukcją, 2 litry gotowego preparatu). Czyszczenie przebiegało dwuetapowo. Najpierw wierzchnia warstwa była umyta 0,5 litra preparatu myjką niskociśnieniową (rysunek 6).

czyszczenie myjką niskociśnieniową Liquid Technologies

fot.: Rysunek 6 - czyszczenie myjką niskociśnieniową


Pozwoliło to usunąć zewnętrzną warstwę zanieczyszczeń. Drugi etap to kontynuowanie czyszczenia powierzchni międzylamelowych (pozostałe 1,5 litra preparatu). Dla obu przypadków piana wytworzona między lamelami została zmyta obficie wodą po 5 minutach.

Efekt czyszczący płynu HVAC External Strong został porównany z do tej pory najlepszym i najdroższym preparatem dostępnym na rynku (rysunek 7).

porównanie efektu czyszczącego Liquid Technologies

fot.: Rysunek 7 - porównanie efektu czyszczącego HVAC External Strong oraz preparatu konkurencyjnego


Na rysunku 7a zostały przedstawione efekty czyszczenia obiektu testowego przez dwa specjalistyczne płyny do konserwacji układów HVAC. Oba preparaty testowano w takich samych warunkach (w rozcieńczeniu 1:3) oraz zgodnie z instrukcją użytkowania. Lewa część skraplacza (7b) została wyczyszczona preparatem konkurencyjnym, natomiast prawa (7c) płynem HVAC External Strong. Efekt czyszczący i wybielający jest zauważalnie lepszy w przypadku nowego produktu z linii chemii specjalistycznej przeznaczonej do profesjonalnej konserwacji urządzeń HVAC.

Podsumowując, odpowiedni dobór środków czyszczących jednostki zewnętrzne jest kluczowy dla poprawnego usunięcia zanieczyszczeń z jednostki skraplającej. Lepsza wymiana ciepła pozwala znacznie wydłużyć czas eksploatacji urządzenia oraz zmniejszyć zużycie energii. Firma Liquid Technologies obecna na polskim rynku od 8 lat zyskała już zaufanie i uznanie polskich i zagranicznych serwisantów. Wszystkie produkty z serii HVAC (zarówno do jednostek zewnętrznych, jak i wewnętrznych) posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i atesty oraz dodatkowo wykonane badania skuteczności. Ponadto produkty są w pełni polskie – zaczynając od formulacji przez surowce po produkt finalny.


Bibliografia:

[1] Skłodowska Magdalena; https://wysokienapiecie.pl/20778-goraco-coraz-cieplej-klimatyzacja-pozera-energie-podczas-upalow/
[2] Marian Voinea, Horia Necula; U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 82, Iss. 3, 2020

Autor:  dr inż. Bartosz Urbanek

 Kontakt w sprawie produktów:

Liquid Technologies
Gdańska 13
50-344 Wrocław
tel. +48 518 909 294
www: ltchem.pl
mail: wyślij wiadomośćchemia do profesjonalnego użytku: środki, płyny, preparaty do czyszczenia oraz dezynfekcji klimatyzacji i wentylacjiPartnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji  Uniwersal  ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Wigmors