Rekuperatory.pl

Przegląd rodzajów i technologii wentylacji firmy Schiedel

data aktualizacji: 09-04-2021, 11:28 – artykuł promocyjny

W ostatnich latach eksperci coraz częściej zwracają uwagę na niezwykle ważny element konstrukcji domu jakim jest wentylacja. Współczesne warunki panujące wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych są niekwestionowanym atrybutem zdrowia, komfortu, higieny i dobrego samopoczucia mieszkańców. Zważywszy na fakt, że statystycznie 70% swego czasu człowiek przebywa we własnym mieszkaniu, sposób i efektywność wentylacji pomieszczeń staje się centralnym zagadnieniem warunkującym biologiczny wymiar jakości życia i wypoczynku każdej rodziny.

Nieprawidłowa cyrkulacja powietrza powoduje nadmierną wilgotność przy tak codziennych czynnościach, jak gotowanie, pranie, suszenie czy też po prostu oddychanie. Stąd przy stosunkowo nieznacznych odstępstwach od wymagań technicznych tylko krok do skażenia biologicznego pleśnią, mykotoksynami. Błędy konstrukcyjne, użycie niewłaściwych materiałów, błędnie zaprojektowane strumienie powietrza mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do pojawienia się tzw. zespołu chorego budynku (sick building syndrome) - Rys. 1

Szkody wentylacyjne

Rysunek 1. Szkody wentylacyjne [Zbiory własne Schiedel]

 

Wentylacja grawitacyjna Schiedel Classic

 

Jak wynika z ostatnich badań, w Polsce nadal silną rolę odgrywa wentylacja naturalna zwana także "wentylacją grawitacyjną". Spełnia ona wymogi prawne dotyczące wentylacji,  wynikające z przepisów prawa budowlanego. Jest najbardziej rozpowszechnioną technologią w segmencie nowego budownictwa jednorodzinnego. Wbrew obiegowym opiniom wentylacja grawitacyjna w połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi na gaz czy biomasę spełnia wymagania wartości wskaźnika EP wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla warunków, które będą musiały spełniać budynki mieszkalne od 2021 r.

Mechanizm działania wentylacji grawitacyjnej jest bardzo prosty i bazuje głównie na zasadach fizyki, czyli różnicy ciśnienia oraz temperatury na wlocie i wylocie powietrza do komina (Rys.2). Napływ świeżego powietrza następuje głównie przez nawiewniki, natomiast do wyprowadzania powietrza zużytego służą specjalne kanały wentylacyjne z kratkami umieszczonymi pod sufitem pomieszczenia. Podstawowymi elementami wentylacji grawitacyjnej są pustaki wentylacyjne wykonane z keramzytobetonu, które zgodnie z badaniami Instytutu Techniki Budowlanej spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie EI180 wg kryteriów PN-EN 13501-2:2016-07.

Aby ograniczyć straty energii i zapewnić zdrowy oraz komfortowy poziom wymiany powietrza, firma Schiedel wprowadziła do swojej palety produktowej urządzenie Schiedel Stabiler. Jest to element, a właściwie zestaw elementów montowanych zamiast tradycyjnej kratki, jako wlot do kanału wentylacyjnego. Zasada działania jest bardzo prosta. Kiedy temperatura na zewnątrz maleje i rośnie konwekcja, przepustnica zaczyna się wychylać pod wpływem ciśnienia, ograniczając przepływ strumienia powietrza,  dzięki czemu poziom wymiany  pozostaje niezmieniony. Całość pozwala na oszczędności sięgające 20% w porównaniu ze stanem sprzed zastosowania Stabilera.

Schemat wentylacji grawitacyjnej Schiedel Classic

Rys. 2 Schemat wentylacji grawitacyjnej Schiedel Classic

Dodatkowym elementem wspierającym działanie wentylacji grawitacyjnej może być wywietrznik grawitacyjny Schiedel Bryza, który zwieńcza kanał grawitacyjny. Wywietrznik wykorzystuje siłę omywającego ją wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

 • pustaki wykonane z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej
 • szybkie i łatwe w montażu (3 pustaki - 1 mb.)
 • oszczędzają powierzchnię zabudowy
 • szeroka oferta (pustaki 1-, 2-, 3-, 4- kanałowe)
 • atest higieniczny PZH
 • klasa odporności ogniowej El 180
 • zgodne z normą EN 771-3

 

Wentylacja hybrydowa Schiedel Flow

 

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój systemów wentylacyjnych, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej, dział techniczny Schiedel Polska opracował innowacyjny i komfortowy system wentylacji hybrydowej, który doskonale wpisuje się w aktualne trendy i wymagania w budownictwie. Wentylacja hybrydowa Schiedel Flow to innowacyjny, sterowany system wentylacji mieszkań, który pozwala użytkownikowi wykorzystywać zalety dwóch systemów – naturalnego i mechanicznego, przy minimalizacji kosztów wynikających z uciążliwości pracy mechanicznej wentylatora.

Rys.3 System ten działa naprzemiennie w zależności od warunków atmosferycznych, wykorzystując siły natury, wynikające z różnicy temperatur i zewnętrznego ruchu powietrza (wiatru) oraz mechanikę pracy niskoszumowego wentylatora, wytwarzającego w kanale wentylacyjnym warunki pozwalające na spełnienie normatywów higienicznych w pomieszczeniach wentylowanych, optymalizując jednocześnie zużycie energii cieplnej. Schiedel Flow jest wentylacją hybrydową – mieszaną (naturalno-mechaniczno wywiewną), składającą się z przewodów pionowych (kanały wentylacyjne Schiedel Thermo), jednostki wentylacyjnej (wentylator  Schiedel Fenko), sterowanych ręcznie ściennych nawiewników powietrza, kratki wywiewnej oraz sterownika opcjonalnie odpowiedzialnego za pracę wentylatora. Rysunek przedstawia zasadę działania tej wentylacji.

Schemat wentylacji Schiedel Flow

Rys. 3 Schemat wentylacji Schiedel Flow.

System wentylacji hybrydowej Schiedel Flow jest rozwiązaniem idealnym dla nowoczesnego budownictwa niskoenergetycznego. Potwierdzają to badania oraz rekomendacja Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Na podstawie zintegrowanych komputerowych symulacji oraz zużycia energii w cyklu rocznym stwierdzono, że oceniany system wentylacji zastosowany w jednorodzinnym budynku referencyjnym NAPE jest w stanie zapewnić wymaganą intensywność wymiany powietrza. Otrzymał on klasę B1 – co oznacza oszczędność energii w stosunku do wentylacji grawitacyjnej w granicach 40% (Rys.4).

Rys. 4 Ocena energetyczna NAPE – 2/2017

System wentylacji hybrydowej Schiedel Flow został doceniony przez grono ekspertów Instalatora Polskiego. Podczas gali zorganizowanej przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcję Polskiego Instalatora, firma Schiedel otrzymała Złotego Instalatora za opracowanie i wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

 • możliwość dostosowania systemu do potrzeb użytkownika
 • higieniczne – czyste powietrze
 • skuteczna wymiana powietrza, zapobiegająca szkodom związanym z wilgocią (grzyby i pleśnie)
 • bezpieczeństwo – okna mogą pozostać zamknięte
 • skuteczna ochrona przed hałasem z zewnątrz
 • energooszczędny – roczny koszt energii wentylatora wynosi około 35 zł
 • cicha praca wentylatora (33 dB. – 41 dB.) w połączeniu z jego umiejscowieniem powoduje, że w pomieszczeniu jest praktycznie niesłyszalny

 

Wentylacja hybrydowa Schiedel Multi Vento

 

Wentylacja Schiedel Multi Vento stanowi innowacyjny, sterowany system wentylacji mieszkań, przeznaczony w głównej mierze do budownictwa wielorodzinnego. System wentylacji zbiorczej Schiedel Multi Vento oparty jest na połączeniu wentylatora dachowego i kilku wywiewników. Rys 5 Elementy systemu są połączone zbiorczym kanałem wentylacyjnym. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że użytkownik nie ma styczności z wentylatorem, a jedynie z kratką wywiewną. Takie rozwiązanie powoduje obniżenie poziomu dźwięku emitowanego przez instalację wentylacyjną do pomieszczeń mieszkalnych. Schiedel Multi Vento jest wentylacją mechaniczną wywiewną składającą się z przewodów pionowych (kanały zbiorcze Schiedel), jednostki wentylacyjnej (wentylator Schiedel MAG 200/EC), sterowanych ręcznie elementów powietrza nawiewnego (nawiewnik ścienny), elementów odprowadzających powietrze (Schiedel Stabiler) oraz sterownika odpowiedzialnego za pracę wentylatora (MagTime). Sterownik MagTime oraz Schiedel Stabiler umożliwiają uzyskanie właściwych parametrów higieniczno-sanitarnych, które wynikają z norm i przepisów. Schiedel Multi Vento zapewnia świeże powietrze w pomieszczeniach, co wpływa na podwyższenie komfortu użytkowników. Zaletą systemu jest fakt, że nasada hybrydowa Schiedel Mag przy wyłączonym silniku (np. awaria) stanowi formę stacjonarnej nasady grawitacyjnej o niskim współczynniku oporu własnego.

Schemat wentylacji Multi Vento

Rys. 5 Schemat wentylacji Multi Vento

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

 • higieniczne - czyste powietrze
 • skuteczna wymiana powietrza zapobiegająca szkodom związanym z wilgocią (grzyby i pleśnie)
 • bezpieczeństwo - okna mogą pozostać zamknięte
 • skuteczna ochrona przed hałasem z zewnątrz
 • oszczędność energii - roczny koszt energii jednego wentylatora wynosi w zależności od trybu pracy około 55-130 zł
 • cicha praca wentylatora (1000 [obr./m] 44 dB., 1400 [obr./m] 47 dB.) w połączeniu z jego umiejscowieniem powoduje, że w pomieszczeniu jest praktycznie niesłyszalny

 

Podsumowanie


Paleta rozwiązań technicznych współcześnie funkcjonujących w budownictwie nie ma charakteru jednorodnego. Każdy z systemów wentylacyjnych obecnie stosowanych ma swoich licznych zwolenników i adwersarzy. Systemy wentylacyjne są rozpatrywane zarówno w aspekcie oszczędności energetycznej, szczelności na przenikanie powietrza do budynków, parametrów akustycznych, jak i możliwości automatycznej kontroli pozwalającej spełnić obligatoryjne normatywy w zakresie warunków higienicznych.

Podejmując decyzje o wyborze konkretnej technologii, inwestor powinien kierować się swoimi preferencjami, nie zapominając, że wentylacja jest jednym z ważniejszych elementów wyposażenia budynku i powinna być dostosowana zarówno to technologii konstrukcji wykonanego obiektu, jak i do zastosowanych innych urządzeń np. systemów ogrzewania budynku.Opracowanie: Redakcja
Autor: Roman Nowak Schiedel Sp z o.o.

Kontakt w sprawie produktów:

Schiedel Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 24
45-449 Opole
tel. (77) 455 59 49
www: www.schiedel.pl
mail: wyślij wiadomośćSystemy kominowe - nowe budownictwo » systemy wentylacyjne - pustaki wenylacyjne » nasady hybrydowe Schiedel Fenko wywietrznik Schiedel Bryza » stalowe systemy kominowe » Akcesoria: daszki kominowe przejścia dachowe zestaw zbrojeniowy zaprawa montażowa masa uszczelniająca

Firma Schiedel to największy i najnowocześniejszy producent ceramicznych i stalowych systemów kominowych w Europie. Jako lider na rynku kominowym oferuje kompletną paletę produktów jak i elementów gwarantujących bezpieczne funkcjonowanie komina w budownictwie jedno i wielorodzinnym, zgodnie z dewizą „bezpieczny komin to bezpieczny dom”.Partnerzy i patroni

 

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab     VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Jak usunąć pył z powietrza na stanowisku pracy?