Własne źródło energii PV w zakładach Klimor

data aktualizacji: 20-11-2020, 08:02 – artykuł promocyjny

Podążając za ekologicznymi trendami zwiększania produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, firma Klimor wdrożyła strategiczną koncepcję ekomodernizacji swoich zakładów w oparciu o instalacje fotowoltaiczne (PV) o docelowej, łącznej mocy blisko 3,5 MW. Tym samym Klimor nie tylko znacząco obniży koszty eksploatacyjne, ale dzięki nadwyżce wytworzonej energii stanie się aktywnym uczestnikiem i dostawcą rynku OZE.

Zakłady Klimor z własnym źródłem energii PV

Proces przejścia na odnawialne źródła energii został podzielony na etapy i wpisany w długofalowe plany inwestycyjne spółki. Już dziś zakład produkcyjny Klimor w Pszczółkach czerpie energię elektryczną z własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW. Dzięki panelom fotowoltaicznym umieszczonym na dachu, energia pochodząca z promieniowania słonecznego zaspokaja około 50% zapotrzebowania energetycznego obiektu dla części produkcyjnej oraz biurowej. Inwestycja opiewająca na kwotę 170 tys. złotych ma zamortyzować się w przeciągu 6 do 8 lat – jest to pierwszy krok na drodze ku transformacji energetycznej zakładów Klimor zmierzającej do uzyskania całkowitej niezależności w sferze wytwarzania energii.

Zakłady Klimor z własnym źródłem energii PV

I tak w kolejnych etapach inwestycji planowana jest budowa dwóch farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na gruntach należących do Klimoru, obok zakładów produkcyjnych w Pszczółkach i Skowarczu. W pierwszej lokalizacji dodatkowa instalacja PV wytwarzać będzie 1,2 MW energii , w drugiej 2,2 MW. Taka ilość energii nie tylko zaspokoi potrzeby energetyczne obu zakładów i biur, ale wygeneruje dodatkową energię kilkukrotnie przekraczając zapotrzebowanie samego Klimoru.

- „Obecnie generowane nadwyżki energii trafiają do sieci energetycznej, jednak w dalszej perspektywie, na mocy nowelizacji ustawy o OZE, pojawi się możliwość przyłączenia firm-prosumentów do tzw. kooperatywy energetycznej zrzeszającej podmioty, które produkują energię na własny użytek oraz na użytek pozostałych członków wspólnoty. Możliwość udostępniania nadprodukowanej mocy pozwoli dostarczać tańszą i ekologiczną energię słoneczną znacznie szerszej rzeszy odbiorców. Chcemy stać się aktywnym uczestnikiem rynku OZE, stąd też planujemy podjęcie w tym temacie współpracy z gminą Pszczółki i z lokalnymi firmami.” mówi Piotr Świerczek, Dyrektor ds. Operacyjnych w firmie Klimor.

Zakłady Klimor z własnym źródłem energii PVZakłady Klimor z własnym źródłem energii PV

Uzyskanie przez zakłady Klimor niezależności energetycznej oraz uczestnictwo firmy w kooperatywie dostawców wpisuje się w jeden z nadrzędnych celów Unii Europejskiej, jakim jest wzrost udziału energii elektrycznej pochodzącej z OZE ukierunkowany na obniżenie kosztów dla gospodarki i konsumentów. Według danych Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, udział OZE w mixie elektroenergetycznym Polski do 2030 roku wyniesie 27,1%. Rynek PV w Polsce rozwija się najbardziej dynamicznie ze wszystkich sektorów OZE i zajmuje 5. miejsce pod względem przyrostu nowych mocy PV w Europie, przy mocy zainstalowanej wynoszącej w 2020 roku ok. 2,5 GW.

Zakłady Klimor z własnym źródłem energii PVKontakt w sprawie produktów:

Klimor Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
tel. (58) 783 99 99
www: www.klimor.pl
mail: wyślij wiadomośćDla domu:
Kompaktowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna MCKT –HPX, HPX » Kompaktowa centrala regeneracyjna KCO » Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu standardowym - EVO-S » Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne podwieszane - EVO- T » Kompaktowa centrala rekuperacyjna KCX » Elementy sieci wentylacyjnej

Dla biura:
Kompaktowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna MCKT –HPX, HPX » Kompaktowa centrala regeneracyjna KCO » Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu standardowym - EVO-S » Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne podwieszane - EVO- T » Kompaktowa centrala rekuperacyjna KCX » AGB AGC aparaty

Dla przemysłu:
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu standardowym - EVO-S» Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne podwieszane - EVO- T » AGB AGC aparaty » Elementy sieci wentylacyjnej

Dla szpitali:
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu higienicznym - EVO-H » Szafa klimatyzacji higienicznej - MCK-SKH » Stropy laminarne - NSL » Moduł recyrkulacyjny -  EVO-H MRH » Nawiewniki z filtrami absolutnymi

Dla basenów:
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu basenowym  - EVO-P » Elementy sieci wentylacyjnej

Dla rynku morskiego:
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu morskim  - EVO- MPartnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Metalplast        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor          Global-Tech        Iglotech        Refsystem       Neovent     Armacell         Schiedel          Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm           Systema       Mitsubishi Electric