Rekuperatory.pl

Jak często wymieniać filtry w rekuperatorze?

artykuł promocyjny

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wymaga regularnego przeglądu. Jedną z podstawowych i najważniejszych czynności eksploatacyjnych jest zatem regularna wymiana filtrów wentylacyjnych. Systematyczna wymiana zużytych elementów pozwoli zachować sprawność urządzenia znacznie dłużej.

Filtr powietrza

Dlaczego należy wymieniać filtry powietrza?

 

Filtry stosowane w rekuperatorach mają za zadnie zatrzymanie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Dzięki nim osoby przebywające w pomieszczeniach mogą oddychać świeżym powietrzem pozbawionym kurzu, pyłów, smogu oraz w przypadku dokładniejszej filtracji bakterii i wirusów. Zastosowanie odpowiedniej filtracji jest bardzo korzystne w przypadku osób cierpiących na alergie. Ponadto filtr umieszczony przed wymiennikiem ciepła chroni urządzenie przed zabrudzeniem i przedostawaniem się zanieczyszczeń do kanałów wentylacyjnych. Filtry bezpośrednio wpływają na efektywność pracy rekuperatorów, w tym na zużycie energii elektrycznej niezbędnej do pracy wentylatorów oraz na stopień odzysku ciepła. Ograniczony przepływ powietrza spowodowany zabrudzonymi filtrami wymagać będzie od użytkownika zwiększenia wydajności centrali, może również prowadzić do nierównomierności przepływu powietrza. Ponadto może pogorszyć się ekonomika działania całego układu odzysku ciepła i zwiększy się współczynnik Jednostkowego Poboru Mocy [JPM] wyrażony w Wh/m3.

W tabeli zaprezentowany jest wpływ oporów powstających na zabrudzonym filtrze na zmniejszenie się przepływu powietrza i zwiększenie Jednostkowego Poboru Mocy rekuperatora. Prezentacja na przykładzie rekuperatora VENA Standard 4.

Wydajność centrali V4 Pobór mocy Przepływ powietrza (przy sprężu dysp. 100Pa)

JPM

100% (filtr G4 czysty) 166 W 700 m3/h 0,2371 Wh/m3
100% (filtr G4 brudny) 166 W 420 m3/h

0,3952 Wh/m3

 

Wymiana filtrów rekuperator

Po lewej: filtr powietrza zamontowany na czerpni, użytkowany przez 3-4 miesiące.
Po prawej: czysty filtr

 

Czy rekuperator może pracować bez filtrów?

 

Praca rekuperatora bez filtrów lub z filtrami skrajnie zabrudzonymi jest niedopuszczalna. W takiej sytuacji istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia centrali, a użytkowanie takiego układu staje się nieopłacalne i może spowodować, że konieczne będzie czyszczenie wnętrza centrali oraz kanałów wentylacyjnych. Usługa profesjonalnego czyszczenia układu wentylacji nie należy do tanich, a w niektórych przypadkach ze względu na rodzaj zastosowanych kanałów jest wręcz niemożliwa do wykonania.

Wymiana filtrów w rekuperatorze

Filtr powietrza w rekuperatorze VENA Optima

 

Czy można samodzielnie wyczyścić filtry?

 

Samodzielne czyszczenie wkładów filtracyjnych np. poprzez ich odkurzanie czy pranie, nie jest zalecane. Tkanina filtracyjna przewidziana jest do jednorazowego użytku, więc poddawanie jej „regeneracji” może ją uszkodzić, a sam zabieg przyniesie nam jedynie oczyszczenie wizualne. Wewnątrz porów tkaniny filtracyjnej gromadzą się zanieczyszczenia, których nie sposób usunąć nawet poprzez jej wypranie. Opór na tkaninie poddanej praniu jest porównywalny do oporu na filtrze zanieczyszczonym, więc tak czy inaczej spowoduje, że działanie centrali wymagać będzie zużycia większej energii na pracę wentylatorów niż w przypadku nowego wkładu filtracyjnego.

 

Jak często należy wymieniać filtry?

 

Częstotliwość wymiany filtrów zależna jest od kilku czynników, m.in. od: zanieczyszczenia powietrza dostarczanego do budynku, pory roku, sposobu użytkowania rekuperatora. Wkłady filtracyjne powinny być wymieniane za każdym razem, gdy na ekranie sterownika pojawi się komunikat o konieczności ich wymiany. Jest to sygnał, że wkład osiągnął maksymalny dopuszczalny stopień zanieczyszczenia i wymagana jest ingerencja użytkownika. We wszystkich rekuperatorach produkowanych przez Firmę Bartosz automatyka sterująca wyposażona jest w powyższą funkcję i kontrola zabrudzenia filtrów odbywa się automatycznie. W przypadku rekuperatorów, które nie posiadają takiej funkcji, konieczne jest samodzielne kontrolowanie stanu filtrów. Szczególnie ważna jest częsta, nawet comiesięczna, kontrola filtrów w domach, które są nowo wybudowane i nie były jeszcze zamieszkałe. W budynkach już zamieszkałych zaleca się kontrolę czystości filtrów co około 3 miesiące i wymianę w po wizualnej ocenie ich czystości.

Komunikat filtrów powietrza

Panel dotykowy PS-D5 – komunikat o konieczności kontroli filtrów

 

Ile kosztują filtry powietrza do rekuperatora?

 

Cena zależna jest od rozmiaru wkładów filtracyjnych, materiałów, z których zostały one wykonane oraz od klasy filtracji. Zakup filtrów stosowanych w najpopularniejszych rekuperatorach Firmy Bartosz (rekuperator VENA Standard), to koszt ok. 45-50 zł brutto za jeden filtr. Standardowo w każdym rekuperatorze stosowane są dwa wkłady filtracyjne. Ceny wkładów filtracyjnych mogą się znacząco od siebie różnić, dlatego przed zakupem rekuperatora warto jest sprawdzić z jakimi kosztami wymiany filtrów użytkownik będzie musiał się liczyć. Filtry stosowane w rekuperatorach VENA oraz w centralach wentylacyjnych VEBAR mogą być zakupione poprzez sklep internetowy.

 

ZOBACZ TAKŻE:
Oddychaj czystym powietrzem - świeże to za mało!
Filtry powietrza do wentylacji
Wentylacja dla alergików
Poprawa jakości powietrza w domu

 Opracowanie: Redakcja
Żródło: Firma Bartosz Sp. j. Bujwicki, Sobiech


Partnerzy i patroni

 

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Nawiewniki higrosterowane Ventec