jesteś tu: strona główna / ogrzewanie

Wymagania EKOPROJEKTU dla nagrzewnic i aparatów grzewczych

artykuł promocyjny

Każdy produkt oddziałuje na środowisko naturalne. Począwszy od etapu produkcji, w którym kluczowy jest wybór surowców, technologii oraz wykorzystanych zasobów naturalnych, przez pakowanie i transport, a na użytkowaniu i recyklingu skończywszy. Kluczowe znaczenie ma tu już faza projektowania, w której można wprowadzić udoskonalenia, zadbać o lepsze parametry urządzeń oraz zmniejszyć ogólne ich oddziaływanie na środowisko. Zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię określone są w dyrektywie ramowej 2009/125/WE.

 

Urządzenia grzewcze Systema dopasowane do wymagań ekoprojektu

 

Systema Polska jako firma inżynierska (z działem produkcyjnym i handlowym w Polsce) ma wpływ na technologiczny rozwój produktu. W roku 2018 Dział R&D zmodyfikował wydajności oraz osiągi nagrzewnic, tym samym możliwe było wdrożenie wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2281 z 30.11.2016 dotyczące m.in. sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ≥ 72%  i emisji tlenku Azotu ≤ 100 mg/kWh. Wszystkie typy nagrzewnic obecnie spełniają wymogi ekoprojektu 2018.

Zmianie uległ również sam wygląd nagrzewnic i aparatów grzewczo-wentylacyjnych, które z obłego konturu nagrzewnic gazowych przeszedł w kształt brył połączonych pod kątem prostym. Zabieg ten pozwolił uzyskać jednolity wygląd urządzeń produkowanych zarówno na export, jak i na rynek krajowy. Pomimo tego, że całe portfolio firmy zmieniło kształt, wymiary nie uległy zmianie.

 

Ogrzewanie dużych powierzchni - wymagania

 

Ogrzewanie nadmuchowe jest jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie ogrzewania średnich i dużych kubatur. Hale produkcyjne, magazyny logistyczne to obiekty, w których konwencjonalny sposób ogrzewania pomieszczeń nie zapewnia komfortu cieplnego pracy oraz towarzyszą temu wysokie koszty użytkowania.

Wymagania EKOPROJEKTU dla nagrzewnic i aparatów grzewczychWymagania EKOPROJEKTU dla nagrzewnic i aparatów grzewczych

Portfolio urządzeń firmy Systema Polska w zakresie ogrzewania nadmuchowego zawiera nagrzewnice wiszące, podstropowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne zwane popularnie Roof-topami oraz nagrzewnice pionowe, produkowane głównie na export.

Modele o nominalnej wydajności od 16 kW do 315 kW są produkowane z wymiennikiem bez odprowadzania kondensatu i z odprowadzaniem kondensatu. To wymiennik determinuje zakres modulacji nagrzewnic oraz jej sposób. Nagrzewnice z wymiennikami z odprowadzeniem kondensatu mogą osiągać sprawność przy minimalnej wydajności do 108%. Standardowe rozwiązanie gwarantuje sprawność do 95%. Co więcej, każda nagrzewnica z wymiennikiem z odprowadzeniem kondensatu jest wyposażona w moduł komunikacyjny, wykorzystywany przy sterowaniu nagrzewnic sterownikiem.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne – Roof-topy są produkowane w wersji standardowej, jak i szytej na miarę. Urządzenia są swobodnie konfigurowalne w zakresie stopnia filtracji, definiowania wydatku powietrza oraz jego sprężu. Wyrzut i pobór powietrza jest dopasowany do potrzeb architektury obiektu.

Wymagania EKOPROJEKTU dla nagrzewnic i aparatów grzewczych

Nagrzewnice, roof-topy i nagrzewnice pionowe zostały przebadane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie i uzyskały Certyfikat Badania typu UE potwierdzający spełnienie wymagań w/w Rozporządzenia. Tym samym firma wystawiła Deklarację Zgodności na nagrzewnice oraz Roof-topy i nagrzewnice pionowe. Nowe modele osiągają zdecydowanie lepsze parametry pracy tj. wydajność nominalna i maksymalna. Dodatkowo palnik PREMIX dla nagrzewnic ze standardowym wymiennikiem posiada zakres zwiększony zakres modulacji od 60 do 100%.

W celu zaznaczenia zmian i ujednolicenia nazewnictwa wszystkie urządzenia wyposażone w wymiennik z odprowadzaniem kondensatu oznaczone zostały literami BC zamiast VIP po nazwie własnej EOLO.

Wszelkie dane techniczne poszczególnych urządzeń dostępne są na >> stronie producentaKontakt w sprawie produktów:

Systema Polska Sp. z o.o.
ul. Długa 5
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 824 72 88 ; 43 824 72 87
www: www.systemapolska.pl
mail: wyślij wiadomośćnagrzewnice powietrza gazowe » nagrzewnice olejowe » Roof-top » nagrzewnice stojące » promienniki gazowe » promienniki gazowe rurowe » instalacje grzewcze » ogrzewanie hal » nagrzewnice » kurtyny powietrzne » instalacje grzewczo-wentylacyjne » pasy promieniujące » centrale dachowe » destratyfikatory powietrza » centrale dachowe » wentylacjaPartnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji  Uniwersal  ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Wigmors