Systemy wentylacji do zastosowań specjalnych

data aktualizacji: 10-05-2021, 10:38 – artykuł promocyjny

Wentylacja ma kluczowy wpływ na jakość powietrza w budynku, która przekłada się na samopoczucie i zdrowie osób w nim przebywających. Wentylacja należy do grupy instalacji sanitarnych i bardzo często jest ściśle powiązana z systemem klimatyzacji oraz ogrzewania. Nowoczesne systemy pełnią również szereg innych funkcji jak szeroko pojęte uzdatnianie powietrza. W budownictwie wentylacja to także sposób na oszczędne gospodarowanie wyprodukowaną energią na cele grzewcze, gdyż instalacje wyposażone w funkcję odzysku ciepła mogą również obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Systemy wentylacji do zastosowań specjalnych

fot.: Airidea - regulacja strumienia wentylacyjnego odbywa się poprzez określenie nastawy w systemie inteligentnego zarządzania budynkiem, dzięki czemu wentylacja również staje się instalacją energooszczędną


Wentylacja może pracować ze stałym strumieniem powietrza, co często wiąże się z generowaniem niepotrzebnych kosztów. W pomieszczeniach, w których dochodzi do zróżnicowania użytkowania, np. sale konferencyjne zdecydowanie lepiej sprawdza się układ ze zmiennym strumieniem powietrza, nazywany także wentylacją na żądanie. Wentylacja, która pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne, jest w stanie oszczędzać energię przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom.

W redukcji kosztów pomaga wyposażenie instalcji w GWC.

W redukcji kosztów pomaga wyposażenie instalcji w GWC.

fot.: Global-tech - znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania zimą i chłodzenia latem dzieki GWC w technlogii bezprzeponowej GEOSTRONG


 

Regulacja powietrza w wentylacji

 

Wentylacyjne systemy regulacyjne są odpowiedzią na potrzeby rynku wynikające ze stosowania energooszczędnych technologii w budownictwie. Innowacyjne rozwiązania mają za zadanie oszczędzać energię w celu przygotowania odpowiedniej ilości i jakość powietrza tylko dla danego miejsca i w danym momencie. W tym zakresie wyróżnia się trzy systemy:

  • Wentylacja VAV - regulacja powietrza na drodze ilościowej
     

Możliwość dostarczenie do wybranych pomieszczeń/stref wymaganej w danej chwili ilości powietrza to efekt pracy ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego. Efektem tego jest pobór mniejszej ilości energii do przygotowania nawiewanego powietrza o odpowiednich parametrach przez zastosowane w tym celu urządzenia - nagrzewnice lub chłodnice. System bazuje na regulatorach, zwanych także terminalami, które na podstawie zewnętrznego sygnału dostosowują ilość przepływającego powietrza w przewodach wentylacyjnych.

Wentylacja VAV - regulacja powietrza na drodze ilościowej

fot.: Alnor

  • Wentylacja DCV - wentylacja sterowana jakością powietrza
     

W tego typu systemach stosuje się komponenty charakterystyczne dla wentylacji VAV z dodatkowymi przepustnicami sterowanymi czujnikami jakości powietrza. Najczęściej są to czujniki CO2, czujniki dymu tytoniowego itp. Układ wentylacji pracujący w systemie DCV zapewnia największą elastyczność i energooszczędność. Strumień powietrza nawiewany jest do pomieszczenia zależnie od liczby osób (wzrasta stężenie CO2). Analizę można dokonać, np. na podstawie systemów zliczających obecność osób w danej strefie.

 

  • Wentylacja CAV - system z regulacją jakościową
     

Wentylacja CAV to system o stałym wydatku powietrza. Centrala wentylacyjna w trybie CAV utrzymuje stały wydatek powietrza, nawet gdy zmienia się opór instalacji. Może tak się zdążyć w przypadku np. zabrudzonych filtrów.

Wentylacja CAV - regulator przepływu

fot.: Klimaoprema - okrągły regulator stałego przepływu powietrza CAV typ KVR-R pozwala na utrzymywanie stałego wydatku w systemach wentylacyjnych bez dodatkowego zasilania

 

Sterowanie strumieniem powietrza

 

W systemach VAV sterowanie oferowane jest w dwóch wersjach: sterowanie dwoma strumieniami, oraz sterowanie pojedynczym strumieniem.

Sterowanie strumieniem powietrza

fot.: Ventia - Sterowanie VAV dwoma strumieniami
Pełny tryb roboczy, obejmujący sterowanie strumieniami powietrza doprowadzanego i wywiewanego z użyciem odrębnych czujników ciśnienia zainstalowanych na przewodach wentylacyjnych. To rozwiązanie nadaje się do systemów wentylacyjnych z niezależną zmianą strumienia powietrza.

Sterowanie strumieniem powietrza

fot.: Ventia - Sterowanie VAV pojedynczym strumieniem
Tryb uproszony: jeden strumień jest sterowany jest za pomocą czujnika ciśnienia na kanale powietrza doprowadzanego lub wywiewanego, natomiast drugi strumień sterowany jest stosowanie do aktualnej intensywności pierwszego strumienia. Strumień nadrzędny jest strumieniem „MASTER”, natomiast strumień regulowany nadążnie jest strumieniem „SLAVE”. Rozwiązanie odpowiednie dla systemów wentylacyjnych, w których strumień powietrza podlega regulacjom tylko w jednym kierunku, np. regulowana jest tylko ilość powietrza doprowadzanego, pozostała część instalacji funkcjonuje w trybie ustalonym.Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Alnor, Airidea, Ventia, Global-tech


rekuperatory.pl

Partnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Metalplast        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor          Global-Tech        Iglotech        Refsystem       Neovent     Armacell         Schiedel          Intersoft        Provent         Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm           Systema