Ustawa F-gazowa w branży HVAC

artykuł promocyjny

Wycofanie czynników chłodniczych z grupy HFC to główne założenie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1567). Przepisy krajowe zostały dostosowane do prawa unijnego, a ich nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie pogłębiania się efektu cieplarnianego na skutek emisji czynników chłodniczych z grupy HFC do atmosfery. Narzędziami ku temu ma być ograniczenie ilości tych związków w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Uprawnienia konieczne do montażu klimatyzacji

fot.: Centrowent - użytkowanie oraz montaż klimatyzacji musi odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przeczytaj więcej w poradniku Centrowent

Co ustawa oznacza dla branży wentylacyjno-chłodniczo-klimatyzacyjnej?

 

W odpowiedzi na zmiany w prawie rynek zareagował podwyżkami cen czynników chłodniczych. Odczuli to producenci, instalatorzy oraz odbiorcy i użytkownicy. W kryzysowych sytuacjach doszło nawet do przerw w dostępności czynników. Dużym wyzwaniem dla rynku jest także zapewnienie wykwalifikowanych (przeszkolonych zgodnie z nowymi wymaganiami) pracowników. Na rynku F-gazowym nadal widać duże rozchwianie i w najbliższym czasie z pewnością to się nie zmieni. 

Najwięksi gracze rynkowi wycofują ze swojej oferty czynniki chłodnicze o wysokim GWP. Duży problem jest też z czynnikami nowej generacji, gdyż wiele firm obawia się nowelizacji ustawy i kolejnych turbulencji, jakie czekają nas od stycznia 2020 roku.

Ważne informacje >> Czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacji

 

Czynnikiem chłodniczym, który jest najbardziej przyjazny dla środowiska, a jednocześnie zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo użytkowania jest czynnik chłodniczy R32. I to właśnie ten typ czynnika będzie obowiązkowo stosowany w klimatyzatorach po 2025r.


Priorytetem dla firm oferujacych urządzenia i usługi związane z obrotem czynników chłodniczych jest próba wyprzedzenia przepisów, dzięki czemu zbudują renomę i pozostaną na coraz trudniejszym rynku, potwierdzając swoją wysoką jakość.

Ustawa f-gazowa

fot.: Daikin - jednostki chłodnicze Daikin są przygotowane na warunki wynikające z przepisów F-Gas, a dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii urządzenia redukują Wskaźnik całkowitego wpływu na efekt cieplarniany (TEWI), aby uzyskać wyższą efektywność energetyczną oraz mniejszą emisję dwutlenku węgla


Czynniki chłodnicze wycofane

 

Ustawa F-gazowa dotyczy wycofania z obiegu czynników wzmagających efekt cieplarniany, czyli są to tzw. fluorowane gazy cieplarniane, skąd też się wziął skrót F-gazy. Płyny robocze w technice grzewczej generalnie dzielimy na naturalne i syntetyczne. Największe zainteresowanie toczy się wokół tej drugiej grupy. Obecnie tworzą ją czynniki HFC (zredukowane o grupy CFC i HCFC, które zawierały substancje zubożające warstwę ozonową).

W ramach działań zniechęcających do korzystania z czynników z grupy HFC wykorzystuje się różne narzędzia. Przede wszystkim na rynku unijnym ograniczono dostępność do tego typu związków. Inwestorzy, operatorzy urządzeń, ale też monterzy i serwisanci, czy sprzedawcy mają nałożone nowe wymagania związane z koniecznością wypełniania uciążliwych obowiązków, procedur, uzyskiwanie certyfikatów, dzięki czemu wielu z nich rezygnuje z dalszego obrotu tymi czynnikami. I wreszcie wprowadzenie zakazu wprowadzania nowych urządzeń o określonej charakterystyce, które napełnione są substancjami z grupy HFC.

Związki HFC, które pozostały w obrocie są limitowane (systematycznie limity te mają spadać), a zasady obrotu zostały ściśle określone i mogą być realizowane jedynie przez uprawnione podmioty.


Poniżej przedstawiono charakterystykę wybranych czynników HFC w kontekście wpływu na globalne ocieplenie:

  • Współczynnik GWP określa siłę wpływu substancji syntetycznych na efekt cieplarniany
  • Tony ekwiwalentu CO2 - ilość czynnika w instalacji w przeliczeniu na równoważne tony dwutlenku węgla

     
   Czynniki chłodnicze   
       GWP          5 ton ekw. CO2  w [kg] 
32 675 7,41
134a 1430 3,5
404A 3922 1,27
407C 1774 2,82
407F 1825 2,74
410A 2088 2,39
417A 2346 2,13
422A 3143 1,59
422D 2729 1,83
507 3985 1,25

 

Cała branża stoi w obliczu kryzysu. Oczywiście obejście prawa jest działaniem krótkofalowym, a realną potrzebą jest poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki którym możliwe będzie działanie pomp ciepła, klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych bez F-gazów. Drugi nurt poszukiwań powinien być skoncentrowany na wykorzystaniu naturalnych czynników chłodniczych.

 

Podział urządzeń klimatyzacyjnych wg ustawy F-gazowej

 

Ustawa f-gazowa nakłada na urządzenia podział na kategorie A, B, C i D w zależności od ilości czynnika w urządzeniu. Ustalony podział na kategorie wygląda następująco:

  • kategoria A - urządzenia zawierające do 3 kg czynnika w układzie lub hermetycznie zamkniętych nawet do 6kg tego typu rozwiązanie są w klimatyzatorach.
  • kategoria B – o ilości czynnika między 3 a 30 kg - do tej grupy należą m.in. klimatyzatory ścienne typu SPLIT i Multisplit
  • kategoria C – to duże jednostki o ilości od 30 do 300 kg czynnika
  • kategoria D – to urządzenia o pojemności powyżej 300 kg czynnika w układzieOpracowanie: Redakcja
Żródło: Dziennik Ustaw 2017poz. 1567 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ust
Zdjęcia: Daikin, Centrowent
Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent