Wienkra

Klasy efektywności klimatyzatorów, SEER i SCOP - jak czytać etykiety

data aktualizacji: 25-01-2021, 09:53 – artykuł promocyjny

Przed zakupem konkretnego klimatyzatora musimy poznać jego podstawowe parametry. Odczytujemy je z etykiety, która jest dołączona do każdego oferowanego na rynku urządzenia pobierającego prąd. Poniżej prezentujemy, czego dowiemy się z etykiet klimatyzatorów oraz jakie to ma dla nas znaczenie.

 

Etykieta energetyczna klimatyzatora

 

Etykiet energetyczna jest to informacja o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, jak np. zużycie energii, czy poziom generowanego hałasu, umieszczona na urządzeniu dopuszczonym do sprzedaży. Ich główne założenie to łatwy dostęp do ważnych informacji, które są ujednolicone dla całej grupy urządzeń elektrycznych na terenie całej UE. Ma to na celu ułatwić porównanie różnych urządzeń. Etykiety posiadają cechy wspólne dla danej grupy urządzeń. W przypadku klimatyzatorów są to:

  • marka i model urządzenia
  • klasa efektywności energetycznej
  • poziom emitowanego hałasu dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
  • sezonowa efektywność w danym trybie pracy, np. chłodzenia i grzania
  • strefy klimatyczne, które były brane pod uwagę podczas obliczeń wydajności

Etykieta energetyczna klimatyzatora - ile prądu zużywa klimatyzacja

fot.: Daikin - etykiety dotyczą zarówno jednostek wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Przyznawanie klas efektywności energetycznej odbywa się na podstawie przepisów prawa unijnego oraz krajowego. 

Stosuje się skalę literową oraz dodatkowe oznaczenia graficzne z wykorzystaniem kolorów. I tak najbardziej ekonomiczna jest klasa A oznaczona zielonym kolorem, a najwięcej prądu zużywają urządzenia o klasie energetycznej G, które znakowane są na czerwono. Dodatkowo w klasie A stosuje się jeszcze podział na A+, A++, A+++ (wymagania dla klasy A zostały ustalone w 2002 roku, a od tego czasu znaczna część produkowanych klimatyzatorów ma znacznie lepszą efektywność, stąd dodatkowe oznaczenia), co jest efektem ciągłego ulepszania technologii w kierunku energooszczędności. Dla lepszej czytelności oznakowania kolorystyczne zostały ułożone w piramidę, która w podstawie ma klasę G, a u wierzchołka A, co również obrazuje poziom zużycia energii.
 

Przepisy dotyczące etykietowania urządzeń zużywających energię elektryczną:

  • System etykiet efektywności energetycznej został zapoczątkowany unijną dyrektywą ELD 92/75/WE, która w 2011 roku została uaktualniona do wersji 2010/30/UE. Obie dyrektywy stoją u podstaw sporządzenia aktów wykonawczych dla poszczególnych grup sprzętu
  • w Polsce za przyznawanie odpowiednich klas energetycznych odpowiada Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. z 2012 r. Nr 1203, poz. 1203).

 

Etykiety mają przynieść oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz zwiększyć świadomość konsumentów w czasie podejmowania decyzji zakupowych. W obowiązującej klasyfikacji klimatyzator w klasie B zużywa około 10% energii więcej niż takie samo urządzenie klasy A. Wyższa klasa to większy koszt zakupu, ale mniejsze rachunki w czasie użytkowania.

 

REDAKCJA POLECA:

 

Klimatyzator a warunki klimatyczne

 

Wzrost funkcjonalności klimatyzatorów przyczynił się również do poszerzenia jego specyfikacji. Dotyczy to głównie coraz popularniejszej funkcji grzania. Działanie klimatyzatora z całą pewnością obarczone jest wpływem środowiska, a najogólniej rzecz ujmując klimatem w jakim pracuje. Inne obciążenie będzie miał ten sam model zamontowany w południowych Włoszech niż nad Bałtykiem w Polsce czy Norwegii. W związku z tym w opracowaniach specyfikacji uwzględnia się warunki klimatyczne. Na etykiecie musi pojawić się mapa Europy, na której będą zaznaczone orientacyjnie 3 strefy klimatyczne, dla których

  • W funkcji ogrzewania istnieją trzy strefy sezonów grzewczych i różne klasy dla różnych stref. Dla trybu chłodzenia obowiązuje jedna strefa.

Etykieta energetyczna klimatyzatorów

fot.: Klima-therm

 

SEER a SCOP

 

Dużym ułatwieniem do analizy porównawczej są mierniki sezonowej efektywności. Nowe regulacje dają użytkownikom pełniejsze informacje m.in. dzięki wprowadzeniu sezonowa efektywność energetyczna dla trybu chłodzenia (SEER) i analogicznie dla funkcji grzania (SCOP). Zastąpiły one dotychczas używane w nomenklaturze wskaźniki EER i COP obrazujące warunki bardziej laboratoryjne niż rzeczywiste.

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
 
wskaźnik sezonowej efektywoności energetycznej dla trybu chłodzenia
 

wskaźnik sezonowej efektywoności energetycznej dla trybu grzania
 

A+++ SEER ≥ 8,50
 
SCOP ≥ 5,10
 
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50
 
4,60 ≤ SCOP < 5,10
 
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10
 
4,00 ≤ SCOP < 4,60
 
A 5,10 ≤ SEER < 5,60
 
3,40 ≤ SCOP < 4,00
 
B 4,60 ≤ SEER < 5,10
 
3,10 ≤ SCOP < 3,40
 
C 4,10 ≤ SEER < 4,60
 
2,80 ≤ SCOP < 3,10
 
D 3,60 ≤ SEER < 4,10
 
2,50 ≤ SCOP < 2,80
 
E 3,10 ≤ SEER < 3,60
 
2,20 ≤ SCOP < 2,50
 
F 2,60 ≤ SEER < 3,10
 
1,90 ≤ SCOP < 2,20
 
G SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Tabela - Klasy efektywności energetycznej klimatyzatorów typu split, okiennych i ściennych
zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r.

 

 

Czynnik chłodniczy

 

Kolejny ważny element informacji, które producent lub dystrybutor musi o urządzeniu zawrzeć jest rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego oraz jego obciążenie dla środowiska. Zobacz, jakie są Czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacji

Freedom

fot.: Wienkra - klimatyzatory AUX na ekologiczny czynnik chłodniczy


Klimatyzatory A+++

 

Poniżej prezentujemy przegląd dostępnych na rynku jednostek klimatyzacyjnych różnych firm, w którym obecne są również modele zużywające najmniej prądu, czyli w najwyższej klasie A+++
 

Klimatyzatory - przegląd oferty producentów


 Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Daikin, Klima-therm, Wienkra


Partnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Metalplast        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor          Global-Tech        Iglotech        Refsystem       Neovent     Armacell         Schiedel          Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm           Systema       Mitsubishi Electric