Rekuperatory.pl

Praca rekuperatora w zimie

data aktualizacji: 14-02-2022, 09:35 – artykuł promocyjny

Wybierając rekuperator warto zwrócić uwagę również na jego pracę sezonową. Bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednią konstrukcję wymiennika ciepła oraz zoptymalizowanie procesu jego rozmrażania, które docenimy w czasie mrozów. W wielu przypadkach konieczne może okazać się zamontowanie dodatkowych urządzeń kanałowych, takich jak nagrzewnica lub przepustnica. Jednak prawidłowo dobrana i wykonana rekuperacja nawet przy ujemnych temperaturach jest instalacją działającą sprawnie i ekonomicznie spełnia swoją podstawową funkcję, czyli odzyskuje ciepło wentylacyjne.

 

Rekuperacja to oszczędność na ogrzewaniu nawet o 50%

 

Trzeba pamiętać, że powietrze wentylowane generuje największe straty energetyczne w bilansie rocznym, a sezon grzewczy trwa kilka miesięcy. Do tego dom z tradycyjnym systemem wentylacyjnym wymaga użycia droższych instalacji grzewczych i o większej mocy.
 


Dom z rekuperacją ma dużo mniejsze zapotrzebowanie na ciepło - wystarczy tańszy system ogrzewania


Rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza wyciąganego z pomieszczeń i ogrzewa nim świeże powietrze nawiewane.

Jeszcze większe korzyści z rekuperacji uzyskamy jeśli połączymy ją z gruntowym wymiennikiem ciepła >> GWC

 

WAŻNE!!!

Im kanały wentylacyjne słabiej zaizolowane, tym temperatura powietrza nawiewanego bardziej podatna jest na wpływ pogody.Ograniczenie strat ciepła na kanałach możliwe jest poprzez ich dobrą izolację. Takich działań wymagają także łączniki na nawiewie i wywiewie z pomieszczeń.

Praca rekuperatora w zimie - izolacja kanałów

fot.: Alnor

Kanały rekuperacyjne muszą być zaizolowane - w strefie ogrzewanej konieczna jest izolacja o grubości 25 mm, a w miejscach nieogrzewanych izolacja kanałów wentylacyjnych powinna być taka sama jak izolacja przegrody, przez którą kanał wentylacji przechodzi. Zbyt mała izolacja kanałów ma negatywny wpływ na cały system. Po pierwsze prowadzi do niekontrolowanego wykroplenia skroplin, a po drugie spadek temperatury powietrza na króćcach, co w skrajnych przypadkach może się przyczynić do nieprawidłowej pracy, zatrzymania, a nawet uszkodzenia centrali.

fot.: Global-Tech - czerpnia powietrza w zimie


Rodzaj wymiennika a odzysk ciepła w czasie zimy

 

Wymienniki płytowe, czyli krzyżowe i przeciwprądowe sprzyjają wykraplaniu się wilgoci w ich obrębie. Jeśli woda zamieni się w lód dojdzie do zablokowania przepływu powietrza przez wymiennik. Przeciwdziała temu system obejścia by-pass, który otwiera się w przypadku ryzyka przemarznięcia wymiennika. W takiej sytuacji mroźne, świeże powietrze omija wymiennik ciepła i trafia prosto do pomieszczeń.

Rodzaj wymiennika a odzysk ciepła w czasie mrozów

fot.: Ventia - w czasie działania systemu by-pass sprawność odzysku ciepła wynosi 0%, dlatego wymienniki powinny zostać wyposażone w nagrzewnicę wstępną


Znając warunki polskiego klimatu warto rozważyć zakup rekuperatora z obrotowym wymiennikiem ciepła, w którym nie trzeba inwestować w nagrzewnicę wstępną (koszt samego urządzenia oraz koszt użytkowania - zasilanie prądem). Taka centrala odzyskuje ciepło oraz część wilgoci nawet w warunkach mroźnej zimy.

Rekuperator najlepszy na mrozy

fot.: Ventia - zastosowanie obrotowego wymiennika ciepła w centarli z serii Domekt R pozwala około czterokrotnie zredukować zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego

 

Odzysk ciepła w czasie mrozów - dopuszczane warunki pracy

 

Jeśli wymiennik będzie odporny na zamarzanie to centrala rekuperacyjna uzyska wysoki realny odzysk ciepła nawet w czasie mrozów.

Aby zapewnić prawidłową pracę centrali temperatura powietrza świeżego, w zależności od zastosowanego układu rozmrażania, powinna być niższa niż:

 • - 12°C w – przypadku zastosowania układu rozmrożeniowego poprzez wyłączenie nawiewu,
 • - 25°C – w przypadku zastosowania nagrzewnicy elektrycznej wstępnej,
 • - 30°C – w przypadku zastosowania przepustnicy recyrkulacyjnej

Parametry powietrza usuwanego zapewniające prawidłową pracę centrali w czasie mrozów wynoszą:

 • +16°C – w przypadku zastosowania układu rozmrożeniowego poprzez wyłączenie nawiewu,
 • +10°C – w przypadku zastosowania nagrzewnicy elektrycznej wstępnej,
 • +8°C – w przypadku zastosowania przepustnicy recyrkulacyjnej.


W zależności od zastosowanego układu rozmrażania wymiennika centrali temperatura pomieszczenia, w którym zamontowano centralę, nie powinna być niższa niż:

 • +10°C – w przypadku rozmrażania poprzez wyłączenie nawiewu,
 • +5°C – w przypadku zastosowania wymiennika GWC, rozmrażania recyrkulacyjnego lub nagrzewnicy wstępnej.

Rekuperator w zimie

fot.: Rekuperatory.pl

Sprawna i ekonomiczna pracy urządzenia w czasie mrozów to zasługa w dużej mierze zastosowanych rozwiązań technologicznych:

 • automatyka umożliwia określenie stopnia oszronienia wymiennika,
 • układ rozmrażania wymiennika zapewnia właściwą reakcję przy minimalnej ilości dodatkowej energii

Układ rozmrażania nie działa w sposób ciągły, a jedynie gdy jest to konieczne.

rekuperator ENSY InoVent 400 ECOMAX

fot.: ECOMAX - rekuperator ENSY InoVent 400 działa bez konieczności użycia grzałki, bez ryzyka zamarznięcia w temperaturach osiągających -15°C, uruchamiając ją dopiero przy skrajnych mrozach.


Sposoby rozmrażania wymiennika ciepła na przykładzie centrali rekuperacyjnej MISTRAL P:

 • wyłączenie wentylatora nawiewu,
 • załączenie wstępnej elektrycznej nagrzewnicy kanałowej,
 • recyrkulacja powietrza przy pomocy dodatkowej przepustnicy kanałowej (rozmrażanie powietrzem wewnętrznym).

Sposoby rozmrażania wymiennika ciepła w rekuperacji

fot.: Pro-Vent

 

Dogrzewanie domu za pomocą rekuperatora

 

Potrzeby wentylacyjne maleją wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, a zapotrzebowanie na ciepło rośnie. Z tego też powodu często mylnie rozumie się system rekuperacji jako zamiennik ogrzewania w domu. Funkcję dogrzania pomieszczenia rekuperator może spełniać tylko w jednym jedynym wypadku - gdy będzie obsługiwał dom pasywny, czyli taki, w którym ciepło pochodzi z odzysku w różnych formach (ciepło od urządzeń AGD, od osób przebywających w budynku), a jego konstrukcja (termoizolacja, odpowiedni współczynnik zapotrzebowania na ciepło) oraz umiejscowienie w naturalny sposób wykorzystuje preferencyjne uwarunkowania typu nasłonecznienie do zapewnienia wymaganej temperatury.

Sprawdź >> Budynki energooszczędne i pasywne

W takim budynku rekuperacja jest niezastąpiona i w dużej mierze odpowiada za osiągnięcie tak niewielkiego zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Jednak w najzimniejszym okresie rola rekuperatora jest dodatkowo powiększona o dogrzanie powietrza biorącego udział w cyklu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Dom pasywny musi zatem posiadać rekuperator z elektryczna nagrzewnicą.

Rekuperacja z mrozy

fot.: Pro-Vent - centrala MISTRAL SMART posiada zoptymalizowaną metodę dogrzewania, gdyż może być wyposażona w impulsową nagrzewnicę wstępną, która załączana jest podczas mrozów na 10-20 minut w cyklach co 80-100 minut

 

Na popularyzacje budownictwa pasywnego mamy szansę ze względu na nieuniknioną rewolucje w energetyce, zmiany klimatu oraz rosnącą świadomość społeczną. Domy pasywne nie posiadają bowiem kosztownych w wykonaniu kotłowni i układów hydrauliczno-grzewczych, a bazują na czystej energii elektrycznej. Barierą wciąż jednak pozostają kwestie finansowe, które bardzo często przy wnikliwej analizie wcale nie są takie drastyczne.

Rekuperacja w domu

fot.: Neovent

 

Przeczyta koniecznie:

 


Zamów bezpłatną ofertę na montaż rekuperacjiOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Ecomax, Pro-Vent, Alnor, Neovent, Rekuperatory.pl, Ventia, Global-Tech


Partnerzy i patroni

 

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab     VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Jak usunąć pył z powietrza na stanowisku pracy?