jesteś tu: strona główna / ogrzewanie

Instalacja spalinowa w domu - dobór, wytyczne, poradnik

artykuł promocyjny

Instalacja spalinowa w domu to kompletny system służący do odprowadzania produktów spalania (gazy, cząstki stałe) z gazowych urządzeń grzewczych na zewnątrz budynku. Oprócz tego jego funkcja sprowadza się jeszcze do wytwarzania podciśnienia w pomieszczeniu z paleniskiem, tak by dostarczyć potrzebną ilość powietrza do procesu spalania. W jego skład wchodzą czopuch i przewód spalinowy (czasem nazywany po prostu kominem). Przepisy prawa budowlanego mówią, że każdy budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi musi posiadać sprawną instalację spalinową. Wykonanie takiej instalacji wymaga przygotowania projektu przez osoby z uprawnieniami.

 

Instalacja spalinowa w domu - wytyczne

 

Instalacja spalinowa do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania (jest to najpopularniejsza grupa gazowych urządzeń grzewczych w naszym kraju) w nowoczesnych urządzeniach jest znacznie mniej kłopotliwy, jednak w wielu przypadkach często dochodzi do sporych błędów montażowych. 

Projektowanie oraz wykonanie instalacji spalinowej musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego. Obowiązujące przepisy zgromadzone są m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422.). W rozdziale 7 zebrane są wytyczne dotyczące Instalacji gazowej na paliwa gazowe

Instalacja spalinowa w domu - wytyczne

fot.: Komin-flex - przewody powietrzno-spalinowe, aby spełniały swoje funkcje muszą być prawidłowo zaprojektowane i zbudowane

 

WAŻNE

Wzrost zainteresowania instalacjami nadciśnieniowymi związany jest z promocją ogrzewania ograniczającego emisję szkodliwych substancji do atmosfery odpowiadających za powstawanie m.in. smogu. Restrykcje związane z ograniczeniem wykorzystywania paliw stałych oraz obowiązek umieszczenia etykiet energetycznych i zmiany w wymaganiach odnośnie kotłów grzewczych to kolejne czynniki decydujące o rosnącej popularności gazowych kotłów kondensacyjnych.


 

Jaką rurę spalinową wybrać - uwaga na błędy

 

Rura spalinowa to najczęściej czarna rura bezszwowa, która wykonana jest z tworzyw odpornych na długotrwałe działa substancji transportowanych razem ze spalinami oraz z niepalnego materiału. Błędem jest wykorzystywanie w tej instalacji rur typu Spiro przeznaczonych jedynie do wentylacji. Rury przeznaczone do odprowadzania spalin powinny posiadać atest dopuszczający je do użytku przy tego typu urządzeniach grzewczych. Przy wyborze rur bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na średnice - te zawsze powinny być zgodne z wytycznymi projektowymi. Zaleca się używanie rozwiązań systemowych od jednego producenta, które pomogą zachować gwarancję, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego montażu z zachowaniem wszelkich wytycznych zawartych w instrukcji. Szczelność przewodów, połączeń oraz kształtek (zastosowanie specjalnych uszczelek) to bardzo ważny aspekt, gdyż cała instalacja działa w warunkach nadciśnienia, a wszelkie niedociągnięcia mogą prowadzić do przedostania się spalin do budynku.

Instalacja spalinowa w domu - wytyczne

fot.: Komin-flex - doprowadzanie powietrza do spalania i odprowadzanie spalin do urządzeń typu C w przypadku przewodów współosiowych (WSPS tzw. "rura w rurze") oraz w układzie rozdzielnym (SPS)

 

 

Dobór instalacji spalinowej - na co zwrócić uwagę

 

Instalacja spalinowa zależy od typu kotła. Kotły kondensujące wymagają innej konstrukcji układów spalinowych niż kotły niekondensujące. W wersji z zamkniętą komorą spalania konieczne jest umożliwienie skroplinom przedostanie się do kotła. Najczęściej do tego wykorzystuje się elementy odprowadzające skropliny montowane przed kotłem, jak np. trójnik z odskraplaczem. W kotłach kondensujących skropliny muszą znaleźć się z powrotem w kotle, co może wpłynąć pozytywnie na samą sprawność układu. Skropliny przechodząc przez kocioł zostaną usunięte z instalacji. Należy także uwzględnić tzw. "pocenie się przewodów" od wewnętrznej strony. Aby skutki tego procesu nie wyrządziły szkody w instalacji konieczne jest zaprojektowanie kolejnego odskraplacza na przewodzie powietrznym.


 

Wyloty spalin na zewnątrz budynku w świetle przepisów

Przepisy budowlane uwzględniają również w wybranych przypadkach możliwość zlokalizowania wylotów spalin na zewnątrz budynku. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości wyrzutów spalin od poszczególnych elementów budynku.

Instalacja spalinowa w domu - wytyczne

fot.: Komin-flex - krótkie wyrzuty boczne bezpośrednio za ścianę budynku są mniej opłacalne z punktu widzenia narażenia kotła na wychłodzenie i powinny być wybierane w ostateczności

 

 

Systemy powietrzno-spalinowe - propozycje producentów

 

 

Systemy powietrzno-spalinowe

Wkłady kominowe typu WSPS, czyli współosiowy system powietrzno-spalinowy tzw. "rura w rurze"

  • System nadciśnieniowych współosiowych wkładów kominowych do odprowadzania spalin (wewnętrzny przewód)
  • oraz do dostarczania powietrza (przestrzeń międzyrurowa) do/z nowoczesnych kotłów wentylatorowych z zamkniętą komorą spalania, zarówno kondensacyjnych, jak i nie kondensujących na olej lub gaz
  • przewody WSPS wykonane ze stali kwasoodpornej pełnią dodatkową rolę wymiennika ciepła - zasysane powietrze podgrzewa spaliny, a komora spalania nie jest wychładzana. Przy odpowiedniej długości przewodów takie warunki mogą przynieść realne oszczędności.
fot.: Komin-flex

Przewód kominowy typu TURBO

  • do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do kotłów kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem opałowym
  • składa się z elementów jednościennych spalinowych, powietrznych w zakresie średnic 60-150 mm, elementów współosiowych powietrzno-spalinowych oraz spalinowych izolowanych o średnicy 60/100 - 60/160 mm
  • ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
  • sposób pracy komina - nadciśnieniowy (szczelność połączeń zapewniają uszczelki silikonowe w połączeniach kielichowych)
     

Systemy powietrzno-spalinowe

fot.: Wadex

 

Instalacja spalinowa a wentylacja

 

Prawidłowo dobrana instalacja spalinowa do kotłów kondensacyjnych musi również uwzględniać warunki wymiany powietrza w budynku. Bez względu na typ kotła wentylacja jest zawsze wymagana i odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, czyli typu C, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym umieszczone w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, muszą być montowane z zastosowaniem koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (WSPS). Użycie tego typu przewodów pozwala na umieszczenie kotła z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu mieszkalnym bez dodatkowej ingerencji w zbilansowanie wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

Osobne przewody (SPS) dla układu spalin i powietrza zmuszają nas do wykorzystania wentylacji nawiewno - wywiewnej, analogicznie jak to jest wymagane przy kotłach atmosferycznych.


Przeczytaj również:Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Komin-flex, Wadex
Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent