Szczelność przewodów wentylacyjnych - wymagania, pomiary

artykuł promocyjny

Szczelność w instalacjach to ważne zagadnienie wpływające na wydajność układu oraz skuteczność jego pracy. Obostrzona jest szeregiem wymagań prawnych oraz nakładanych przez producentów norm jakości wpływających na konkurencyjność danego rozwiązania.
 

Wentylacja jako proces ciągłej wymiany powietrza wewnętrznego z zewnętrznym oraz cyrkulacja pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami budynku wymagający rozwiązań gwarantujących szczelność.

Wentylacja nie spełniająca wymogów w zakresie szczelności niesie za sobą mnóstwo zagrożeń, w tym prawdopodobieństwo rozwoju mikroorganizmów żyjących w takich przewodach wentylacyjnych. Stąd już krótka droga do tego by przenieść je do naszych płuc, co wiąże się z groźnymi chorobami.

Jednym z ważniejszych elementów każdej instalacji wentylacyjnej są przewody wentylacyjne. Łączą one wszystkie podzespoły w jeden układ oraz pełnią rolę łącznika gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynku. Przy wyborze przewodów do instalacji wentylacyjnej należy uwzględnić

  • ich średnicę
  • materiał, z jakiego są wykonane
  • oraz szczelnośćPrzeczytaj również >>
Przewody wentylacyjne - rodzaje, przegląd
                              >> Osprzęt wentylacyjny - zestawienie oferty producentów

 

 

Szczelność - przepisy wentylacyjne

 

 

Unifikacja przepisów w zakresie wentylacji pomieszczeń w krajach europejskich dotyczą jedynie kwestii procedur badania urządzeń wentylacyjnych dopuszczonych do użytku oraz metod projektowania instalacji. Pozostałe elementy wynikają z krajowych procedur, a często są po prostu dobrą praktyką wykonawcy instalacji.

W każdych warunkach wentylacja musi być skuteczna i to bez względu na to, czy jasno precyzują to przepisy prawa budowlanego, czy wynikają z dobrowolnych działań. W projektach rzadko sprecyzowane są wymagania dotyczące klas szczelności instalacji. Dlatego wszelkie działania mają charakter dobrowolny i wynikają z chęci poprawy jakości powietrza we wnętrzu.

Uszczelkowe systemy wentylacyjne Lindab

fot.: Lindab - uszczelkowe systemy wentylacyjne Lindab

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Wymagania w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach znajdziemy z kolei w normie PN-B-03430:1983+Az3:2000.

Dbanie o jakość komponentów instalacji to obowiązek każdego administratora budynku przekładający się na jakość życia i bezzeństwo mieszkańców. Zobacz koniecznie >> Przegląd przewodów wentylacyjnych - wymagania oraz Kontrola instalacji wentylacyjnej - przepisy

 

 

Klasy szczelności w wentylacji

 

Szczelność przewodów wentylacyjnych warunkuje sprawność działania instalacji. Sprawna instalacja to mniejsze straty ciepła oraz większy komfort użytkowania. Jeśli w przewodach występują nieszczelności to wzrasta zużycie energii, zgodnie z zasadą większa ilość powietrza do uzdatnienia - więcej pracy dla urządzeń wentylacyjnych.

Najczęściej wybierane bezuszczelkowe systemy wentylacyjne wymagają wykonania ręcznego uszczelnienia w czasie montażu. Z jednej strony wiąże się to z niższymi kosztami osprzętu wentylacyjnego, z drugiej zaś niesie ryzyko błędu oraz gorszej jakości uszczelnienia w porównaniu do fabrycznych izolacji. Fabrycznie montowane uszczelkipodnoszą wiele parametrów użytkowych budynku oraz koszty eksploatacji związane z zużyciem energii.

Klasy szczelności w wentylacji

fot.: Alnor - kolano tłoczone BPL-90 z uszczelnieniem o klasie szczelności „D” wg Eurovent

Badania szczelności systemów wentylacyjnych przeprowadza się na podstawie norm:

  • PN-EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych
  • PN-EN-1507:2007 – dla kanałów prostokątnych

Klasyfikacja odbywa się na podstawie 4 klas szczelności wentylacji:

Klasa szczelności
Wartość graniczna ciśnienia statycznego [Pa]

Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności [m3s-1m-2]


Rekomendowane zastosowanie


nadciśnienie

podciśnienia
A
 
500 500 0,027x pt0,65 10-3 -

B


 

1000 750 0,009 x pt0,65 10-3 minimalna klasa dla przewodów wentylacyjnych

C

 

2000 750 0,003 x pt0,65 10-3 dla systemów o podniesionym ciśnieniu

D

 

2000 750 0,001 x pt0,65 10-3 systemy specjalne ze zwiększonymi wymogami higienicznymi

 

W Polsce najczęściej stosuje się przewody o klasie szczelności B. Jednak obserwuje się wzrost poziomu wiedzy na temat szczelności w wentylacji. Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej powinna zawierać informacje o klasie szczelności.

 

 

Źródła nieszczelności w wentylacji

 

Nieszczelności w wentylacji utrudniają utrzymanie powietrza na założonym poziomie pod względem komfortu osób przebywających w budynku. Występowanie tego typu zjawiska negatywnie oddziaływuje również na bezpieczeństwo pod kątem konstrukcji obiektu o stratach ebnergetycznych niewspominając. Dopływ powietrza przez nieszczelności wiąże się z gorszą jego jakością oraz mniejszą skutecznością całej instalacji, przyczyniając się m.in. do kondensacji pary wodnej i dalszymi tego konsekwencjami.   

W walce z nieszczelnościami wentylacji, które są szkodliwe dla działania całej instalacji, ważne jest uświadomienie sobie źródeł tego problemu.

  • Nieszczelności występują głównie na połączeniach podłużnych i poprzecznych przewodów
  • miejsca obsadzenia rozet, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych i wyczystnych

 

Przeczytaj również o innych parametrach, które należy uwzględnić w wentylacji:

 

 

Badanie i kontrola szczelności przewodów wentylacyjnych

 

Badanie i kontrola szczelności przewodów wentylacyjnych wynika z dobrej praktyki, ale zaleca się wykonanie takiego testu przed uruchomieniem każdej większej instalacji.

Poznaj metody badania przewodów wentylacyjnych:


 

Problemy z wentylacją - sprawdź jak sobie z nimi poradzić

 


 Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Alnor, Lindab
Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent