Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej

artykuł promocyjny

Wentylacja ma za zadanie sprostać wymaganiom w zakresie jakość powietrza w budynkach oraz pomieszczeniach przeznaczonych na stałe lub czasowe przebywanie ludzi. Dlatego też wymiana powietrza w budynkach niemieszkalnych powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewnić właściwe warunki termiczne i wilgotnościowe poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz gwarantować przebywającym w nich osobom właściwe warunki higieniczne.

Projektowanie instalacji wentylacyjnej dla obiektów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do konkretnego obiektu, jak również do wymagań stawianych danej instalacji. Decydujący wpływ ma tu sposób użytkowania danego pomieszczenia, który warunkuje wskazania dotyczące stanu powietrza. Zawsze jednak należy kierować się kryterium związanym z odczuciem komfortu cieplnego.
 

Więcej informacji znajdziesz w artykule >> Komfort cieplny a syndrom chorego budynku

 

Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej

fot.: Frapol - centrala sekcyjna typu AF przeznaczona do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej takich jak sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje, a także w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny, warsztaty)

 

 

Budynki użyteczności publicznej - przepisy dotyczące wentylacji

 

Wentylacja w budynkach komercyjnych musi spełniać wymagania jakie narzuca norma PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej uchwalona w dniu 8 lutego 2000 z późniejszymi zmianami.
 

Zgodnie z powyższym dokumentem strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:

 • 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
 • 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu
 • 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)
 • 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby - dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie)
 • 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby w klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach
 • 50 m3/h dla każdej przebywającej osoby w klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach jeśli jest dozwolone palenie.
   

Wyrzutnia dachowa WentchomWyrzutnia dachowa Wentchom

fot.: Wentchom - dla prawidłowego, wydajnego działania wentylacji istotne są wszystkie elementy instalacji, w tym np. kanały, wyrzutnie, trójniki, kolana. Powinny charakteryzować się wysoką jakością wykonania, co zapewni długą, bezawaryjną pracę

 

Wentylacja profesjonalna

W budynkach biurowych oraz użyteczności publicznej wentylacja mechaniczna jest generalnie standardem i opiera się na urządzeniach typu centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Warunki środowiska wewnętrznego, na podstawie których dobiera się odpowiednie urządzenie, szacuje się na podstawie typowych zachowań użytkowników. Pomieszczenia typu oświatowe, handlowe, usługowe w świetle normy dzielą się na cztery kategorie uwzględniające różny poziom warunków komfortu zapewnionych użytkownikowi.

Klimor - Centrala klimatyzacyjna i wentylacyjna w wykonaniu standardowym evo-s klimorKlimor - Centrala klimatyzacyjna i wentylacyjna podwieszana - evo-t klimor

fot.: Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu standardowym EVO-S oraz podwieszana EVO-T marki KLIMOR zapewniają najwyższy komfort powietrza we wszystkich rodzajach pomieszczeń – zarówno w małych obiektach, jak i budynkach wielkoprzestrzennych, biurowych, hotelowych i przemysłowych.

Klima-Therm - Autonomiczna monoblokowa dachowa centrala klimatyzacyjna Clint seria AIRPLUSKlima-Therm - Autonomiczna panelowa centrala dachowa ROOF-TOP marki Clint

fot.: KLIMA-THERM - autonomiczne centrale klimatyzacyjne CLINT - rozwiązania systemowe dla wentylacji i klimatyzacji obiektów biurowych, przemysłowych i hal produkcyjnych.
Typ RTA / K/ WP 182-R ÷ 453-R  o nominalnej wydajności chłodniczej: 60 do 204 kW
Typ RTA / K 182 ÷ 804 o nominalnej wydajności chłodniczej: 58 do 198 kW


Przeczytaj również >> Centrale wentylacyjne - przegląd oferty rynkowej

 

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne stosowane w obiektach komercyjnych mają za zadanie utrzymać zadany stan powietrza, na który składa się:

 • temperatura,
 • wilgotność,
 • prędkość przepływu,
 • stopień zanieczyszczenia

w określonych parametrach oraz z uwzględnieniem rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. W tej roli najlepiej sprawdzają się urządzenia w pełni  zautomatyzowane, które samoistnie zadbają o utrzymanie powietrza w normie dla powyższych parametrów.

Wentylacja profesjonalna

fot.: Rosenberg - kompaktowa centrala wentylacyjna SupraBox Comfort 1100 D

 • energooszczędny system wentylacji dla restauracji, sklepów detalicznych, hoteli i budynków biurowych
 • Wydajność nominalna [m3/h]: 1100
 • Ciśnienie dyspozycyjne [Pa]: 200
 • wysoki poziom efektywności energetycznej zapewnia niskie koszty eksploatacji i ochronę środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji CO2

 

Uzyskanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń wykorzystuje się urządzenia nawiewne i wywiewne - najlepiej w wersji monoblokowej lub zainstalowane obok siebie. W szczególnych przypadkach, jak na przykład sale kinowe i widowiskowe konieczne jest uwzględnienie możliwości tłumienie hałasu wytwarzanego przez wentylatory. W takim przypadku dobrą praktyką jest montowanie w kanałach nawiewnych i wywiewnych tłumików hałasu.

 

Przeczytaj także >> Centrale dachowe typu rooftop - zasada działania, przeznaczenie





Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Frapol, Wentchom, Rosenberg, Klimor, Klima-Therm




Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent