Klapy przeciwpożarowe - zastosowanie, rodzaje, przegląd oferty rynkowej

data aktualizacji: 10-02-2021, 08:51 – artykuł promocyjny

Klapy przeciwpożarowe (odcinające) montuje się w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Funkcją takich klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i zadymienia. Dobierane są pod kątem szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności. Jeśli nie ma zagrożenia, klapa jest otwarta, czyli znajduje się w pozycji oczekiwania. Uruchomienie klapy następuje w momencie wystąpienia pożaru lub symptomów przepowiadających pożar na podstawie zamontowanych czujników.


Klapy przeciwpożarowe - zastosowanie

fot.: Lindab - klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do montażu w miejscu przejścia instalacji wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy). W trakcie pożaru blokują rozprzestrzenianie się ognia i toksycznych gazów

 

Klapy przeciwpożarowe - rodzaje

 

Klapy przeciwpożarowe są jednym z elementów wchodzących w skład systemu wentylacji ppoż. Na podstawie rodzaju napędu najczęściej oferowane są klapy:

 • klapy z wyzwalaczem termicznym topikowym lub ampułkowym - zautomatyzowane z napędem elektrycznym, zamykają się w zadanej temperaturze, zwykle ok. 70°C
 • klapy z mechanizmem spustowym elektromagnetycznym - dostępne w klasach odporności ogniowej od EI 60 do EIS 120

 

WAŻNE!

Odporność ogniowa (ognioodporność) jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru, wyznaczana na podstawie dwóch lub trzech kryteriów – nośność ogniowa R, szczelność ogniowa E, izolacyjność ogniowa I, które podawane są w jednostce czasu [minuty]. Przykład: odporność ogniowa EIS120 oznacza, że klapa spełnia kryteria klasyfikacyjne szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422) ustanawia pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E".


Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu  strop  ściana zewnętrzna  ściana wewnętrzna pokrycie dachu
"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 E 30
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 E 30
"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 E 15
"D" R 30 - REI 30 EI 30 - -
"E" - - - - - -

Tabela: Klasy odporności ogniowej

 

Klapy przeciwpożarowe - dobór

 

Dobór rodzajów klap odbywa się w zależności od potrzeb danego obiektu. Oferowane są klapy o przekroju prostokątnym, okrągłym lub kwadratowym, zazwyczaj oferowane w standardowych rozmiarach, choć wielu producentów wykonuje również klapy na indywidualne zamówienie. System przeciwpożarowy budynku powinien być jednolity, czyli bazować na elementach spójnych, np. od jednego producenta. Istotne znaczenie ma również zarządzanie wentylacją ppoż, które może być w pełni zautomatyzowane.

Klapy odcinające mogą być również montowane w przegrodach budowlanych o niższej klasie odporności ogniowej. W przypadku takiego zastosowania klapy mają odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelności.

 

Więcej na temat wentylacji przeciwpożarowej znajdziesz w artykule:

Systemy oddymiania budynków - elementy, budowa, wymagania


 

 


Klapy przeciwpożarowe - zestawienie oferty producentów

 

Klapy przeciwpożarowe w ofercie Lindab

 • dostępne w bardzo dużym zakresie wymiarów
 • posiadają uszczelki na dymy zimne i gorące w standardzie
 • charakteryzują się odpornością ogniową nawet do EI 180 S przy ciśnieniu
  500 Pa
 • do wyboru są 3 mechanizmy kontroli (manualny, siłownik, elektromagnes) co pozwala na dopasowanie urządzenia do wymagań konkretnego projektu
 • klapy spełniają normy: PN-EN15650, PN-EN1366-2, PN-EN13501-3

Klapy przeciwpożarowe - zestawienie oferty producentów

Sprawdź szczegóły >> klapy odcinające Lindab

 

Klapy przeciwpożarowe w ofercie Smay

 • Klapy przeciwpożarowe typu KWP-P-E stosowane w systemach wentylacji pożarowej pełnią funkcję zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia, temperatury i dymu. Odporność ogniowa tych klap to:
  - EI 120 (vewd-i↔o) S1500C10000AAmulti,
  - EI 120 (ved-i↔o) S1000C10000AAmulti.

 • Klapy wentylacji przeciwpożarowej typu WKP-P-E-W uzyskały klasyfikację w następującym zakresie odporności ogniowej oraz mogą być montowane w podanych poniżej przegrodach budowlanych:
  - EI 120 (ved-i↔o) S1000C300AAsingle,
  - EI 120 (vew-i↔o) S1000C1000AAmulti.

 • Wielopłaszczyznowa przeciwpożarowa klapa odcinająca typu WKP-O jest przeznaczona do montażu na granicy stref ogniowych, by utrzymać rozdzielenie i chronić środki ewakuacji na wypadek pożaru. Klapa WKP-O może również pełnić funkcję klapy transferowej. Odporność ogniowa tego produktu to:
  - EI 120 (ve -i↔o) S.

 

Klapy wentylacji pożarowej KWP-PKlapy wentylacji pożarowej WKP-PKlapy przeciwpożarowe odcinające, transferowe WKP-O

Sprawdź szczegóły >> klapy odcinające Smay


REDAKCJA POLECA: Sprawdź, jak poprawnie montować klapę wentylacji pożarowej

 

Klapy przeciwpożarowe w ofercie Frapol

 • dostępne w wariancie okrągłym lub prostokątnym
 • możliwe warianty wykonania:
  - HO - podstawowy wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na szklanym lub lutowanym termoelemencie
  - HE - podstawowy wariant klapy HO lub HO-T rozbudowany o mikroprzełącznik (HE-T) zainstalowany na klapie dający możliwość sygnalizowania położenia przegrody odcinającej lub innego wykorzystania w układach sterowania
  - ER – wariant klapy z otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozycji otwartej realizowanym siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną firmy Belimo

Klapy przeciwpożarowe - zestawienie oferty producentów

 

Sprawdź szczegóły >> klapy odcinające Frapol

 

Klapy przeciwpożarowe w ofercie Alnor

 • Klapy przeciwpożarowe Mandik i EIS 120
 • Klapy w zależności od wymagań ścian działowych i nośnych posiadają klasę odporności ogniowej EIS60, EIS,90 i EIS120
 • są produkowane z siłownikami elektrycznymi bądź „topikami” zamykającymi klapę w temp. 72oC
 • Każda z klap ofertowana jest do połączeni z kanałami okrągłymi typu Spiro, bądź prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi.

Klapy przeciwpożarowe - zestawienie oferty producentów

 • Połączenie klapy przeciwpożarowej i zaworu wentylacyjnego stanowi alternatywne rozwiązanie dla typowych zaworów odcinających przeciwpożarowych
 • Stosunkowo wyższa klasyfikacja odporności ogniowej, zmniejszone gabaryty i większe możliwości konfiguracji i zastosowania jak na przykład wymienność elementów nawiewnych lub wywiewnych, to główne atuty modułów FDA-BU-RML

Klapy przeciwpożarowe - budowa

Sprawdź szczegóły >> klapy odcinające Alnor Systemy Wentylacji

 

Klapy przeciwpożarowe w ofercie Centrowent

 • Klapy przeciwpożarowe MERCOR przebadano w warunkach dynamicznych wg PN EN 1366-2:2001 co znaczy, że przy ich zastosowaniu można przyjąć założenie, że instalacja wentylacji i klimatyzacji, poza strefą objętą pożarem, będzie dalej pełniła swoją funkcję
 • W zależnosci od przeznaczenia klap przeciwpożarowych dostępne są typy: mcr FID S, mcr FID PRO, mcr WIP, mcr DOR, mcr FS

Klapy przeciwpożarowe Mercor - CentrowentKlapy przeciwpożarowe Mercor - Centrowent

Sprawdź szczegóły >> klapy odcinające Centrowent


 

Zobacz również inne artykułu dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

Wentylatory oddymiające - przegląd oferty rynkowejOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Lindab, Alnor, Smay, Centrowent, Frapol

...


Partnerzy i patroni

 

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab     VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Jak usunąć pył z powietrza na stanowisku pracy?