Rekuperatory.pl

Kanały wentylacyjne - jak zaizolować

artykuł promocyjny

Kanały wentylacyjne wystawione są na działanie różnych czynników, w tym również wahań temperatury. Aby uniknąć nieprzyjemnych doświadczeń ze źle działającym systemem wymiany powietrza, w którym może dojść do skroplenia ciepłej pary wodnej koniecznie musimy zaizolować ściany tego przewodu. Dodatkowo zyskamy wygłuszenie instalacji, która czasem wydaje różne odgłosy.
 

 

kanały i kształtki wentylacyjne z izolacją wentylacyjne systemy kanałowe ADS z izolacją z włókna szklanego pokrywą płaszczem zewnętrznym

fot.: Alnor - kanały i kształtki wentylacyjne z izolacją


fot.: Lindab - wentylacyjne systemy kanałowe ADS z izolacją z włókna szklanego pokrywą płaszczem zewnętrznym

Przewód elastyczny izolowany Forven

system izolacyjny Armaflex AC do wentylacji
fot.: Iglotech - przewód elastyczny izolowany Forvent

fot.: Centrowent - system izolacyjny Armaflex AC

 

 

Skraplanie wody w kanałach wentylacyjnych - przyczyny

 

Ciepła para wodna wprowadzona do komina wentylacyjnego po zetknięciu się z jego zimną ścianką skropli się i zacznie spływać grawitacyjnie, co szybko będzie zauważalne w sąsiedztwie kratki wentylacyjnej. Kapiąca woda z wentylacji to syndrom złego zaizolowania przewodów wentylacyjnych. Dotyczy to głównie odcinków przechodzących przez elementy nieogrzewane, np. strych oraz wystające na zewnątrz budynku. Ściekająca wod stpniowo prowadzi do uszkodzenia powierzchni oraz tworzy nieestetyczne plamy, które są również potencjalnym miejscem sprzyjającym rozwojowi pleśni i grzybów. Zjawisko skraplania towarzyszy głównie pomieszczeniom o wysokiej wilgotności. Rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie bariery izolacyjnej bazującej na materiałach odpornych na pochłanianie wilgoci oraz posiadające wysoki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej. Warto również wziąć pod uwagę elastyczność materiału, który trzeba zawsze dopasować do kształtu i przebiegu instalacji.

Aeris - rekuperator

fot.: Rekuperatory.pl


Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa przewodów wentylacyjnych odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż przede wszystkim zabezpiecza instalację przed niekontrolowanymi lub nadmiernymi stratami ciepła, stanowi barierę ochroną przed powierzchniową kondensacją pary wodnej i dba o stronę akustyczną instalacji. Zawilgocenie instalacji wentylacyjnej w wyniku kondensacji pary wodnej prowadzi do jej zagrzybienia, co jest niezdrowe i prowadzi do dalszych uszkodzeń w obrębie przewodu. Dotyczy to zarówno części wewnętrznej jak i zewnętrznej kanału. Prawidłowo wykonana izolacja zmniejsza ryzyko przenoszenia dźwięku między sąsiadującymi pomieszczeniami. 

Izolacja kanałów wentylacyjnych - wymagania

 

Konieczność izolacji kanałów wentylacyjnych wymaga z przepisów prawa i jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). A szczegółowe wytyczny dotyczące instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zawarte są w § 153 ust. 6 i 7, które narzucają obowiązek izolacji termicznej przewodów oraz wykorzystania w tym celu materiałów niepalnych. Ustawodawca określa również grubość izolacji - 40 mm w przewodach ułożonych wewnątrz izolacji cieplnej budynku oraz 80 mm, tam gdzie przewody ułożone są na zewnątrz (przy założeniu, że współczynnik przewodzenia materiału izolacyjnego wynosi 0,035 W/mK).

 • IZOLACJA KANAŁÓW OD REKUPERACJI

W przypadku instalacji z rekuperatorem, który odpowiada za ograniczenie strat ciepła na wentylacji, dobra izolacja kanałów oraz wszelkich łączników stoi u podstaw wydajność i sprawności układu. Izolacja kanałów wentylacyjnych - wymaganiaSzczególną uwagę należy zwrócić na miejsca typu nawiew i wywiew z pomieszczeń. W przypadku kanałów przechodzących przez strefę ogrzewaną wystarczy podstawowa izolacja kanałów elastycznych o grubości 25 mm. W strefie nieogrzewanej należy zapewnić dodatkową izolację kanałów na poziomie izolacji przegrody, przez którą kanał wentylacji przechodzi.

fot.: Pro-Vent

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych - jakie materiały

 

Ciepłe i wilgotne powietrze usuwane z pomieszczeń przepływa przez instalację, gdy powietrze styka się z powierzchnią, której temperatura jest niższa niż temperatura punktu rosy powietrza dochodzi do kondensacji powierzchniowej pary wodnej zawartej w powietrzu. Zjawisko to występuje głównie w okresie zimowym i przejściowym. Aby uniknąć kondensacji, należy zadbać o to by temperatura powierzchni przewodu pozostawała zawsze powyżej wartości temperatury punktu rosy. Możliwe jest ot po dopasażeniu przewodu wentylacyjnego w izolację cieplną. Taka bariera ochroni kanał również przed przenikaniem pary wodnej.


UWAGA!

Jeśli w instalacji wentylacyjnej mamy do czynienia z brakiem izolacji przeciwkondensacyjnej, jej uszkodzeniem lub nieprawidłowym wykonaniem narażamy się wzrost ryzyka zawilgocenia instalacji. Konsekwencją tego może być uszkodzenie przewodów wentylacyjnych w postaci korozji metalowych elementów, a także sprzyja rozwojowi mikroorganizmów.
 

Materiały wybierane do izolacji kanałów wentylacyjnych powinny spełniać następujące parametry:

 • niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła w W/mK
 • odporność na temperaturę, odporność na działanie wody i wpływ otoczenia, odpowiednio do warunków eksploatacji danej instalacji
 • izolacja musi być niepalna lub zaklasyfikowana co najmniej jako nierozprzestrzeniająca ognia
 • stosuje się lekkie materiały porowate o strukturze włóknistej i otwarto- lub zamkniętokomórkowej
   

Wśród materiałów spełniających wymagania dotyczące izolacji kanałów wentylacyjnych można znaleźć kauczuk występujący w postaci płyt, mat, profili lub otulin oraz wełna mineralna i szklana oraz polietylen w postaci na przykład pianki.

   

Materiały do izolacji kanałów wentylacyjnych

fot.: Alnor

ARMAFLEX - maty kauczukowe (z kauczuku syntetycznego)
 • występują w odmianie z warstwą klejącą, co ułatwia i przyspiesza proces montażu
 • zapewniają ochronę przed kondensacją pary wodnej
 • dobrze tłumią drgania i hałasy
 • dzięki niskiemu czynnikowi przewodzenia ciepła, zwiększają wydajność energetyczną instalacji
   

Materiały do izolacji kanałów wentylacyjnych

fot.: Alnor

Izolacja z wełny kamiennej lub szklanej
 • Zarówno wełnę kamienna, jak i szklaną charakteryzuje niski współczynnik przewodzenia ciepła, dzięki czemu gwarantują wysoki poziom izolacyjności termicznej.
 • Oba typy wełny charakteryzują się bardzo dużą chłonnością akustyczną, małą sztywnością dynamiczną oraz skutecznym tłumieniem wewnętrznej energii akustycznej.
 • Wełna izolacyjna ma wysoki współczynnik odporności na ogień
 • Wadą wełny kamiennej i szklanej jest higroskopijność i nasiąkliwość

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych - jak wykonać

 

Jeśli zamierzamy przeprowadzić izolację kanałów wentylacyjnych konieczne jest zadbanie o właściwe warunki prac montażowych. Kanały wentylacyjne muszą być suche, czyste i odtłuszczone. Do mocowania materiału izolacyjnego używa się szpilek lub gwoździ samoprzylepnych. Prace powinny być przeprowadzone w ciepły słoneczny dzień, gdy temperatura jest w granicacvh 5-35oC. Rozkładając izolację musimy zadbać, aby szczelnie przylegała do kanału bez nadmiernego ściskania ocieplenia. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta, co gwarantuje prawidłowe właściwości izolacji. Na szczególną uwagę zasługują wszelkie łączenia, które są pretendowane do wystąpienia mostków termicznych - zarówno te w kanale wentylacyjnym jak też przy łączeniu otulin.

Materiały do izolacji kanałów wentylacyjnych         Materiały do izolacji kanałów wentylacyjnych

fot.: Alnor - gwoździe samoprzylepne GWS do montażu izolacji oraz taśma uszczelniająca TALE

 

KANAŁY WENTYLACYJNE - przeczytaj również:


 


Zamów bezpłatną ofertę na montaż rekuperacjiOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Alnor, Centrowent, Lindab, Pro-Vent, Rekuperatory.pl, Iglotech
Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent