Wentylatory przeciwwybuchowe - zestawienie oferty rynkowej

artykuł promocyjny

 Wentylatory przeciwwybuchowe przeznaczone są do przetłaczania mieszanin gazów i par z powietrzem zdolnych do wybuchu. Instaluje się je w strefach zagrożenia oraz w pomieszczeniach i przestrzeniach nie zagrożonych wybuchem. Ich parametry dobiera się pod kątem czynnika przeznaczonego do transportu uwzględniając jego temperaturę.

Wentylatory przeciwwybuchowe stanowią element ochronny w środowisku narażonym na wybuch. Konieczność stosowania tego typu urządzeń określona jest w obowiązującej na terenie Unii Europejskiej dyrektywie 94/9/WE (ATEX 100a). Dotyczy ona środowiska/atmosfery, w którym w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury mieszanina powietrza i substancji palnych (w formie gazu, par lub pyłu) wybucha w wyniku zapłonu. Jest to dokument pozwalający ujednolicić przepisy na terenie wszystkich państw Wspólnoty.

Zawarte w dokumencie zasady stosowania produktów w środowiskach wybuchowych i wymagania stawiane urządzeniom przeciwwybuchowym traktują tego typu wentylatory jako urządzenia nieelektryczne zespolone z urządzeniami elektrycznymi (silnikami).

 

Wentylatory przeciwwybuchowe - klasyfikacja

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem leży w gestii użytkownika, u którego proces technologiczny powoduje powstawanie i występowanie takich zagrożeń. Wymagania dotyczące minimalnych założeń bezpieczeństwa pracy w miejscach, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. oraz normach:

 • PN-EN  1127-1:  Atmosfery  wybuchowe.  Zapobieganie wybuchowi  i  ochrona  przed  wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia
 • PN-EN  60079-10-1:  Atmosfery  wybuchowe.  Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe
 • PN-EN  60079-10-2:  Atmosfery  wybuchowe.  Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe

 

 

Wentylatory przeciwwybuchowe - producenci i dystrybutorzy: przykładowe produkty

 


logo Metalplast

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe FB

 • posiadają silniki zintegrowane z wirnikami zewnętrznymi o podwyższonym stopniu zabezpieczenia przed zapłonem „e”, a także wbudowany element PTC, służący do współpracy z zewnętrznym urządzeniem kontrolującym temperaturę uzwojeń
 • parametry przeciwwybuchowe: podgrupa wybuchowości: IIB, strefa wybuchowości: 1 i 2, klasa temperaturowa: T3 lub T4
 • wentylator jednobiegowy
 • zakres temperatur pracy: -20 ºC ÷ 40 ºC
 • klasa izolacji: F
Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe FB

 

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WDc/s-Ex jednobiegowy

Przeznaczenie: do przetłaczania atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku zaistnienia mieszanin powietrza z gazami, parami i mgłami wybuchowymi:

 • Grupy wybuchowości (podgrupy): II A, II B , II C
 • Przestrzeni zagrożonej wybuchem strefy 1 i 2
 • W klasach temperaturowych: T3 – T4


Stopień ochrony: IP 56
Klasa izolacji : F
Wykonanie: + 40ºC
Dostępny kolor: czarny

 

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy WDcs-ex

 

Nasada WH-16 na podstawie kwadratowej

Wentylator WH-16 stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym i pełni rolę nasady hybrydowej, montowanej na przewodach wentylacyjnych. Zapewnia on właściwą wartość ciągu grawitacyjnego jak również umożliwia zwiększenie strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczeń po podaniu napięcia zasilającego wentylator. Komutowany elektronicznie dwubiegowy silnik pozwala na cichą i wydajną pracę urządzenia przy zachowaniu niskiej wartości mocy pobieranej z sieci, która wynosi odpowiednio 7W na pierwszym oraz 10W na drugim biegu.

Nasada WH-16 podstawa kwadratowa

 

Nasada WH-20

Wentylator WH-20 stosowany jest w budownictwie przemysłowym oraz mieszkaniowym. Zapewnia on właściwą wartość ciągu grawitacyjnego jak również umożliwia zwiększenie strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczeń po podaniu napięcia zasilającego wentylator. Komutowany elektronicznie dwubiegowy silnik pozwala na cichą i wydajną pracę urządzenia przy zachowaniu niskiej wartości mocy pobieranej z sieci, która wynosi odpowiednio 12W na pierwszym biegu oraz 30W na drugim biegu.

Nasada WH-20

 

Wywietrzak cylindryczny typu A bez podstawy

Wywietrzaki cylindryczne typu A stosuje się w instalacjach wentylacyjnych typu grawitacyjnego. Są to elementy, które pod wpływem wiatru stwarzają różnicę ciśnień powodującą wypływ powietrza z przewodów wentylacyjnych lub bezpośrednio z pomieszczeń. Wywietrzaki cylindryczne montowane są na podstawach dachowych lub przewodach wentylacyjnych.

Dostępne kolory: biały i szary

Wywietrzak cylindryczny A bez podstawy

Więcej informacji dostępnych na stronie >> Metalplast

 

 


Logo Rosenberg

Wentylatory przeciwwybuchowe produkcji Rosenberg


Wentylatory przeciwwybuchowe produkcji Rosenberg

 • są konstruowane, budowane i testowane zgodnie z następującymi normami: PN-EN 1127-1, PN-EN 13463-1, PN-EN 13463-5, PN-EN 14986
 • silniki produkcji Rosenberg w wykonaniu przeciwwybuchowym odpowiadają rodzajowi ochrony
 • obudowa wzmocniona „e” wzgl. wykonanie nieiskrzące „nA”.
 • zgodnie z dyrektywą ATEX urządzenia przeznaczone dla stref zagrożonych wybuchem Ex dzieli się na dwie zasadnicze grupy: I (urządzenia przeznaczone do pracy pod ziemią w kopalniach a także te, które pracują w naziemnych obszarach kopalń ale są zagrożone wybuchem gazu lub pyłu), II (obejmuje urządzenia przeznaczone do użytku w innych obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów)
   

Zobacz więcej >> Rosenberg

 

   

Logo Venture Industries

 

Wentylatory Venture Industries

Szczegóły dotyczące poszczególnych modeli dostępne są na stronie >> Venture Industries


 

Logo Uniwersal

Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe DAEx - 160

 • przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach
  i przestrzeniach zaklasyfikowanych jako STREFA 2
 • klasa wybuchowości: IIA, IIB, IIC
 • klasy temperaturowe: T1, T2, T3
 • miejsca zastosowań to acetylenownie, wodorownie, lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów itp.
Wentylator DAEx

Więcej informacji na stronie >> Uniwersal

 


Logo Iglotech

Wentylatory przeciwwybuchowe Compact

 • występują w dwóch wersjach: HCBT EX do kanałów kwadratowych oraz TCBT EX do kanałów okrągłych

 

 

Więcej informacji na stronie >> Iglotech

Wentylatory przeciwwybuchowe Compact

Neovent
 
Wentylator przeciwwybuchowy Östberg RKX

 • wentylator kanałowy z prostokątnym podłączeniem. Posiada certyfikat ATEX. Pracuje beziskrowo.
Neovent - Wentylator przeciwwybuchowy RKX
Wentylator przeciwwybuchowy Östberg RFTX

 • jednofazowy wentylator promieniowy z okrągłym podłączeniem wlotu. Posiada certyfikat ATEX. 


 

 

Wentylator przeciwwybuchowy RFTX - Neovent

 

WP-D/Ex - wentylator dachowy

 • Wentylator może być wykorzystany do instalacji z wyrzutnią o wymaganym wyniesieniu dynamicznym.

WP-E/Ex - wentylator stanowiskowy

 • Instalowany na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń.


Oba wentylatory są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach.

Więcej informacji na stronie >> KlimawentOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Klimawent, Rosenberg, Iglotech, Metalplast, Venture Industries, Uniwersal, Neovent
Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent