Wentylatory przeciwwybuchowe - zestawienie oferty rynkowej

data aktualizacji: 19-08-2021, 10:28 – artykuł promocyjny

 Wentylatory przeciwwybuchowe przeznaczone są do przetłaczania mieszanin gazów i par z powietrzem zdolnych do wybuchu. Instaluje się je w strefach zagrożenia oraz w pomieszczeniach i przestrzeniach nie zagrożonych wybuchem. Ich parametry dobiera się pod kątem czynnika przeznaczonego do transportu uwzględniając jego temperaturę.

Wentylatory przeciwwybuchowe stanowią element ochronny w środowisku narażonym na wybuch. Konieczność stosowania tego typu urządzeń określona jest w obowiązującej na terenie Unii Europejskiej dyrektywie 94/9/WE (ATEX 100a). Dotyczy ona środowiska/atmosfery, w którym w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury mieszanina powietrza i substancji palnych (w formie gazu, par lub pyłu) wybucha w wyniku zapłonu. Jest to dokument pozwalający ujednolicić przepisy na terenie wszystkich państw Wspólnoty.

Zawarte w dokumencie zasady stosowania produktów w środowiskach wybuchowych i wymagania stawiane urządzeniom przeciwwybuchowym traktują tego typu wentylatory jako urządzenia nieelektryczne zespolone z urządzeniami elektrycznymi (silnikami).

 

Wentylatory przeciwwybuchowe - klasyfikacja

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem leży w gestii użytkownika, u którego proces technologiczny powoduje powstawanie i występowanie takich zagrożeń. Wymagania dotyczące minimalnych założeń bezpieczeństwa pracy w miejscach, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. oraz normach:

 • PN-EN  1127-1:  Atmosfery  wybuchowe.  Zapobieganie wybuchowi  i  ochrona  przed  wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia
 • PN-EN  60079-10-1:  Atmosfery  wybuchowe.  Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe
 • PN-EN  60079-10-2:  Atmosfery  wybuchowe.  Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe

 

 

Wentylatory przeciwwybuchowe - producenci i dystrybutorzy: przykładowe produkty

 


logo Ventia

 

Wentylatory przeciwwybuchowe Ventia

 

Wszystkie wentylatory przeciwwybuchowe Ventia są:

 • ognioszczelne i przeciwwybuchowe z certyfikowanymi silnikami ATEX
 • Klasa ognioodporności: M1
 • maksymalna temperatura robocza: 50ºC modele BOX HBX, HBX, HCX, HMX, MBPX, MBPCX oraz 80ºC modele MBX i MAX

 

      Szczegóły dotyczące poszczególnych wentylatorów dostępne na stronie dystrybutora >> Ventia


logo Metalplast

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe FB

 • posiadają silniki zintegrowane z wirnikami zewnętrznymi o podwyższonym stopniu zabezpieczenia przed zapłonem „e”, a także wbudowany element PTC, służący do współpracy z zewnętrznym urządzeniem kontrolującym temperaturę uzwojeń
 • parametry przeciwwybuchowe: podgrupa wybuchowości: IIB, strefa wybuchowości: 1 i 2, klasa temperaturowa: T3 lub T4
 • wentylator jednobiegowy
 • zakres temperatur pracy: -20 ºC ÷ 40 ºC
 • klasa izolacji: F

   
Więcej informacji dostępnych na stronie >> Metalplast

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe FB
   


Logo Rosenberg

Wentylatory przeciwwybuchowe produkcji Rosenberg


Wentylatory przeciwwybuchowe produkcji Rosenberg

 • są konstruowane, budowane i testowane zgodnie z następującymi normami: PN-EN 1127-1, PN-EN 13463-1, PN-EN 13463-5, PN-EN 14986
 • silniki produkcji Rosenberg w wykonaniu przeciwwybuchowym odpowiadają rodzajowi ochrony
 • obudowa wzmocniona „e” wzgl. wykonanie nieiskrzące „nA”.
 • zgodnie z dyrektywą ATEX urządzenia przeznaczone dla stref zagrożonych wybuchem Ex dzieli się na dwie zasadnicze grupy: I (urządzenia przeznaczone do pracy pod ziemią w kopalniach a także te, które pracują w naziemnych obszarach kopalń ale są zagrożone wybuchem gazu lub pyłu), II (obejmuje urządzenia przeznaczone do użytku w innych obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów)
   

Zobacz więcej >> Rosenberg

 

   

Logo Venture Industries

 

Wentylatory Venture Industries

Szczegóły dotyczące poszczególnych modeli dostępne są na stronie >> Venture Industries


 

Logo Uniwersal

Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe DAEx - 160

 • przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach
  i przestrzeniach zaklasyfikowanych jako STREFA 2
 • klasa wybuchowości: IIA, IIB, IIC
 • klasy temperaturowe: T1, T2, T3
 • miejsca zastosowań to acetylenownie, wodorownie, lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów itp.
Wentylator DAEx

Więcej informacji na stronie >> Uniwersal

 


Logo Iglotech

Wentylatory przeciwwybuchowe Compact

 • występują w dwóch wersjach: HCBT EX do kanałów kwadratowych oraz TCBT EX do kanałów okrągłych

 

 

Więcej informacji na stronie >> Iglotech

Wentylatory przeciwwybuchowe Compact

Neovent
 
Wentylator przeciwwybuchowy Östberg RKX

 • wentylator kanałowy z prostokątnym podłączeniem. Posiada certyfikat ATEX. Pracuje beziskrowo.
Neovent - Wentylator przeciwwybuchowy RKX
Wentylator przeciwwybuchowy Östberg RFTX

 • jednofazowy wentylator promieniowy z okrągłym podłączeniem wlotu. Posiada certyfikat ATEX. 


Więcej informacji na stronie >> Neovent

 

Wentylator przeciwwybuchowy RFTX - Neovent

 

WP-D/Ex - wentylator dachowy

 • Wentylator może być wykorzystany do instalacji z wyrzutnią o wymaganym wyniesieniu dynamicznym.

WP-E/Ex - wentylator stanowiskowy

 • Instalowany na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń.


Oba wentylatory są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach.

Więcej informacji na stronie >> KlimawentOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Klimawent, Rosenberg, Ventia, Iglotech, Metalplast, Venture Industries, Uniwersal, Neovent


rekuperatory.pl
Partnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor          Global-Tech        Iglotech        Refsystem       Neovent     Armacell         Schiedel          Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm           Systema