Systemy oddymiania budynków - elementy, budowa, wymagania

artykuł promocyjny

System oddymiania jest jedną z instalacji w budynku. Od jego skuteczności zależy życie i zdrowie ludzi. Rolą tego układu jest wyprowadzenie trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi. Otworzenie okien za pomocą specjalnych siłowników lub klap oddymiających jest w tym bardzo pomocne.


Systemy oddymiania grawitacyjnego działają zgodnie z fizyką ogrzanego powietrza oraz dymu. Rozmieszczenie okien i klap z funkcją oddymiania powinno być tak zaplanowane, by w pierwszej kolejności chronić drogi ewakuacji. W tego typu instalacji wykorzystuje się efekt przeciągu.

Wentylacja przeciwpożarowa mechaniczna daje wsparcie naturalnemu systemowi. W takim przypadku wykorzystuje się wentylatory sterowane przez system oddymiania. Przyśpiesza to wyprowadzenie poza budynek zadymionego powietrza, a elektryczne zasilanie znacznie gwarantuje niezawodną reakcję w przypadku wystąpienia pierwszych oznak zagrożenia pożarowego.

Innowacyjny system oddymiania i naturalnej wentylacji D+HInnowacyjny system oddymiania i naturalnej wentylacji D+H

fot.: D+H - AdComNet – innowacyjny system oddymiania i naturalnej wentylacji

 

Oddymianie - zasada działania systemu

 

System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych (na dachu lub fasadzie budynku) lub okien wyposażonych w napęd. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Umożliwia to odprowadzenie dymu na zewnątrz.

Oddymianie - zasada działania systemu

fot.: Venture Industries

System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi umieszczonymi w dolnych partiach budynku. Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się dymu, montuje się dodatkowo kurtyny dymowe. Nad pracą całego systemu czuwa centrala zarządzająca.

Przeciwpożarowa klapa odcinająca typu RK150Przewody oddymiające typu PD

fot.: Frapol - przeciwpożarowa klapa odcinająca typu RK150 zabezpiecza pomieszczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru a stalowe przewody oddymiające typu PD zwiększają bezpieczeństwo systemów oddymiających przy równoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji

Łatwiejszy dostęp straży pożarnej do źródła ognia, ochrona konstrukcji budynku oraz oddymienie dróg ewakuacyjnych to bardzo ważne działania w trakcie pożaru. Bezpieczeństwo ludzi zależy od sprawności przeprowadzonej akcji. Panika i strach w naturalny sposób towarzyszą tego typu sytuacjom losowym. Sam ogień jednak jest mniejszym zagrożeniem niż dym i trujące gazy. Kontrola zadymienia i obniżenie temperatury w budynku pozwalają zminimalizować straty.

Systemy oddymiania budynków - elementy, budowa, wymagania

fot.: D+H - schemat instalacji systemu oddymiania zarządzanego przez centralę TSZ-200

Napęd elektryczny zwiększa szybkość reakcji systemu. Wspólne źródło zarządzania daje większą pewność, że system będzie niezawodny.

Kompleksowy system wentylacji pożarowej Lindab

fot.: Lindab - kompleksowy system wentylacji pożarowej

 

Systemy oddymiające budynki – wentylacja pożarowa

 

Elementy budowy systemu oddymiania:

  • centrale oddymiania
  • przyciski oddymiania
  • czujniki dymu
  • systemy napędów
  • okna oddymiające
  • klapy oddymiające
  • kurtyny dymowe

Systemy oddymiające budynki ? wentylacja pożarowa

fot.: D+H - elementy systemu oddymiania - przycisk oddymiania, optyczna czujka dymu i okna oddymiające

Wszystkie urządzenia tego typu systemów muszą spełniać odpowiednie normy dopuszczenia do użytku oraz odpowiadać obowiązującym przepisom PPOŻ. Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca sterowane elektrycznie mogą być wykorzystywane na co dzień w roli naturalnej wentylacji pomieszczeń.

 


mcr FID S jednopłaszczyznowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowejmcr WIP wielopłaszczyznowa klapa odcinająca oraz klapa transferowa

 

fot.: Centrowent - mcr FID S jednopłaszczyznowa klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej oraz mcr WIP wielopłaszczyznowa klapa odcinająca i klapa transferowa

klapa przeciwpożarowa prostokątna Klimaoprema FD40

 

 

fot.: AirIdea - klapy przeciwpożarowe: okrągła FDC40 oraz prostokątna FD40

Montaż na kanale wielostrefowym ? klapa KWP-P

fot.: Smay - klapa KWP-P - przykład montażu na kanale wielostrefowym

fot.: Klimawent - Wentylator dachowy INTENSIVE do usuwania ciepła, spalin i dymu powstającego w czasie pożaru

 Zobacz pozostałe artykuły z działu: oddymianie, odpylanie, filtrowentylacja

Przeczytaj również:


 Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Klimawent, D+H, Frapol, Smay, Centrowent, Lindab, Venture Industries, Airidea

...
Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent