Rekuperatory.pl

Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem - system hybrydowy

artykuł promocyjny

Wentylacja hybrydowa łączy w sobie system grawitacyjny i mechaniczny. Jej głównymi zaletami jest możliwość wzmocnienia ciągu naturalnego i ograniczenie kosztów użytkowania elementów mechanicznych. Tak zaprojektowana instalacja wymiany powietrza w domu jest w stanie wzmocnić wentylację grawitacyjną w okresach jej osłabienia wynikającego z warunków panujących na zewnątrz oraz ograniczyć, gdy działa zbyt intensywnie. Uzyskana stabilność przełoży się na jakość powietrza w domu.

 

Wentylacja hybrydowa - wentylacją przyszłości

 

W budownictwie jednorodzinnym potrzeba jeszcze sporych zmian, aby zwrócić uwagę na konieczność wspomagania naturalnych ciągów grawitacyjnej wymiany powietrza. Wciąż zdajemy się na wentylację naturalną, nie dbając o parametry jakości powietrza. Niezbyt precyzyjne przepisy prawa budowlanego skutkujące sporymi rozbieżnościami w interpretacji głównych założeń przyczyniają się do tego, że wentylacja grawitacyjna nie zawsze jest w stanie spełnić swojej roli. Bardzo często sam inwestor nie do końca jest świadomy zaistniałych nieprawidłowości, ale źle funkcjonująca wymiana powietrza w domu szybko daje o sobie znać. Jeszcze gorzej jest jeśli inwestujemy w termomodernizację budynku uszczelniając okna i wszelkie przegrody, którymi powietrze może swobodnie wędrować, a zapominamy o modernizacji ciągu wentylacyjnego. Nie ma możliwości, aby w solidnie ocieplonym domu wentylacja grawitacyjna działała poprawnie. Wymiana powietrza przebiega trójetapowo - najpierw powinno być dostarczone czyste powietrze z zewnątrz (nawiew), które wyprze zużyte masy z budynku (wywiew), a ponieważ punkty nawiewu lokalizowane są w innych pomieszczeniach niż wywiewu to powietrze musi mieć drogę swobodnego przepływu przez cały dom (wentylacja w drzwiach). Jeśli nie będzie realizowany nawiew nie dojdzie do usunięcia zanieczyszczonego powietrza. Stąd też konieczność wspomagania wymaganej intensywności wymiany powietrza w pomieszczeniach.
 

Przeczytaj także: Nawiewniki okienne
                            Rodzaje wentylacji

 

Wentylacja hybrydowa w praktyce

 

 • Wentylacja hybrydowa w świetle prawa

Sama definicja wentylacji hybrydowej nie istnieje w polskim prawodawstwie. Jednak potrzeby rynku wyklarowały to pojęcie w odniesieniu do systemów wentylacji grawitacyjnej okresowo wspomaganych działaniem wentylatora.

Dobra jakość powietrza jest dla nas ważna i dlatego w momencie kiedy wybraliśmy wentylację grawitacyjną (lub zostaliśmy na nią skazani), a zauważyliśmy problemy z jej funkcjonowanie w różnych porach roku możemy ją rozbudować o odpowiednie urządzenia mechaniczne tworząc system hybrydowy. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że jej montaż jest łatwy i bezproblemowy. Co więcej nie potrzebujemy dodatkowej dokumentacji i możemy się zdecydować na jej wprowadzenie nawet wtedy, gdy nie była przewidziana w projekcie domu. Wentylacja hybrydowa najczęściej wybierana jest w budynkach już zamieszkanych w celu poprawy kiepsko działającej wentylacji grawitacyjnej. W budownictwie wielorodzinnym można ją wykorzystać na potrzeby własnego mieszkania.

 • Wentylacja hybrydowa - zasada działania

Wentylacja hybrydowa działa naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub działanie obu systemów wzajemnie się uzupełnia. Jeśli siła ciągu w kanałach wentylacyjnych jest w stanie usunąć na zewnątrz budynku zanieczyszczone powietrze to wentylacja naturalna działa prawidłowo. W przypadku kiedy ciąg grawitacyjny staje się zbyt słaby, czyli np. w powietrzu jest za dużo pary wodnej wentylacja grawitacyjna musi zostać wspomożona siłami mechanicznymi. Aby tak się stało na wylocie kanału wentylacyjnego montuje się nasady obrotowe z napędem elektrycznym. Dodatkowo należy zadbać o wprowadzenie elementów sterujących pracą obu układów. Zapewnienie monitoringu sprzężonych z układem sterowania czujników warunków zewnętrznych i parametrów pracy instalacji pozwala na uzupełnianie się i przełączanie trybu pracy.

 • Montaż wentylacji hybrydowej

Głównymi elementami wentylacji hybrydowej są kanały wywiewne i nawiewniki takie jak w wentylacji naturalnej oraz nasady hybrydowe, czyli wentylatory niskociśnieniowe o specjalnej konstrukcji montowane na szczycie kanałów wentylacji naturalnej. Ich montaż umożliwia skuteczną modernizację istniejących budynków. Dostępne na polskim rynku nasady mogą być montowame na istniejących kanałach wywiewnych wentylacji naturalnej.

 • Koszt wentylacji hybrydowej

Nasady hybrydowe można montować na istniejących kanałach wentylacji wyciagowej, także koszt rozbudowy wiąże się jedynie z dokupieniem urządzeń. Koszt jednej nasady zaczyna się od ok. 600 złotych. Całkowity nakład finansowy zależy od ilości nasad wchodzących w skład domowej instalacji. Jeśli system zostanie dodatkowo wyposażony w elektroniczne sterowniki należy doliczyć kolejne klikaset złotych do ostatecznego rachunku.

 • Koszty eksploatacji wentylacji hybrydowej

Nasady hybrydowe to urządzenia energooszczędne. Zużycie prądu w wentylacji hybrydowej jest znacznie mniejsze w porównaniu do tradycyjnej wentylacji mechanicznej wyciągowej. Na korzyść tego rozwiązania wpływa również możliwość dodatkowych oszczędności wynikających z wykorzystania trybu pracy grawitacyjnej, a nie jak w przypadku typowej wentylacji mechanicznej, gdzie wentylatory muszą pracować ciągle. W nasadach hybrydowych stosuje się silniki o małej mocy - zwykle około 5-10 W. W związku z tym ich dzienna praca ciągła to koszt nie większy niż 10 groszy, co w skali roku również nie przyczyni się do drastycznego podwyższenia naszych rachunków. Zgodnie z zaleceniami producentów nasady hybrydowe należy konserwować przynajmniej raz do roku. Najlepiej robić to razem z przeglądem kominiarskim kanałów wentylacyjnych. Za taką usługę zapłacimy około 100 zł od nasady (w różnych częściach kraju cena ta może się nieco różnić).

 • Sterowanie wentylacją hybrydową

Sterowanie odbywa się ręcznie lub za pomocą programatorów. Elektoniczne sterowniki usprawniają pracę całego systemu oraz ograniczają zużycie energii. W najbardziej zaawansowanej opcji nasady mogą być sterowane przez system inteligentnego budynku. 

Sterowanie wentylacją hybrydową

fot.: Uniwersal

 • Wentylacja hybrydowa - ograniczenia

Aby spełnić wymagania w zakresie przepisów regulujących stosowanie wentylatorów wyciągowych, zabrania się stosowania nasad na kanałach obsługujących pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania (na przykład przepływowe podgrzewacze wody). Ponad to należy zapewnić dopływ świeżego powietrza z zewnątrz,aby nie dopuścić do odwrócenia ciągu w kanałach, które nie są w nie wyposażone (na przykład w spalinowych).

Przeczytaj więcej:
Jak poprawić wentylację w już istniejącym budynku
Ciąg wsteczny w kanałach wentylacyjnych

 

Współdziałanie wentylacji naturalnej i mechanicznej - wentylatory hybrydowe: przegląd oferty producentów

 

System hybrydowy bazuje na przewodach grawitacyjnych wspomaganych pracą urządzeń mechanicznych, w którym głównym regulatorem wydajności jest nasada hybrydowa. To ona odpowiedzialna jest za prawidłowy ciąg kominowy. Możliwość regulacji prędkości obrotowej pozwala ustawić pożądaną wydajność pionu wentylacyjnego. Nasady przeznaczone do wentylacji hybrydowej będą pracować zgodnie z ich założeniem tylko i wyłącznie wówczas, gdy do budynku zostanie dostarczona odpowiednia ilość świeżego powietrza. Powietrza może być doprowadzane do pomieszczeń przez nawiewniki okienne albo ścienne. Wspólną cechą tych nasad jest niskie podciśnienie wytwarzane w kanałach wywiewnych, które jest zbliżone do podciśnienia, jakie powstaje w naturalny sposób.

Hybrydowa nasad wentylacyjna Schiedel Fenko

 • zaprojektowana dla potrzeb wentylacji kanałowej w budynkach mieszkalnych w celu zapewnienie właściwych wartości ciągu w kanałach wentylacyjnych.
 • nasada pracuje jako grawitacyjna w przypadku optymalnych warunków atmosferycznych tzn. odpowiedniej różnicy temperatur oraz zewnętrznego ruchu powietrza (wiatr)
 • w przypadku braku optymalnych warunków atmosferycznych lub gdy istnieje konieczność zwiększenia ciągu wentylacyjnego, użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora
 • poprawną pracę układu wywiewnego można zautomatyzować zasilając silnik ze sterownika przetwarzającego sygnał z dowolnego czujnika np. temperatury, ruchu, światła, wilgotności (HIGSTER)
 • maksymalna ilość powietrza jaką wentylator jest w stanie wyciągnąć z pomieszczenia wynosi dla pracy mechanicznej odpowiednio 120 m3/h w przypadku pierwszego biegu, oraz 180 m3/h dla drugiego biegu obrotów roboczych silnika
 • zasilany jest z gniazdka 230 V jednofazowego

Hybrydowa nasad wentylacyjna Schiedel Fenko

 

WENTYLACJA HYBRYDOWA UNIWERSAL

Nasada hybrydowa MAG:

 • Nasada hybrydowa MAGwentylator MAG występuje w dwóch odmianach konstrukcyjnych: MAG 200/AC - wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej mocy, z możliwością regulacji obrotów oraz MAG 200/EC - wentylator napędzany silnikiem elektronicznie komutowanym, niskiej mocy, dwubiegowym
 • przeznaczony jest głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych
 • zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń wentylowanych

 

 

 

Hybrydowe wentylatory dachowe FEN

 • cechą charakterystyczną ich konstrukcji jest zastosowanie wirnika promieniowego, talerzowego
 • występuje w 5 wariantach konstrukcyjnych
 • Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej ( np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe

Wentylator dachowy typu FEN

Wywietrzaki zintegrowane Monsun

 • mechaniczna praca wentylatora efektywnie zwiększa grawitacyjny przepływ powietrza w wywietrzaku
 • występuje w 4 wariantach konstrukcyjnych
 • Wentylator stanowi zwieńczenie wywietrzaka zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej
 • dzięki specyficznemu ukształtowaniu kopuły, struga powietrza wywiewanego mechanicznie przez wentylator omywa ekran wywietrzaka wydatnie zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej

Wywietrzaki zintegrowane Monsun


ZOBACZ TAKŻE:

Wentylacja zimą
Wentylacja w starym domu
Rozwiązania najczęstszych problemów z wentylacją grawitacyjną

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Uniwersal


Partnerzy i patroni

 

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Nawiewniki higrosterowane Ventec