Rekuperatory.pl

Prawidłowo zaprojektowana wentylacja grawitacyjna w domu jednorodzinnym

artykuł promocyjny

Projekt wentylacji powinien być wykonany na etapie planowania domu. Wykonanie projektu obliguje nas do przestrzegania wszystkich jego założeń na każdym etapie realizacji. Tylko wówczas możliwe jest prawidłowe działanie wentylacji - i to nie ważne czy będzie to grawitacyjny ciąg, czy system mechaniczny - dobrze zrealizowany projekt zapewni wystarczającą wymianę powietrza w domu.

Na zasady projektowania wentylacji w domu jednorodzinnym wpływ ma „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami).
 

Wentylacja - kiedy jest skuteczna

Wentylacja jest skuteczna jeśli wymianie podlega odpowiednia ilość powietrza. Tą ilość określa się w następujący sposób: w ciągu godziny w pomieszczeniu mieszkalnym trzeba wymienić tyle powietrza, ile wynosi jego kubatura albo 30 m3 powietrza na każdą osobę mieszkającą w tym pomieszczeniu - z tych dwóch wartości należy wybrać większą.
 

Zobacz koniecznie: Ilość powietrza potrzebna do wentylacji mieszkania

 

Kontrolowany przepływ powietrza - podstawa wentylacji

 

O wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) najczęściej mówi się, że jest nie kontrolowana - brak wpływu na jej skuteczność i wielkie uzależnienie od pogody w danym momencie. Jednak prawidłowe - zgodne ze sztuką i przepisami - wykonanie każdego z elementów tej instalacji minimalizuje tą przypadłość. Na co zatem zwrócić uwagę?
 

1. KANAŁY WENTYLACYJNE

Kanały wentylacyjne w domu - ile i gdzie

Ilość kanałów wentylacyjnych zależy od ilości pomieszczeń wymagających (zgodnie z przepisami) usuwania zużytego powietrza. W domach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) kanały wywiewne powinny się znajdować w kuchniach, łazienkach, toaletach, pomieszczeniach bez okien (schowkach, garderobach) oraz w takich, które są oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od kuchni, łazienki lub toalety, czyli od najbliższego kanału wywiewnego. W mieszkaniach dwupoziomowych kanały wentylacyjne powinny się znaleźć także w pomieszczeniach na górnej kondygnacji. Jeśli w domu jest kominek to pomieszczenie z kominkiem również wymaga kanału wentylacyjnego. Dla zwiększenia wentylacji w kuchni - w jednym z dwóch pomieszczeń generujących najwięcej zanieczyszczeń - dobrze jest wykonać dwa kanały wentylacyjne. Do jednego kanału podłączymy wówczas okap kuchenny a drugi będzie wspomagał proces wymiany powietrza, gdy urządzenie nie będzie pracować.
 

Przeczytaj także: Prawidłowa wentylacja pomieszczeń połączonych


Brak kanałów wywiewnych we wspomnianych pomieszczeniach może powodować zmniejszenie intensywności usuwania powietrza z budynku lub dezorganizować przepływ powietrza przez pomieszczenia
 


Wymiary kanałów wentylacyjnych

Zgodnie z zasadą - ilość powietrza usuwanego przez kanały wywiewne zależy od wielkości pola przekroju kanału, a ciąg w kanale – od jego długości, wymiary kanałów realnie oddziałują na prawidłowe działanie wentylacji w domu.

  • długość kanałów wentylacji grawitacyjnej mierzona od kratki wentylacyjnej w obsługiwanym pomieszczeniu do wylotu nad dachem nie może być mniejsza niż 3 m. Zaleca się zachowanie zbliżonej długości wszystkich kanałów w domu, aby ich działanie wzajemne się nie zakłócało. Dłuższy kanał może mieć na tyle silniejszy ciąg, że w kanale krótszym dojdzie do podciśnienia i odwrócenie kierunku przepływu powietrza, zwłaszcza jeśli dom jest szczelnie ocieplony. W przypadku znacznej różnicy długości kanałów należy zastosować regulowaną kratkę wentylacyjną w celu dławienia ciągu w kanale dłuższym.  
  • pole przekroju kanału wywiewnego nie może być mniejsze niż 0,016 m², a najmniejszy wymiar kanału prostokątnego – mniejszy niż 10 cm
  • do ustalenia wymiarów kanałów wentylacyjnych przyjmuje się założenia normy - temperatura zewnętrzna +12°C i oblicza temperature powietrza w pomieszczeniu (+20°C w pokojach, +24°C w łazienkach).
  • kanały wentylacyjne mogą być zintegrowane z innymi kanałami, np. spalinowymi. Wówczas stosuje się specjalne pustaki dedykowane do tego typu instalacji.
     


Nie obliczenie wielkości kanału, a przyjęcie za standard wymiaru - 14 x 14 lub 14 x 21 cm (wymiar kratki wentylacyjnej) - powoduje okresowe wahanie wydajności wentylacji grawitacyjnej. Do każdego kanału może być podpięte tylko jedno pomieszczenie
 

 

Kanały wentylacyjne - prawidłowść wykonania

Jednym z podstawowych założeń prawidłowo wykonanego kanału jest właściwa siła ciągu. Wartość ta zależy od oporów jakie musi pokonać powietrze przepływające przez kanał. Opory maleją wraz ze wzrostem gładkości ścian kanałów. Pole przekroju kanału musi być niezmienne na całej jego długości. Kanały wentylacyjne wykonuje się z elementów murowanych (np. z cegły pełnej, pustaków wentylacyjnych ceramicznych lub keramzytobetonowych) lub z tzw. „rur spiro” (rura wentylacyjna o średnicy min. 10cm).

Skuteczność działania kanałów wentylacyjnych (wywiewnych) zależy od właściwego dopływu powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Prawidłowa budowa i wymiary to jedno, ale dostarczenie świeżego powietrza w odpowiedniej ilości to warunek konieczny prawidłowego systemu grawitacyjnego. W innym przypadku wytworzy się zbyt słaby ciąg lub dojdzie do jego odwrócenia i nie nastąpi grawitacyjne usunięcie zużytych mas powietrza. 
 

Zobacz koniecznie: Jakie rury do wentylacji
Nie dopuszczalne jest stosowanie poziomych odcinków na kanałach wentylacyjnych, a zakończenie ponad dachem budynk musi uwzględniać założenia normy, tak by nie zakłócać ciagu wentylacyjnego
 

 

Przestrzeganie zasad prawidłowo wykonanej instalacji wentylacyjnej w domu jest bardzo ważne, ale nie da się ukryć, że działanie grawitacyjnej wymiany powietrza zawsze uzależnione jest od warunków atmosferycznych, na które nie mamy wpływu. Głównymi czynnikami zakłócającymi są wiatr o dużej sile lub zmiennym kierunku oraz zmiany ciśnienia. Dla pełnego komfortu czasem warto skorzystać z elementów wspomagających, jak np. wywietrzniki grawitacyjne, które wymuszają ruch powietrza w kanale przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

wywietrzniki grawitacyjne zasada działania

fot.: Uniwersal - wywietrznik grawitacyjny wykorzystuje siłę omywającego wiatru i tym samym tworzy podciśnienie, które odpowiada za wymuszenie ruchu powietrza w kanale wentylacyjnym od wentylowanego pomieszczenia w górę


O tym jak poradzić sobie w domu, w którym nie ma kanału wentylacyjnego przeczytasz w >> Dom bez wentylacji - porady2. KRATKI WENTYLACYJNE

Kratka wentylacyjna - okrągła czy prostokątna

Wybór kratki to rzecz gustu. Nie ma żadnych wytytcznych dotyczących stosowania danego wzoru, jednak  kratki o przekroju kwadratowym mają większe pole przekroju przy takim samym wymiarze boku kwadratu co średnica koła, a więc zapewniają lepsze możliwości wentylacyjne.

Wszystko na temat kratki wentylacyjnej >> Kratki wentylacyjne - wybór, rodzaje, przegląd oferty

 


Regulacja (otwieranie/zamykanie) kratek za pomocą lamelek sterowanych sznureczkami jest niepotrzebne - wentylacja musi funkcjonować w pomieszczeniu przez cały czas
 

 


Sprawdź także: Dlaczego nie należy zaklejać kratki wentylacyjnej

 

Kratka wentylacyjna - gdzie zamontować

Zasadniczo przyjęło się umieszczanie kratek na ścianie. Należy jednak zachować odstęp minimum 15 cm od sufitu. Poprawne jest także montowanie ich w suficie (kratki sufitowe). Tą drugą opcję poleca się w przypadku sufitów podwieszanych na ostatniej kondygnacji, gdy nie ma już powyżej strychu czy zabudowanego poddasza.

Zobacz także: Zasady rozmieszczenia kratek wentylacyjnych i anemostatów

3. RUCH POWIETRZA W DOMU


Przepływ powietrza między poszczególnymi pomieszczeniami, zbieranie zanieczyszczeń i nawiewanie świeżego powietrza realizowane jest dzięki kratkom wentylacyjnym w drzwiach, tzw. tulejom lub podcięciom wentylacyjnym. Swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami w domu powoduje, że wymianie podlega cała masa powietrza zgromadzonego w domu. Wymiana powietrza - poprzez sprawną wentylację - jest konieczna zarówno dla zdrowia mieszkańców jak i dobrego mikroklimatu całego budynku. Należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o zanieczyszczeniu większym - z pokoi do pomieszczenia kuchennego oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

 

Zobacz więcej:

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Uniwersal


Partnerzy i patroni

 

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Nawiewniki higrosterowane Ventec