Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe Testo w zastosowaniach przemysłowych

artykuł promocyjny

Urządzenia wielofunkcyjne Testo łączą w sobie zalety różnych urządzeń odpowiedzialnych za pomiar jednego parametru, zapewniając wysoką precyzję pomiarów, możliwość równoczesnych pomiarów wielu parametrów oraz zapis danych pomiarowych do pamięci i ich analizę na komputerze. Urządzenia te stosuje się w wielu gałęziach przemysłu np.: w farmacji, przemyśle spożywczym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle energochłonnym (huty, stalownie itp.), przemyśle opartym na przetwórstwie i obróbce tworzyw sztucznych i wielu innych.

testo 435testo 435

Z pewnością podstawową zaletą urządzeń wielofunkcyjnych jest fakt, że posiadają one pamięć wewnętrzną, w której można gromadzić zarówno pojedyncze dane pomiarowe jak i serie danych pochodzących z okresu czasu, w którym wykonywane były pomiary. Zarządzanie zgromadzonymi danymi ułatwia możliwość podzielenia pamięci na katalogi i miejsca pomiarowe. Zapamiętane dane mogą być przesłane do komputera z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym analizę danych, przedstawienie ich w formie tabel, wykresów lub histogramów oraz tworzenie raportów w formacie PDF. W przypadku konieczności opracowania wyników pomiarów, przeliczenia ich w celu dalszych działań usprawniających proces produkcyjny, dane pomiarowe można wyeksportować np. do Excela i rozpocząć dalszą analizę.

W wielu aplikacjach przemysłowych krytycznym parametrem jest temperatura. Na rynku istnieje szereg rozwiązań, które umożliwiają wykonanie pomiarów temperatury zarówno w szerokim zakresie jak i z wysoką dokładnością. Ale co robić, gdy duże rozmiary instalacji utrudniają wykonanie równoczesnych pomiarów w kilku miejscach? Oczywiście można użyć kliku urządzeń pomiarowych i z mniejszą lub większą wygodą konfrontować wyniki pomiarów. Drugim rozwiązaniem jest użycie czujników z długimi przewodami. Niestety wiąże się to z koniecznością rozciągnięcia przewodów po danej instalacji przed rozpoczęciem pomiarów, oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym. Ponadto zbyt długie przewody wpływają również na dokładność pomiarów.

miernik wielofunkcyjny testo 435Firma Testo znalazła rozwiązanie tego typu problemów. Oprócz klasycznych sond przewodowych, możliwa jest współpraca miernika wielofunkcyjnego testo 435 z trzema rękojeściami radiowymi na odległość do 20m. Rękojeść radiowa wyposażona jest w adapter z gniazdem typu mini, umożliwiający podłączenie każdej termopary typu K. Ponadto Testo oferuje również dedykowane do tych rękojeści, gotowe głowice pomiarowe: zanurzeniowa do pomiaru temperatury w gazach i cieczach, dotykowa – do wykonania pomiarów temperatury powierzchni, oraz głowice z dwoma sensorami umożliwiającymi pomiar temperatury i wilgotności powietrza. Dane z rękojeści radiowych przesyłane są bezprzewodowo do miernika w jednym z dwóch interwałów czasowych: 0,5 sek. lub 10 sek. Interwały czasowe definiowane są przez użytkownika w zależności od potrzeb oraz w celu oszczędzania baterii. Wszystkie dane można równocześnie przejrzeć na wyświetlaczu urządzenia, bez zbędnego chodzenia z jednego miejsca pomiarowego na drugie. Istnieje również możliwość połączenia miernika testo 435 z komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem Comsoft Professional (dostarczanego w standardzie) i wykonania pomiarów on-line. W takim przypadku dane pomiarowe na bieżąco są wyświetlane na ekranie komputera w formie uzupełniającej się tabeli bądź wykresu.

miernik wielofunkcyjny testo 435Kolejnym, bardzo często spotykanym zastosowaniem, jest kontrola wydajności filtrów. Wszędzie tam, gdzie powietrze jest dostarczane do pomieszczeń, w których odbywają się procesy produkcyjne, jest ono odpowiednio przygotowywane. Ustalana jest jego temperatura i wilgotność, oraz jest ono oczyszczane z cząstek stałych, co bezpośrednio wiąże się z wykorzystaniem filtrów. Podczas procesu filtrowania pory w filtrach zatykają się powodując wzrost oporów. Skutkuje to spadkiem ciśnienia za filtrem. Urządzenia wielofunkcyjne Testo posiadają wbudowane sensory służące do pomiaru różnicy ciśnień i z powodzeniem są wykorzystywane do kontroli zużycia filtrów poprzez pomiar ciśnienia przed i za filtrem. Ponadto wybór z pośród wielu dostępnych jednostek

Urządzenia wyposażone w czujniki różnicy ciśnień posiadają funkcję przeliczania tego parametru na prędkość przepływu. Po podłączeniu rurki spiętrzającej Prandtla do króćców wbudowanych w miernik, użytkownik uzyskuje możliwość wykonania pomiaru prędkości przepływu powietrza lub innego gazu w temperaturze sięgającej nawet +1000°C przy prędkościach dochodzących do 100 m/s. Ponadto ten rodzaj pomiaru nie jest podatny na różnego rodzaju zanieczyszczenia znajdujące się w badanym medium. Taki rodzaj pomiaru wymaga jednak dodatkowej kalkulacji gęstości mierzonego powietrza lub gazu.

Nowością rozwiązującą ten problem jest wprowadzenie do oferty Testo, sondy wiatraczkowej, współpracującej z miernikiem testo 480, o wytrzymałości na temperatury do +140°C. Pozwala ona w sposób bezpośredni wykonać pomiary prędkości przepływu powietrza lub innego gazu nieagresywnego bez konieczności definiowania dodatkowych parametrów związanych z daną aplikacją.

sonda wiatraczkowa testo 435 Przykładem zastosowania takiej sondy (najlepiej w połączeniu z przemysłową sondą temperatury i wilgotności odpornej na temperaturę do +180°C) jest proces suszenia. Dokonując pomiaru ilości gorącego i wilgotnego powietrza [m3/godz.] oraz samej wilgotności wyrażonej w g/m3, można określić w prosty sposób czas, w jakim proces suszenia powinien się zakończyć.

miernik wielofunkcyjny testo 435Urządzenia wielofunkcyjne Testo sprawdzają się nie tylko w tych kliku opisanych powyżej przykładach. Znajdują również szerokie zastosowanie w aplikacjach VAC, gdzie dokonanie pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu powietrza, wydatku, różnicy ciśnień i poziomu CO2 daje gwarancję poprawnie wyregulowanego układu wentylacyjno - klimatyzacyjnego.Kontakt w sprawie produktów:

Testo Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2
05-802 Pruszków
tel. (22) 863 74 01
www: www.testo.com.pl
mail: wyślij wiadomośćPrzyrządy pomiarowe do emisji i gazów spalinowych » Przyrządy do oceny jakości powietrza, poziomu natężenia światła, hałasu » rejestratory » przyrządy pomiarowe do analityki » praktyczne przyrządy do pomiaru prędkości obrotowej » System monitorowania temperatury i wilgotności » przyrządy wielofunkcyjne » Przyrządy pomiaru ciśnienia: mierniki do pomiaru ciśnienia » mierniki do chłodnictwa » przetworniki różnicy ciśnień » przyrządy do mierzenia temperatury

Facebook Testo Sp. z o.o.     Youtube Testo Sp. z o.o.     Linkedin Testo Sp. z o.o.     Instagram Testo Sp. z o.o.

Partnerzy i patroni

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm

 logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent