VEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

data aktualizacji: 11-03-2022, 12:39 – artykuł promocyjny

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VEBAR są to urządzenia, których przeznaczeniem jest kontrolowana wymiana i uzdatnianie powietrza. W produkowanych przez nas centralach realizowane są: tłoczenie, filtracja, odzysk ciepła, grzanie, chłodzenie, mieszanie, nawilżanie i osuszanie powietrza. Centrale wykonywane są jako kompaktowe (w jednej obudowie), sekcyjne (z podziałem na bloki do montażu na budowie) lub zespoły mieszane z podziałem na wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne, a ich wydajność sięga ok. 60.000 m3/h. Oprócz standardowego wykonania w ofercie firmy znaleźć można również centrale w wykonaniu specjalnym: higienicznym, basenowym, przeciwwybuchowym, o podwyższonej odporności chemicznej oraz wykonania indywidualne z możliwością zmiany gabarytów i funkcji.
 

Centrala wentylacyjna VEBAR (DNWB)

 

Filtry


Filtracja jest jednym z pierwszych procesów obróbki powietrza. Filtry umieszczane są na wlotach powietrza do central zarówno po stronie nawiewnej, jak i wyciągowej. W ten sposób nie tylko oczyszczamy powietrze świeże nawiewane do pomieszczeń, ale również usuwane, wydłużając tym samym żywotność podzespołów centrali i gwarantując jej efektywniejszą pracę. Najczęściej stosowane są filtry kasetowe i kieszeniowe, których podstawowa klasa filtracji to F4. W przypadkach gdy potrzebna jest wyższa dokładność zastosowanie ma podwójna filtracja z wtórnymi wkładami kieszeniowymi do klasy F9. Filtry umieszczane są w prowadnicach o szczelności F8 i opcjonalnie, dla zachowania wyższej dokładności, w specjalnych ramach o klasie szczelności F9.
 

VEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepłaVEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

VEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepłaVEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

 

Wentylatory


Niezbędnym elementem każdej centrali wentylacyjnej są wentylatory. Ich zadaniem jest tłoczenie powietrza i wytworzenie zakładanego lub projektowanego ciśnienia dyspozycyjnego. W centralach VEBAR głównie zastosowanie mają wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim, z silnikami indukcyjnymi ER, a w urządzeniach o wydajności do 4 000 m3/h z silnikami, elektronicznie komutowanymi EC. Główną zaletą silników EC są: wyższa trwałość i niezawodność wynikająca z konstrukcji bezszczotkowej oraz niższe zużycie energii elektrycznej. W wentylatorach z silnikami indukcyjnymi do regulowania prędkością obrotową są stosowane przetwornice częstotliwości, natomiast w wentylatorach EC regulacja obrotów odbywa się bezpośrednio ze sterownika automatyki (poprzez podanie odpowiedniego napięcia prądu stałego w zakresie 0 – 10V).
 

VEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepłaVEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

 

Wymiennik ciepła


Nowoczesne centrale wentylacyjne niemalże w większości wyposażone są w wymiennik ciepła, którego zadaniem jest odzyskiwanie energii cieplnej, czyli tzw. rekuperacja. W przeważającym stopniu efektywność energetyczna centrali wentylacyjnej zależy właśnie od sprawności rekuperacji. Efektywność odzysku ciepła najczęściej wyrażana jest w procentach lub kilowatach przekazanej energii. W centralach VEBAR firma Bartosz stosuje kilka typów rekuperatorów (wymienników ciepła):

  • centrale VEBAR WS wyposażone są w wymiennik spiralno-przeciwprądowy, który cechuje się najwyższą sprawnością temperaturową (85 - 92%) w odniesieniu do nominalnych parametrów pracy, a która będzie jeszcze wyższa przy mniejszych przepływach;
  • centrale VEBAR CR z wymiennikiem obrotowym (sprawność do 88%),
  • centrale wentylacyjne VEBAR CS z wymiennikiem krzyżowym (sprawność do 65%),
  • centrale wentylacyjne VEBAR G z wymiennikiem glikolowym (sprawność do 58%),
  • centrale wentylacyjne VEBAR CRV z rurką ciepłą (sprawność do 55%).


Dodatkowo centrale wentylacyjne VEBAR mogą być wyposażone w komorę mieszania spełniającą rolę odzysku ciepła. W tym wypadku odzysk ciepła odbywa sie w skutek mieszania dwóch strumieni powietrza: zewnętrznego i wyciąganego, a parametry powietrza nawiewanego za komorą będą zależały od udziału zmieszanych strug. Komory mieszania mogą również pełnić funkcję szybkiego dogrzania pomieszczeń w układzie cyrkulacyjnym oraz nawilżanie lub osuszanie powietrza nawiewanego.

Ponadto typoszereg VEBAR obejmuje również centrale bez odzysku ciepła (nawiewne, wywiewne, nawiewno-wywiewne).
 

VEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepłaVEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

  VEBAR CR                                                             VEBAR CS                

VEBAR - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

VEBAR WS

 

Wyposażenie dodatkowe


W przypadkach, w których wymagane jest uzyskanie określonej (zadanej) temperatury powietrza nawiewanego, centrale VEBAR wyposaża się w nagrzewnice i/lub chłodnice. Do podgrzewania powietrza stosowane są nagrzewnice wodne (mogą być także zasilane roztworem glikolowym), elektryczne lub gazowe. Do chłodzenia powietrza nawiewanego stosowane są w chłodnice wodne lub freonowe. Dobór w/w wymienników zależy od wielu czynników i jest wykonywany indywidualnie, stosownie do wymaganych parametrów powietrza oraz czynnika zasilającego.

Centrale wentylacyjne mogą być również wyposażane w tłumiki szumu. W zależności od potrzeb lokalizowane są one na wlocie lub wylocie powierza z centrali. Mogą być integracyjnym elementem centrali lub jako oddzielna sekcja łącząca centralę z instalacją.

Kolejnym procesem uzdatniania powietrza jest nawilżanie. W centralach VEBAR najczęściej stosowanie są nawilżacze parowe i elektrodowe, w których para wodna przygotowana jest w oddzielnych jednostkach, a do powietrza jest dostarczana specjalnymi lancami umieszczonymi w sekcji centrali. Opcjonalnie w centralach stosowane są nawilżacze adiabatyczne i ewaporacyjne. Dobór urządzeń również odbywa się indywidualnie, stosownie do określonych wymagań.

Nowością w centralach VEBAR jest patent pośredniego odzysku wilgoci. Może być stosowany w urządzeniach z wymiennikami przeponowymi (spiralno-przeciwprądowe, przeciwprądowo-krzyżowe, krzyżowe i glikolowe), w których woda wykroplona z powietrza usuwanego jest oczyszczana, uzdatniana i podawana w postaci pary wodnej do powietrza nawiewanego. To rozwiązanie umożliwia odzyskanie wilgoci z powietrza usuwanego bez mieszania się powietrza nawiewanego i usuwanego.Opracowanie: Redakcja
Żródło: Bartosz


Partnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Matervent         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech

Temat miesiaca

Liquid Technologies