Rekuperatory.pl

Czerpnia powietrza

data aktualizacji: 11-04-2014, 07:41 – artykuł promocyjny

Czerpnia powietrza służy do czerpania zewnętrznego powietrza dla urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Czerpnie mogą być umieszczone w ścianie budynku, na dachu lub też w postaci wolno stojących czerpni w pewnej odległości od budynku. Ten wspomagający element instalacji wentylacyjnej stosowany jest w układach wentylacji mechanicznej.   
 

Czerpnia wentylacji odpowiedzialna za zasysanie z zewnątrz świeżego powietrza składa się z:

  • kratki zewnętrznej
  • skrzynki rozprężnej (niezbędna dla zminimalizowania strat ciśnienia)
  • kołnierza do podłączenia kanału

Czerpnia ścienna prostokątnaCzerpnia ścienna okrągła

fot.: Frapol - czerpnia ścienna prostokątna i okrągła

Czerpnia dachowa prostokątna typ ACzerpnia dachowa prostokątna typ BCzerpnia dachowa okrągła typ C

fot.: Frapol - czerpnia dachowa prostokątna typ A, typu B oraz czerpnia dachowa okrągła typ C

Czerpnia osłania przewody wentylacyjne zasysające powietrze do mechanicznych systemów wentylacji, w tym głównie do wymienników powietrza wywiewanego. Najczęściej wykonuje się je ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) odpornej całkowicie na działanie warunków atmosferycznych, osłona z siatki uniemożliwia przedostanie się do przewodów wentylacyjnych większych zanieczyszczeń.

Komin-Flex - czerpnia powietrza

fot.: Komin - Flex

 

Montaż czerpni

 

Czerpnie najlepiej montować na ścianach zewnętrznych budynku, z dala od okien, o ile to możliwe od strony nawietrznej budynku, co wytworzy pewne nadciśnienie nawiewu względem wywiewu, korzystne w przypadku gdy rekuperatory nie pracują. Czerpnia powietrza - gdzie zamontowaćW przypadku, gdy do czerpni nie ma dogodnego dostępu z zewnątrz, nie należy stosować siatek ochronnych w kratkach. Z czasem gromadzące się na siatce zanieczyszczenia spowodują dodatkowe, znaczne opory i mogą być źródłem hałasu. W przypadku wyposażenia układu wentylacyjnego w gruntowy wymiennik ciepła, stosujemy dodatkowo gruntową czerpnie powietrza. Jej wielkość jest uzależniona od rozmiarów wymiennika. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
fot.: Pro-VentOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Komin-Flex, Pro-Vent, Frapol


Partnerzy i patroni

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Matervent         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech

Temat miesiaca

Liquid Technologies