Rekuperatory.pl

Wentylacja dla domu z kominkiem

artykuł promocyjny

Wentylacja jest procesem wymiany i oczyszczania powietrza, również ze szkodliwych produktów ubocznych spalania. Kominek w czasie swojej pracy pobiera z otoczenia konieczny do spalania tlen. Zatem oba systemy są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie zależne. Niewłaściwie działająca wentylacja może skutkować zakłóceniami pracy kominka lub też może dojść do sytuacji, w której kominek zaburzy prawidłowy ruch powietrza w domu. Konieczne jest więc zintegrowanie wentylacji z kominkiem.
 

Rolą wentylacji w domu z kominkiem jest, po pierwsze doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do prawidłowego spalania. W przypadku kiedy będzie za mało powietrza w pomieszczeniu, w którym zlokalizowany jest kominek mogą wystąpić problemy z rozpalaniem, cofanie się dymu i wszelkie zakłócenia procesu spalania.

 

Rozwiązania wentylacyjne dla domu z kominkiem

 

Generalnie wyróżniamy dwa typy kominków ze względu na sposób dostarczania powietrza do spalania. Są to kominki z otwartą oraz zamkniętą komorą spalania. Kominki z otwartą komorą spalania pobierają tlen bezpośrednio z budynku. Konieczne wówczas jest zwiększenie dostawy strumienia powietrza. W tym celu stosuje się nawiewniki w wersji ściennej czy okiennej. Najbardziej komfortowe rozwiązanie to dostawa powietrza spoza budynku. Używa się do tego rury, która połączona z kominkiem zapewnia zewnętrzy dolot powietrza.

Dom z kominkiem - jaka wentylacja

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego w rozwiązaniu na bazie kominka z otwartą komorą spalania możliwe jest zastosowanie jedynie wentylacji naturalnej, mechanicznej nawiewnej lub nawiewno -wywiewnej. Stosując jednak wentylację naturalną konieczne jest zapewnieni osobnego kanału wentylacyjnego. Z kolei nie dopuszcza się stosowania wentylacji wywiewnej, która nie zapewnia nadciśnienia w pomieszczeniu. W przypadku kominków z zamkniętą komorą spalania możliwe jest zastosowanie każdego rodzaju wentylacji.

 

Doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do spalania

 

  • Napływ powietrza


Instalując kominek konieczne jest zadbanie o doprowadzenie do niego odpowiedniej ilości powietrza (kominki z wkładami zużywają do spalania od 6 do 8 m3 powietrza na godzinę, a otwarte nawet od 200 do 1000 m3). Może to być realizowane poprzez specjalny otwór w ścianie zewnętrznej pod podłogą, do którego podłącza się przewód wentylacyjny (średnica zależy od mocy kominka) i doprowadza go jak najbliżej paleniska, a nawet do jego komory, jeśli dany wkład wyposażony jest w przystosowany do tego króciec. Drugim sposobem doprowadzenia powietrza do kominka jest zrobienie otworu nawiewnego w ścianie. Jednak to rozwiązanie jest znacznie mniej komfortowe - napływ zimnego powietrza do budynku i straty ciepła. Oba sposoby wymagają zastosowania regulatorów w postaci przepustnicy.
 

  • Otwór wywiewny


Bezpieczny wywiew chroni przed zadymieniem i gromadzeniem się tlenku węgla w pomieszczeniu. Najlepiej sprawdza się tu wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zrównoważona albo nadciśnieniowa, w której strumień powietrza usuwanego nie jest większy niż doprowadzanego.  

 

Zobacz również:


Ogrzewanie kominkowe - współpraca z rekuperatorem
Rodzaje wentylacji
 Opracowanie: Redakcja
Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent