Rekuperatory.pl

Nawiewniki okienne

data aktualizacji: 22-05-2020, 03:24 – artykuł promocyjny

Nawiewniki okienne są częścią wentylacji domowej. Ich zadaniem jest dostawa świeżych mas powietrza z zewnątrz, które wymuszają cyrkulację w budynku będącą podstawą każdego rodzaju wentylacji. W ten sposób zapewnione są właściwe proporcje wilgoci w budynku, które wraz z wymianą zużytego powietrza realnie wpływają na komfort życia w domu. W ofercie producentów można znaleźć kilka typów nawiewników, które zpewniają wentylację niezależnie od warunków zewnętrznych umożliwiając tak zwaną wentylację kontrolowaną.  
 

Brevis - nawiewnik powietrza

fot.: nawiewnik powietrza Brevis


Okno z nawiewnikiem

 

Nawiewniki, nazywane również nawietrzakami lub nawietrznikami, wspomagają działanie wentylacji poprawiając jakość panującego w budynku mikroklimatu i eliminując zjawisko kondensacji pary wodnej.
 

Okno z nawiewnikiemOkno z nawiewnikiem

fot.: Vents Group


Okno z nawiewnikiem zapewnia nawiew miejscowy, czyli dostawę świeżego powietrza do określonej części pomieszczenia. Wymusza się w ten sposób ruch cyrkulacyjny. Sposób działania nawiewników okiennych dzielimy na higrosterowanie (same decydują o wielkości strumienia przepływu powietrza, który jest ściśle uzależniony od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu), ciśnieniowa samoregulacja (ilość dostarczanego powietrza jest zależna od różnic ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia) oraz modele sterowane ręcznie (ręczna zmiana położenie przepustnicy nawiewnika). Urządzenia te mogą być montowane w nowych oknach oraz tych już osadzonych.

 

Nawiewnik a wentylacja

 

Okna w domu powinny być wyposażone w elementy nawiewne. Od 2009 roku dobór okien i osprzętu okiennego musi być zgodny z założeniami projektowymi systemów wentylacyjnych w danym budynku. Zalecenia te odnoszą się do domów z wentylacją grawitacyjną, grawitacyjną wspomaganą lub mechaniczną wywiewną. W projekcie wskazane jest okno spełniające funkcję wentylacyjną, które należy wyposażyć w nawiewnik. Wyjątek stanowi wentylacja nawiewno-wywiewna, w której wszystkie okna powinny pozostać szczelne. Ustawa z 1 stycznia 2009 roku określa współczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych, które można otworzyć na poziomie nie przekraczającym 0,3 m3/(m*h*daPa2/3). Zaś dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. Wybór owych elementów nawiewnych powinien uwzględniać założenia Polskiej Normy PN-B-03430:1983/Az3:2000P dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Zobacz również >> Dom bez wentylacji - porady

nawiewnik a wentylacja

fot.: Ventec

Urządzenia nawiewne, czyli sposoby na doprowadzenie powietrza przez okna to także rozszelnianie ich poprzez usunięcie części uszczelki lub stosując tak zwany mikrouchył (w praktyce nigdy nie powinniśmy domykać całkowicie okien). Brak jednak możliwości regulowania ilości nawiewanego powietrza wymusza stosowanie dodatkowych elementów w postaci listwy regulującej nazywanej klapą wentylacyjną lub właśnie nawiewników okiennych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r musimy zapewnić minimalny strumień powietrza zewnętrznego (do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy) o objętośąci 20 m³/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały. Dodatkowo występuje zróżnicowanie pomiędzy pomieszczeniami o różnych funkcjach, np. dla łazienki jest to 50 m³/h, a w kuchni z kuchenką gazową aż 70 m³/h.

Wentylacja z nawiewnikami - prawidłowy nawiew powietrza w domu

fot.: Brevis


Więcej o przepisach prawnych dotyczących stosowania nawiewników okiennych można znaleźć w tym artykule.

 

Nawietrzniki w oknach

 

 • nawietrzaki okienne
   

Cykl wymiany powietrza w domu, oparty na napływie powietrza do poszczególnych pomieszczeń wszelkimi nieszczelnościami (bardzo sprawny w oknach starego typu z drewnianymi ramami) oraz odpływ zużytego, zanieczyszczonego powietrza przez kanały wentylacyjne połączone z kratkami wentylacyjnymi, w przypadku szczelnej stolarki okiennej wykonanej z plastiku wymaga usprawnienia w formie montażu nawiewników zlokalizowanych w oknach lub ścianach. Za dystrybucję powietrza między poszczególnymi pomieszczeniami odpowiadają także szczeliny pod drzwiami wewnętrznymi. Powinny one być nie mniejsze niż 1 cm (między pokojami) oraz otwory o powierzchni 220 cm2 w łazienkach i kuchniach. Zazwyczaj są to specjalne kratki lub okrągłe otworty.

 

Zobacz - Jak działa nawiewnik okienny?
 

 

 • dobór liczby nawiewników
   

Dobór liczby nawiewników do domu opiera się na zsumowaniu zbilansowanego strumienia powietrza objętego cyrkulacją (ilość usuwanego powietrza musi być równa ilości napływającego powietrza) uwzględniającego rodzaj pomieszczeń w obrębie budynku/kondygnacji.
 

Sprawdź koniecznie: Ilość powietrza potrzebna do wentylacji mieszkania

Otrzymaną wartość należy podzielić przez wydajność (maksymalny przepływ) wybranego modelu nawiewnika. Wynik zaokrąglony do całości wskaże nam ilość nawiewników zalecanych dla naszego domu. W pierwszej kolejności rozmieszczamy je po jednym w każdym pokoju, a w przypadku pomieszczeń większych niż 25 m2 można zamontować dwa nawietrzniki. Opcjonalnie nawiewnik można umieścić również na oknie kuchennym. 

 • wybór nawiewników
   

Nawiewniki jako urządzenia wykorzystujące energię wiatru oraz zasadę działania różnicy temperatur w celu spowodowania napływu powietrza do pomieszczeń dzielimy na:


- nawiewniki ciśnieniowe

nawiewnik ciśnieniowy VENTAIR II - Brevis

fot.: Brevis

Ventec - Manualny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 501
fot.: manualny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 501 + okap zewnętrzny OZ1
Przepływ powietrza 30 m3/h


- nawiewnik higrosterowany
- nawiewniki naramowe i wszybowe

 

 • korzyści stosowania nawiewników w domu
   

Do podstawowych zalet stolarki wzbogaconej o elementy nawiewne zalicza się zwiększenie komfortu cieplnego w budynku, który przejawia się brakiem skroplin na oknach, które mogły by prowadzić do rozwoju grzyba i pleśni. Ponad to brak uczucia przeciągów, które towarzyszy otwartym oknom oraz niższe rachunki za ciepło w połączeniu ze skutecznym systemem wentylacji jest zaletą nie do przecenienia.

 

Montaż nawiewnika okiennego

 

Nawiewniki okienne można kupić łącznie z oknami lub dokupić i zamontować na już istniejące okna. Każdy nawiewnik składa sie z czerpni powietrza umieszczonej po zewnętrznej stronie okna oraz jego części wewnętrznej, czyli regulatora. Urządzenia te mocuje się w górnej części ramy okiennej lub w obrębie kasety rolet zewnętrznych (co najmniej 2 m od posadzki). W ościeżnicy wykonuje się otwory zgodne z zaleceniami producenta, które nie uszkadzają wzmocnienia stalowego okna (nawiewniki naramowe). A w czasie użytkowania nie dopuszczalne jest zaklejanie lub zasłanianie nawiewnika. Niekorzystne jest także jego zamoczenie, dlatego należy czyści je przy użyciu suchej szmatki, bez żadnych środków. Nawiewniki wszybowe nie wymagają naruszania ramy okiennej (montaż między ramą okna a szybą przy redukcji jej wysokości).

 

Inni czytali również >> Jak poprawić nawiew powietrza w domu

 

Nawiewniki okienne ceny

 

Ceny będą zróznicowane w zależności od tego, czy nawiewniki okienne kupujemy razem z oknami od producenta/dystrybutora, czy  dokupujemy je do już zamontowanych okien oraz jaki rodzaj nawiewników wybierzemy. Generalnie na tego typu osprzęt należy przeznaczyć od ok. 50 (modele ręczne) do 300 złotych za sztukę.

Zestawiając kwotę przeznaczoną na straty ciepła wynikające z konieczności wietrzenia mieszkań bez nawiewników oraz walki z przejawami pleśni i grzybów, jednorazowa inwestycja w nawiewniki wydaje się być opłacalną. Co więcej już po około 2 latach inwestycja to zwraca się nam.

 

Przeczytaj więcej na ten temat

 Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Brevis, Ventec, Vents Group


Partnerzy i patroni

 

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab     VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech           Matervent

Temat miesiaca

Jak usunąć pył z powietrza na stanowisku pracy?