Wentylacja a nawiewniki okienne

artykuł promocyjny

Wentylacja, czyli sprawne dostarczanie świeżego i jednoczesne usuwanie zużytego powietrza z pomieszczeń mieszkalnych, jest procesem koniecznym dla zachowania uczucia komfortu osób w nich przebywających. Skutki źle działającej wentylacji oprócz pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców są widoczne gołym okiem - wykroplenie pary wodnej na szybach, grzyb na ścianach.

W większości budynków mieszkalnych system wentylacji opiera się na usuwaniu powietrza zużytego przez specjalne kanały wywiewne dzięki różnicy temperatury powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku (jest to wentylacja grawitacyjna). Jednak by powietrze zostało usunięte należy dostarczyć nowe, świeże, by wywołać jego ruch. Człowiek ma wpływ na ten proces. Szczelne okna i drzwi hamują lub nawet w ogóle zatrzymują napływ świeżego powietrza. Jednak jest rozwiązanie, które niweluje ten problem - zastosowanie odpowiednich nawiewników okiennych, które zapewniają ciągły napływ strumienia powietrza zewnętrznego. Konieczność stosowania urządzeń nawiewnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238): „W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno - wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych”.
 

Automatyczny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 101 Automatyczny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 201

Manualny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 501 Manualny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 601

 

 

Nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe

 

Na rynku można znaleźć nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe. Działanie nawiewników ciśnieniowych zapewnia ciągły napływ powietrza zewnętrznego niezależnie od ilości wilgoci w pomieszczeniu.  W przypadku nawiewników higrosterowanych (których działanie opiera się tylko i wyłącznie na pomiarze wilgotności względnej powietrza wewnętrznego), jeżeli wartość wilgoci spada poniżej 30 % do pomieszczenia napływa minimalny strumień powietrza, co nie zawsze się sprawdza. W przypadkach, gdy są używane różnego typu piecyki, junkersy, które do sprawnego działania pobierają powietrze z pomieszczenia, może okazać się, że ilość napływającego, świeżego powietrza może być niewystarczająca i dochodzi do niecałkowitego spalania i powstania niebezpiecznego tlenku węgla (czadu). Warto zauważyć, że w okresie zimowym, gdy włączone ogrzewanie powoduje, że powietrze w pomieszczeniu jest suche i ze względów zdrowotnych należy je dowilżyć działanie nawiewnika higrosterowanego nie wpłynie znacząco na poprawę jego jakości, gdyż będzie dostarczać do pomieszczenia tylko i wyłącznie minimalny strumień powietrza zewnętrznego. Jeżeli chodzi o działanie nawiewników higrosterowanych należy również zauważyć, że działają „po fakcie”- otwierają się maksymalnie dopiero, gdy wartość wilgotności w pomieszczeniu wyniesie 70 %. Inaczej jest w przypadku działania nawiewników ciśnieniowych. Dostarczają do pomieszczenia tyle powietrza zewnętrznego ile jest konieczne w danej chwili, ponieważ reagują na panującą różnicę ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Pomagają utrzymać świeżość powietrza wewnętrznego, gdyż nie dopuszczają do zatrzymywania procesu wentylacji w pomieszczeniu. Kolejną zaletą nawiewników ciśnieniowych jest możliwość ręcznego ustawienia przysłony, dzięki czemu użytkownicy mogą decydować o ilości dopływającego strumienia powietrza zewnętrznego.

 

 

Nawiewniki ciśnieniowe automatyczne i manualne

 

Firma VENTEC oferuje nawiewniki ciśnieniowe automatyczne i manualne, posiadające atest higieniczny (wydany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz badania Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Warto zwrócić uwagę na sposób montażu nawiewników VENTEC - wysokość wykonywanego otworu pod frez w przyldze wynosi 10 mm, natomiast długość waha się w granicy 100-120 mm w zależności od zastosowanego typu nawiewnika, co umożliwia zachowanie wymaganych wydajności: 20-50 m3/h - w przypadku wentylacji grawitacyjnej oraz 15-30 m3/h - dla wentylacji mechanicznej wywiewnej, przy różnicy ciśnienia powietrza wewnętrznego i zewnętrznego Δp=10 Pa. W przypadku montażu dłuższych nawiewników są robione 2 przerwy między otworami, dzięki czemu przylga jest stabilniejsza, co powoduje, że otwory montażowe nie wpływają negatywnie na konstrukcję okien. Dla  większości dostępnych na rynku nawiewników wysokość frezowanego otworu według kart montażowych wynosi 12 mm co w praktyce trudno wykonać, a wykonując mniejszy wymiar zmienia się wydajność nominalną nawiewników.    

Podsumowując - nawiewniki ciśnieniowe VENTEC pod względem budowy i sposobu działania przyczyniają się do zachowania świeżości powietrza w pomieszczeniu. Uniemożliwiają rozwój grzybów, pleśni oraz wykraplaniu wody na oknach działając w sposób ciągły i kontrolowany.Kontakt w sprawie produktów:

VENTEC S.C.
ul. Jankowicka 23-25
44-200 Rybnik
tel. 506 078 770; 511 959 631
www: www.ventec.com.pl
mail: wyślij wiadomośćautomatyczne nawiewniki powietrza: Ventec VT 101 » Ventec VT 201 » manualne nawiewniki powietrza: Ventec VT 501 » Ventec VT 601 » akustyczne nawiewniki powietrza: Ventec VT 301 » Ventec VT 401 » Ventec VT 701 » akcesoria do nawiewników: okapy do nawiewników nawiewniki

Facebook VENTEC S.C.

Partnerzy i patroni

  Wienkra   AUX   Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji  Uniwersal    ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          logo bartosz         Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm      Global-Tech          logo armacell     Matervent

Temat miesiaca

EBM logo