jesteś tu: strona główna / ogrzewanie

Moc grzewcza nagrzewnic wodnych a przyrost temperatury

artykuł promocyjny

Ogrzewanie nadmuchowe jest jednym z najbardziej efektywnych systemów ogrzewania pomieszczeń. Powietrze przepływające przez wymiennik ciepła (wodny, gazowy lub elektryczny) w aparacie grzewczym, odbiera od niego energię cieplną i przekazuje ją do otoczenia. Dzięki wymuszonej konwekcji system ogrzewania nadmuchowego ma małą bezwładność, zatem za jego pomocą można w krótkim czasie zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu. Ponadto powietrze wprawione w ruch szybciej rozchodzi się po całym obiekcie, ogrzewając go w całej jego kubaturze. Poniżej omówione zostały zagadnienia związane z doborem ogrzewania nadmuchowego na przykładzie nagrzewnic wodnych.


Liczba aparatów grzewczych a straty ciepła

Podstawowym kryterium doboru liczby aparatów grzewczych dla danego obiektu są obliczeniowe straty ciepła. Jednak takie podejście do tej kwestii, choć prawidłowe z projektowego punktu widzenia, może okazać się mało komfortowe dla użytkownika. Oprócz wyznaczonych strat ciepła bardzo ważnym parametrem, szczególnie dla zachowania odpowiedniego komfortu cieplnego, jest temperatura powietrza nadmuchiwanego przez nagrzewnicę, a dokładniej różnica między temperaturą nadmuchiwanego powietrza a temperaturą powietrza w pomieszczeniu.   

Obliczeniowe straty ciepła wyznaczane są dla najbardziej niekorzystnych warunków, jakie mogą wystąpić w danym obiekcie. Jednak wartość ta jest wielkością zmienną, dlatego urządzenia powinny mieć regulowaną moc grzewczą.

 

Od czego zależy moc grzewcza nagrzewnic wodnych

Moc nagrzewnic wodnych również nie jest stała i zależy od:

 • temperatury i przepływu czynnika grzewczego,
 • wydajności wentylatora,
 • temperatury powietrza na wlocie do aparatu.


Zatem w danym obiekcie w zależności od wymagań można zastosować różne typy nagrzewnic: o większej lub mniejszej mocy, z większą lub mniejszą wydajnością. Najczęściej stosowanym sposobem regulacji jest zmiana wydajności wentylatora. Gdy prędkość obrotowa osiąga maksimum, nagrzewnica uzyskuje najwyższą moc grzewczą, a kiedy się zmniejsza maleje moc urządzenia. Dlatego teoretycznie, np. urządzenie o nominalnej mocy 40kW może być zastosowane w pomieszczeniu o stratach ciepła w wysokości zaledwie 10kW.

Należy pamiętać, że po zmniejszeniu wydajności wentylatora znacznie wzrośnie temperatura powietrza nawiewanego. W wielu przypadkach, szczególnie w wysokich obiektach, taka sytuacja będzie niekorzystna, gdyż zbyt duża różnica temperatur między powietrzem nawiewanym a utrzymywanym w pomieszczeniu, zaburzy komfort cieplny. W pobliżu zamontowanych urządzeń powstaną strefy cieplejszego powietrza, natomiast dalsze części pomieszczenia mogą być niedogrzewane. Ponadto wzrosnąć mogą straty ciepła, ponieważ ciepłe powietrze będzie łatwiej migrowało i gromadziło się w górnych partiach obiektu. Dlatego bardzo ważne jest by przy doborze urządzeń zwracać uwagę nie tylko na straty ciepła, ale także na temperaturę powietrza nawiewanego.

 

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń w obiekcie wielkokubaturowym:

 

 • zastosowanie urządzeń o dużej mocy grzewczej,


Flowair - rozmieszczenie urządzeń - nagrzewnic wodnych
 

 • urządzeń o mniejszej mocy grzewczej

 

Flowair - rozmieszczenie urządzeń - nagrzewnic wodnych

 

Dobór nagrzewnicy wodnej

Aby odpowiednio dobrać nagrzewnicę, należy rozpatrzyć wiele czynników:

 • straty ciepła,
 • charakterystykę obiektu,
 • jego wymiary,
 • oczekiwaną temperaturę,
 • wymagania akustyczne
 • sposób montażu nagrzewnic.


W przypadku wielkokubaturowych obiektów np. hal magazynowych, gdzie temperatura utrzymywana w pomieszczeniu często nie przekracza 15oC, korzystniejsze będzie zastosowanie urządzeń o mniejszym przyroście temperatury powietrza nawiewanego. Uwzględniając dość niską oczekiwaną temperaturę, mała wartość ograniczy powstawanie dużych gradientów temperatury w pomieszczeniu oraz „uciekanie” powietrza ku górze. Ponadto większa liczba urządzeń o niższej mocy umożliwi dokładniejsze utrzymanie założonej temperatury w całym obiekcie.

Z kolei w przypadku wysokich obiektów, powyżej 7m, zastosowanie tego typu nagrzewnic zapobiegnie zbyt szybkiemu „uciekaniu” powietrza w górne strefy pomieszczenia. Alternatywnym rozwiązaniem jest dodatkowe zastosowanie destratyfikatorów, które będą przeciwdziałać gromadzeniu się ciepłego powietrza pod stropem.W niektórych obiektach, zwłaszcza w przypadku mniejszych pomieszczeń lub takich, w których utrzymywana jest temperatura komfortu cieplnego na poziomie 20–22°C lub wyższym, lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie nagrzewnicy o większej mocy (z większym przyrostem temperatury), która pozwoli szybciej osiągnąć wymaganą w pomieszczeniu temperaturę. Za dużo urządzeń o dużej mocy mogłoby powodować nadmierne zawirowania powietrza oraz odczuwanie przeciągu. Innym rozwiązaniem jest dobranie większej ilości nagrzewnic o małej mocy (lepsze pokrycie) ale pracujących z mniejszą prędkością, by nie powodowały wrażenia przeciągu. To rozwiązanie należy jednak bardzo wnikliwie przeanalizować, gdyż umożliwia wprawdzie skuteczniejsze osiągnięcie komfortu, ale pociąga za sobą większe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, nieraz na tyle duże, że staje się ono wręcz nieekonomiczne.

Rozpatrując zasięg strumienia powietrza, należy tak rozmieszczać urządzenia, by powietrze było równomiernie rozprowadzane w całym obiekcie. Szczególnie w przypadku długich obiektów nieprawidłowe będzie zastosowanie jednej nagrzewnicy o dużej mocy, która nie będzie w stanie równomiernie ogrzać całej objętości pomieszczenia. Np. w obiekcie o długości 50m, pomimo większych kosztów inwestycyjnych lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dwóch, trzech urządzeń o mniejszej mocy, które zapewnią optymalny obieg powietrza i odpowiedni komfort cieplny.

 

Podsumowanie

Ze względu na zróżnicowane wymagania wobec żądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu nie ma urządzenia uniwersalnego, które jednakowo dobrze będzie pełniło swoją funkcję w każdych warunkach. Dlatego każdorazowo należy rozważyć, które rozwiązanie będzie w danym wypadku najlepsze – pokryje całkowicie zapotrzebowanie na ciepło, ale również zapewni użytkownikom odpowiedni komfort.


Zobacz także:


Komfort cieplny a syndrom chorego budynku
Zalety wentylacji z odzyskiem ciepła
Jak poprawić wentylację w już istniejącym budynkuOpracowanie: Redakcja
Żródło: FLOWAIR
Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent