venture

Rekuperatory.pl

Jak wyciszyć system wentylacyjny

data aktualizacji: 20-04-2018, 11:13 – artykuł promocyjny

Wentylacja to konieczna instalacja w każdym domu. Wymiana powietrza jest procesem, a więc podlega również różnego rodzaju zjawisk, w tym także dźwiękowych. Do tego praca wentylacji musi przebiegać w sposób ciągły (przez całą dobę oraz przez cały rok), w której udział biorą elementy umieszczone wewnątrz pomieszczeń w połączeniu z ich zewnętrznymi fragmentami. Co zatem hałasuje w systemie wentylacji, jaki jest poziom hałasu w różnych typach wentylacji oraz jak ją wyciszyć?

 

Przeczytaj również: Kanały wentylacyjne - jak zaizolować

 

 

Hałas w wentylacji - źródła, przyczyny

 

Głośna wentylacja, głosy słyszane z sąsiedniego mieszkania to częsty problem w wielu domach wyposażonych w wentylację grawitacyjną. Ruch powietrza przenosi również dźwięki, dlatego kanały wentylacyjne sprzyjają rozchodzeniu się różnego rodzaju odgłosów. Z kolei w przypadku wentylacji mechanicznej mamy do czynienia z szumem urządzeń wentylacyjnych. Ciągły hałas staje się dokuczliwy, a we własnym domu oczekujemy ukojenia, odpoczynku oraz wyciszenia. Co zatem zrobić by zminimalizować hałas wentylacyjny?

Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system wentylacji mechanicznej nie powinien generować dużego hałasu. Poza tym urządzenia powinny być tak rozmieszczone by dźwięki były jak najmniej dokuczliwe dla mieszkańców.

fot.: Pro-Vent - ilość transportowanego powietrza w poszczególnych elementach ma istotny wpływ na poziom dźwięku, dlatego na etapie projektowym instalacja wentylacyjna musi spełniać odpowiednie normy hałasu

Hałas w wentylacji mechanicznej ma dwa zasadnicze źródła sprawcze:

 • czynniki mechaniczne związane z pracą wentylatorów (hałas wynika z braku wyważenia wirnika, niepoprawnej pracy łożysk, pracy silnika elektrycznego oraz drgań mechanicznych spowodowanych niewystarczającą sztywnością konstrukcji wentylatora)
 • czynniki aerodynamiczne wywołane przez powietrze przepływające przez kanały

 

Głośna praca anemostatów może wynikać z luźnego połączenie z rurami lub niewłaściwie dobranej średnicy rur i anemostatów dla wymaganych przepływów powietrza. Najprostszy sposób to próba uszczelnienia za pomocą silikonu lub akrylu. Jeśli to nie przyniesie rezultatów to znak, że przekroje anemostatów są źle dobrane do przepływów powietrza. Wówczas należy zmniejszyć obroty wentylatora lub zastosować tłumiki akustyczne ewentualnie skrzynki rozprężne.
 

 

Hałas w instalacji - przepisy prawa, norma

 

Hałas jest zjawiskiem niepożądanym, które z czasem wpływa na komfort domowników. Optymalne warunki w kwestii akustyki objęte są regulacjami prawnymi w zakresie wentylacji mechanicznej oraz urządzeń tej instalacji. Reguluje je norma PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach". Powyższe przepisy mają przełożenie na poszczególne pomieszczenia, i tak:

 • w pomieszczeniach mieszkalnych hałas nie może przekraczać 35 dB(A) - dotyczy to godzin 6-22; nocą dopuszczalny poziom hałasu wynosi 25 dB (A)
 • w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych - 40 dB(A)


Nieco trudniejszy do wyeliminowania i zakwalifikowania jest szum, który choć za dnia wydaje się być niezauważalny, w nocy zaczyna przeszkadzać i drażnić - podobnie jak odgłosy pracującej lodówki.

fot.: Ventia - zarówno w wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej odgłosy z instalacji są zjawiskiem nieuniknionym

 

Wyciszenie wentylacji

 

Aby ograniczyć hałas emitowany przez wentylację mechaniczną należy:

 • dobrać odpowiednią średnicę kanałów tak, aby prędkość przepływu powietrza nie przekraczała 3-4 m/s,
 • w projekcie zadbać o małe opory przepływu (hałas emitowany przez wentylatory pracujące na dużych sprężach może być kilkukrotnie większy),
 • instalację wykonać z kanałów wygłuszonych akustycznie
 • zachować minimalną odległość 3-4 m pomiędzy anemostatem (wywiew, nawiew),
 • zmniejszyć ciśnienie statyczne na anemostatach (zazwyczaj na anemostatach najbliżej centrali) za pomocą przepustnic dławiących, które należy montować w odległości minimum 2 m przed anemostatem, co ograniczy „szumienie”,
 • unikać montowania rekuperatora oraz wyrzutni ściennej w pobliżu sypialni (nocą nawet niewielki szum powietrza może powodować dyskomfort),
 • jeśli to konieczne, zastosować tłumik na nawiewie.

 

Izolacja akustyczna wentylacji

Na zakończeniu ciągów wentylacyjnych stosuje się przewody wentylacyjne elastyczne, pomaga to zredukować drgania i, w niewielkim stopniu, hałas przenoszony w przewodach wentylacyjnych.

Tłumiki wentylacyjne/akustyczne

Wyciszenie systemów wentylacyjnych można osiągnąć poprzez stosowanie tłumików lub czerpni/wyrzutni tłumiących. Aby zabezpieczyć instalację wentylacyjną przed nadmiarnym hałasem stosowane są tłumiki kanałowe – okrągłe lub prostokątne – wykonywane z blachy ocynkowanej, aluminiowej i kwasoodpornej.

fot.: Alnor - kanałowe tłumiki wentylacyjne w opcji elastycznej, okrągłej oraz prostokątnej

tłumiki hałasu 2KANtłumiki okrągłe 2KAN

fot.: 2KAN - tłumiki prostokątne i okrągłeOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Pro-Vent, Ventia, Alnor, 2KANPartnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       ebm Papst      VTS      ecoplastol       Uniwersal    Metalplast        Rosenberg Klima        Klima-Therm         Klimor         Global-Tech        Iglotech        Refsystem             Schiedel          Intersoft                    Provent         Daikin         Ventec         Wigmors        Winterwarm      STERR       Flop System Sp. z o.o.        Kaisai            Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm   

Temat miesiaca

Clever Control - Rosenberg